De kleur en doorzichtigheid van stortobjecten wijzigen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

De kleur en doorzichtigheid van stortobjecten wijzigen

De kleur en doorzichtigheid van stortobjecten wijzigen

Alle stortobjecten worden in stortvensters standaard met dezelfde kleur weergegeven, ongeacht de kleur van de individuele onderdelen. U kunt de kleur en doorzichtigheid van stortobjecten in modelvensters aanpassen door objectgroepen te definiëren en vervolgens voor elke groep specifieke instellingen voor kleur en doorzichtigheid te selecteren.

Tip:

Als u de standaardkleur van stortobjecten wilt wijzigen, gebruikt u de variabele XS_​POUR_​OBJECT_​COLOR in Bestand > Instellingen > Variabelen > Concrete Detailing.

 1. Klik op het tabblad Venster op Weergave.

  Het dialoogvenster Objectweergave wordt weergegeven.

 2. Maak een nieuwe objectgroep voor het stortobject waarvan u de kleur en doorzichtigheid wilt wijzigen.
  1. Klik in het dialoogvenster Objectweergave op Objectgroep....
  2. Klik in het dialoogvenster Objectgroep - weergave op Regel toevoegen.
  3. Als u de instellingen naar stortobjecten in plaats van onderdelen wilt laten leiden, selecteert u de volgende opties voor de regel:
   • Categorie = Object
   • Eigenschap = Objecttype
   • Voorwaarde = Gelijk aan
   • Waarde = Stortobject
  4. Voeg indien nodig willekeurige extra filtercriteria toe.

   Als u bijvoorbeeld stortobjecten door een bepaald gebruikersattribuut wilt laten filteren, moet u een regel toevoegen met Stortobject als Categorie en de gewenste Eigenschap , Voorwaarde en Waarde definiëren.

  5. Voer een unieke naam in het vak naast de knop Opslaan als in.
  6. Klik op Opslaan als om de objectgroep op te slaan.
  7. Klik op Sluiten.
 3. Herhaal stap 2 als u meer objectgroepen wilt maken.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Objectweergave een objectgroep in de lijst Objectgroep.
 5. Kies in de lijst Kleur een kleur voor de objectgroep.
 6. Stel in de lijst Doorzichtigheid de doorzichtigheid van de objectgroep in.
 7. Klik op Wijzigen.

  De kleur en doorzichtigheid van de objectgroep wordt in het model gewijzigd.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen