Het renderen van onderdelen en componenten wijzigen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Het renderen van onderdelen en componenten wijzigen

Het renderen van onderdelen en componenten wijzigen

U kunt het renderen van onderdelen en componenten in modelvensters eenvoudig wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Venster op Renderen.
 2. Selecteer een van de renderopties voor onderdelen of componenten:
  Optie Beschrijving Voorbeeld
  Onderdelen draadvenster / Componenten draadvenster

  Objectomtrekken worden weergegeven, oppervlakken niet. Objecten zijn doorzichtig.

  In dit draadvenstervoorbeeld worden componentobjecten als gerenderd weergegeven.

  Onderdelen draadvenster met schaduw / Componenten draadvenster met schaduw

  Objectomtrekken worden weergegeven. Objecten zijn doorzichtig en hun oppervlakken worden gerenderd.

  Als u de DirectX-rendering gebruikt en XS_HATCH_OVERLAPPING_FACES_IN_DX op TRUE hebt ingesteld, worden de overlappende oppervlakken in gerenderde draadvensters gevisualiseerd.

  In dit gerenderde draadvenstervoorbeeld worden componentobjecten als gerenderd weergegeven.

  In dit voorbeeld van DirectX-rendering worden de overlappende oppervlakken gevisualiseerd.

  Grijswaarden onderdelen / Grijswaarden componenten

  Objecten worden in grijswaarden weergegeven.

  Als u de DirectX-rendering gebruikt en XS_HATCH_OVERLAPPING_FACES_IN_DX op TRUE hebt ingesteld, worden de overlappende oppervlakken in grijswaardevensters gevisualiseerd.

  In dit voorbeeld van DirectX-rendering worden de overlappende oppervlakken gevisualiseerd.

  Onderdelen gerenderd / Gerenderde componenten

  Objectoppervlakken worden weergegeven. Objecten zijn niet doorzichtig.

  Als u de DirectX-rendering gebruikt en XS_HATCH_OVERLAPPING_FACES_IN_DX op TRUE hebt ingesteld, worden de overlappende oppervlakken met een arcering gevisualiseerd.

  In dit voorbeeld van DirectX-rendering worden de overlappende oppervlakken met een arcering gevisualiseerd.

  Alleen geselecteerde onderdeel weergeven / Alleen geselecteerd component weergeven

  Geselecteerde objecten worden weergegeven. Andere objecten zijn bijna volledig doorzichtig.

  Deze optie is bijvoorbeeld handig als u de resultaten van een clash check bekijkt in een groot model.

Tip:

U kunt ook de toetsenbordsneltoetsen Ctrl+1…5 voor onderdelen en Shift+1…5 voor componenten gebruiken om tussen de renderopties te schakelen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen