Onderdeelafwerkingen maken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Onderdeelafwerkingen maken

Onderdeelafwerkingen maken

Afwerkingen zijn modelleerdetails waarmee u de vorm van een onderdeel om esthetische, praktische en fabricageredenen kunt verfijnen. In Tekla Structures kunt u hoeken en onderdeelranden afwerken.

Beperkingen:

 • Alleen de volgende onderdelen hebben hoekafwerkingen: willekeurige platen, betonplaten, betonstroken, stalen en betonnen polyprofielen en betonwanden.
 • De eindpunten van een onderdeel beschikken niet over hoekafwerkingen. De handles die u selecteert, moeten zich op hoekpunten of tussen twee segmenten van een onderdeel bevinden.

Onderdeelhoeken afwerken

Wanneer in Tekla Structures een onderdeel wordt gemaakt, heeft het onderdeel standaard op elke hoek een rechthoekige afwerking. Dit heeft geen invloed op de geometrie van het onderdeel. U kunt de standaard afwerkingen aanpassen.

Tip:

Als u het eenvoudiger wilt maken om handles van de hoekafwerkingen te selecteren, moet u ervoor zorgen dat de knop Rechtstreekse wijziging niet is ingeschakeld.

 1. Selecteer het onderdeel.
 2. Dubbelklik op de handle van een onderdeelhoek.

  De eigenschappen van de Kopse kant worden geopend.

 3. Wijzig de afwerkeigenschappen.
 4. Selecteer de handles van de onderdeelhoeken die u wilt wijzigen.
 5. Klik op Wijzigen om de wijzigingen toe te passen.

Onderdeelranden afwerken

 1. Dubbelklik op het venster om het dialoogvenster Venstereigenschappen te openen, klik op de knop Weergave... en zorg ervoor dat de optie Uitsnijdingen en toegevoegd materiaal in de weergave-instellingen niet wordt ingeschakeld.
 2. Klik op het tabblad Bewerken op Vellingkant.

  Daarnaast kunt u het commando in de Objecttypelijst in het eigenschappenvenster starten.

 3. Selecteer het onderdeel dat u wilt afwerken.
 4. Wijs een punt aan waar u de afwerking wilt laten beginnen op de rand van het onderdeel.
 5. Wijs een tweede punt aan waar u de afwerking op de onderdeelrand wilt laten eindigen.

  Tekla Structures geeft de afwerking lichtblauw weer.

 6. U kunt de afwerking indien nodig wijzigen.
  1. Dubbelklik op de afwerking om de eigenschappen van de Vellingkant te openen.
  2. Wijzig de afwerkeigenschappen.
  3. Klik op Wijzigen om de wijzigingen toe te passen.

   Tekla Structures gebruikt de nieuwe eigenschappen de volgende keer dat u een object van dit type maakt.

   Tip:

   U kunt ook de contextuele werkbalk gebruiken om de vellingkant te wijzigen.

 7. Klik met de rechtermuisknop op het venster en selecteer Regenereer venster.

  Tekla Structures verwijdert de afgewerkt rand.

Eigenschappen hoekafwerkingen

Gebruik de eigenschappen Hoekafwerking in het eigenschappenvenster om de eigenschappen van een hoekafwerking weer te geven en te wijzigen. Als u de eigenschappen wilt openen, dubbelklikt u op de handle van de afgewerkte hoek.

De eenheden hangen af van de instellingen in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen .
Instelling Beschrijving

Vorm

Type

Vorm van de afwerking. Raadpleeg voor meer informatie Typen en maatlijnen van kopse kanten.

X / Afstand X / Radius

Maatlijnen van de afwerking. De maatlijn hangt af van het type afwerking.

Y / Afstand Y / Radius

Dz1

Wordt alleen gebruikt voor willekeurige platen en betonplaten.

Verplaatst het boven- of ondervlak van de onderdeelhoek in de lokale z-richting van het onderdeel.

Gebruik deze opties om platen bijvoorbeeld een variërende dikte te geven.

Dz2

Afwerktypen en -maatlijnen voor hoeken

De onderstaande tabel beschrijft de beschikbare typen en maatlijnen voor hoekafwerkingen. De nummers van het afwerkingstype kunnen in schetsen en gebruikerscomponenten worden gebruikt. De rechte afwerkingen kunnen verschillende maatlijnen in twee richtingen hebben. De gebogen afwerkingen gebruiken slechts één maatlijn.

Nummer

Type

Symbool

Maatlijnen

0

Geen

x: niet gebruikt

y: niet gebruikt

1

Lijn

x: de afstand in de richting van de x-coördinaat vanaf de hoek

y: de afstand in de richting van de y-coördinaat vanaf de hoek

2

Afronding

x: de radius

y: niet gebruikt

3

Boog

x: de radius

y: niet gebruikt

4

Boogpunt

x: niet gebruikt

y: niet gebruikt

5

Vierkant

De afwerking is loodrecht op de randen.

x: de afstand in de richting van de x-coördinaat vanaf de hoek

y: de afstand in de richting van de y-coördinaat vanaf de hoek

6

Vierkant parallel

De afwerking is parallel aan de tegenovergestelde rand.

x: de afstand in de richting van de x-coördinaat vanaf de hoek

y: de afstand in de richting van de y-coördinaat vanaf de hoek

7

Lijn en boog

x (indien kleiner dan y): de boogradius

x (indien groter dan y): de afstand in de richting van de x-coördinaat vanaf de hoek

y (indien kleiner dan x): de boogradius

y (indien groter dan x): de afstand in de richting van de y-coördinaat vanaf de hoek

Status van kopse kanten in polyprofielen

Als u de lijnen van de kopse kant van polyprofielen wilt weergeven, stelt u de variabele XS_​DRAW_​CHAMFERS_​HANDLES in op CHAMFERS of op CHAMFERS_AND_HANDLES.

Tekla Structures geeft de status van polyprofielafwerkingen met de volgende kleuren weer:

Kleur

Beschrijving

Voorbeeld

Magenta

Correcte afwerking

Geel

Correcte afwerking die niet kan worden uitgeslagen

Rood

Onjuiste afwerking

Eigenschappen vellingkant

Gebruik de eigenschappen Vellingkant in het eigenschappenvenster om de eigenschappen van een vellingkant weer te geven en te wijzigen. Als u de eigenschappen wilt openen, dubbelklikt op de vellingkant wanneer de afwerking in het model zichtbaar is. De bestandsextensie van een eigenschappenbestand van een vellingkant is *.cha.

De eenheden hangen af van de instellingen in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen .
Instelling Beschrijving Meer informatie

Vorm aan de rand

Type

Vorm van de afwerking.

 

Afstand X

Definieert hoe ver van de afgewerkte rand de afwerking in de x-richting eindigt.

 

Afstand Y

Definieert hoe ver van de afgewerkte rand de afwerking in de y-richting eindigt.

 

Vorm aan het einde

Beginpunt

De vorm en positie van het eerste eindpunt.

De opties zijn:

 • Volledig : Het eindpunt bevindt zich aan het eind van het onderdeel (dat zich langs de dichtstbijzijnde rand verplaatst) en de vorm is recht.
 • Recht : Het eindpunt bevindt zich op het punt dat u aanwijst en de vorm is recht.
 • Afgeschuind : Het eindpunt bevindt zich op het punt dat u aanwijst en de vorm is gehoekt.

Eindpunt

De vorm en positie van het tweede eindpunt.

Afstand

De afstand tussen het (aangewezen) eindpunt en de afgeschuinde punten.

 

Algemeen

Naam

Naam van de afwerking.

 

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen