Een las naar een polygoonlas wijzigen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een las naar een polygoonlas wijzigen

Een las naar een polygoonlas wijzigen

U kunt bestaande lassen naar polygone lassen wijzigen als de bestaande lassen met het commando Las tussen onderdelen maken of door een component zijn gemaakt. De nieuwe polygoonlassen lopen door dezelfde punten als de oorspronkelijke lassen.

Bij het converteren van tweezijdige lassegmenten naar een polygoonlas, kan Tekla Structures mogelijk geen polygoonlas maken. Als de te converteren lassen uit meer dan één polygoon bestaan of als er een verschillend aantal lassegmenten aan de zijden van het gelaste onderdeel is, maakt Tekla Structures niet de dubbelzijdige polygoonlas maar afzonderlijke enkelzijdige polygoonlassen.

  1. Selecteer de las die u wilt wijzigen.

    Als u meerdere lassen wilt selecteren, houdt u de Ctrl - of Shift -toets ingedrukt.

  2. Klik op het tabblad Staal op Lassen > Naar polygoonlas converteren .

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen