Onderdeelhandles en onderdeelreferentielijnen in een modelvenster

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Onderdeelhandles en onderdeelreferentielijnen in een modelvenster

Onderdeelhandles en onderdeelreferentielijnen in een modelvenster

De handles van een onderdeel kunnen worden gebruikt om een modelobject te verplaatsen of de vorm of grootte van het modelobject te wijzigen. De referentielijn van een onderdeel is de lijn tussen twee referentiepunten en de referentielijn heeft handles op de lijnuiteinden.

Onderdeelhandles weergeven

Tekla Structures geeft de richting van een onderdeel aan met handles. Wanneer u een onderdeel selecteert, geeft Tekla Structures de handles weer. De handle van het eerste eindpunt is geel, de rest is magenta.

Raadpleeg voor informatie over hoe u alleen de handles van een onderdeel kunt selecteren Objecten selecteren.

Als rechtstreekse wijziging is ingeschakeld, geeft Tekla Structures ook handles weer voor rechtstreekse wijziging voor de referentiepunten, de hoeken, de segmenten en de middelpunten van segmenten van het geselecteerde onderdeel. Deze handles zijn blauw.

De lengte van een onderdeel wijzigen met handles

Als u geen rechtstreekse wijziging wilt gebruiken, kunt u de onderdeelhandles gebruiken om de lengte van een onderdeel te wijzigen.
 1. Zorg ervoor dat de knop Rechtstreekse wijziging niet is ingeschakeld.
 2. Selecteer het onderdeel.

  Tekla Structures markeert de handles van het onderdeel.

 3. Klik op een van de handles om deze te selecteren.
 4. Verplaats de handle net als elk ander object in Tekla Structures.

  Klik bijvoorbeeld met de rechtermuisknop en selecteer Verplaatsen.

  Als Drag & Drop is ingeschakeld , sleept u de handle eenvoudigweg naar een nieuwe locatie.

Warning:

Gebruik om de volgende redenen geen uitsnijdingen of fittingen om de lengte van een onderdeel te wijzigen:

 • Uitsnijdingen kunnen fouten in de werkplaats veroorzaken omdat de onderdeellengte niet altijd wordt gewijzigd als u gegevens naar NC-bestanden exporteert.
 • Fittingen kunnen problemen met verbindingen en details veroorzaken.

Van handles wisselen

U kunt de modelleerrichting van een onderdeel wijzigen door de macro Van handles wisselen te gebruiken. Dit wijzigt de gele starthandle in magenta en andersom.

 1. Selecteer het onderdeel waarvan u de modelleerrichting wilt wijzigen.

  Tekla Structures geeft de onderdeelhandles weer.

 2. Ga naar Snel starten , ga van handles wisselen invoeren en selecteer het commando Macro . Van handles wisselen. in de lijst die verschijnt.

  Tekla Structures wijzigt de modelleerrichting van het onderdeel en wisselt van begin- en eindhandles.

Referentielijnen van onderdelen in een modelvenster weergeven

Wanneer u een onderdeel maakt, plaatst u het onderdeel door punten aan te wijzen. Deze punten zijn de referentiepunten van het onderdeel. Als u twee punten aanwijst om een onderdeel te plaatsten, vormen de punten de referentielijn van een onderdeel en de handles verschijnen aan de uiteinden van de lijnen. De referentielijn van het onderdeel is standaard onzichtbaar in het model. Het kan handig zijn deze lijn weer te geven als u bijvoorbeeld naar de middelpunten van onderdelen wilt snappen.

 1. Dubbelklik op het venster om het dialoogvenster Venstereigenschappen te openen.
 2. Klik op Weergave... om het dialoogvenster Weergave te openen.
 3. Schakel op het tabblad Geavanceerd het selectievakje Onderdeelreferentielijn in.
 4. Klik op Wijzigen.

  De onderdeelreferentielijnen worden weergegeven.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen