2019 Table of Contents

Categorieën in de Organisator

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Categorieën in de Organisator

Categorieën in de Organisator

U kunt uw model categoriseren in locatiecategorieën en andere typen categorieën die u op basis van uw behoeften kunt maken met bijvoorbeeld objecteigenschappen.

  • Met locatiecategorieën kunt u een hiërarchische locatiestructuur maken en het model in projecten, locaties, gebouwen, secties en vloeren verdelen. Een project bevat alle objecten uit de modellen die in de categorie-eigenschappen worden geselecteerd, het Tekla Structures -model of de referentiemodellen of beide. Een modelobject kan binnen een project per keer slechts tot één locatiecategorie van het laagste niveau behoren.

    De Organisator maakt in een project altijd een niet-gecategoriseerde categorie voor objecten die op basis van de locatiedefinities die u hebt gemaakt in geen enkele andere categorie kunnen worden opgenomen. U kunt de definities wijzigen om de objecten in de locatiecategorieën op te nemen.

  • Met eigenschappencategorieën kunt u gebruikersattributen (UDA´s) aan modelobjecten toevoegen. Een eigenschappencategorie kan binnen een project slechts tot één categorie van het laagste niveau tegelijk behoren.
  • Aangepaste categorieën worden gemaakt op basis van de voorwaarden die u definieert. Objecten worden op basis van deze voorwaarden aan de categorieën toegevoegd. U kunt categorieën ook handmatig maken zonder voorwaarden.

Een voorbeeld van een in de Organisator ingestelde standaardcategorie:

Als u opgenomen objecten in de categorieën hebt, is het volgende van toepassing:

  • Het aantal objecten in een categorie wordt voor locatiecategorieën en eigenschappencategorieën en voor het laagste niveau aangepaste categorieën tussen haakjes weergegeven.

  • Het aantal objecten in een categorie en het totale aantal objecten dat in de categorie en zijn subcategorieën is opgenomen, wordt voor aangepaste categorieën tussen haakjes weergegeven zoals in onderstaande afbeelding.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen