Oppervlakte aan onderdelen toevoegen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Oppervlakte aan onderdelen toevoegen

Oppervlakte aan onderdelen toevoegen

Gebruik de tools voor oppervlakten om oppervlakten aan onderdelen toe te voegen. Oppervlakten voor betonnen onderdelen zijn onder andere vlakke afwerkingen, gemengde afwerkingen en tegels. Oppervlakten voor stalen onderdelen zijn onder andere brandwerende afwerkingen en ongeverfde gebieden.

Als u de vorm of grootte van een onderdeel wijzigt, wijzigt Tekla Structures automatisch de oppervlakte om het onderdeel te laten passen.

Wanneer u overlappende oppervlakten maakt, overschrijft de kleinere oppervlakte de grotere. Het overlappende gebied wordt herkend in lijsten: alleen de bovenste (zichtbare) oppervlakte wordt berekend.

Oppervlakte aan een geheel onderdeelvlak toevoegen

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Oppervlakken > Oppervlakte aan onderdeelvlak .
 2. Wijs de oorsprong van de oppervlakte aan.
 3. Wijs een punt aan om de richting van de oppervlakte aan te geven.
 4. Selecteer het onderdeel waarop de oppervlakte moet worden toegepast.
  1. Beweeg de muisaanwijzer boven een onderdeel. Tekla Structures markeert de vlakken die u kunt selecteren.
  2. Selecteer het onderdeelvlak.

Oppervlakte aan een geselecteerd gebied op een onderdeelvlak toevoegen

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Oppervlakken > Oppervlakte aan geselecteerd gebied .
 2. Wijs de oorsprong van de oppervlakte aan.
 3. Wijs een punt aan om de richting van de oppervlakte aan te geven.
 4. Selecteer het gebied van het onderdeelvlak waarop de oppervlakte moet worden toegepast.
  1. Beweeg de muisaanwijzer boven een onderdeel. Tekla Structures markeert de vlakken die u kunt selecteren.
  2. Selecteer het onderdeelvlak.
  3. Wijs drie of meer punten op het onderdeelvlak aan om een polygoonvormig gebied te definiëren.

Oppervlakte aan alle vlakken van een onderdeel toevoegen

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Oppervlakken > Oppervlakte aan alle onderdeelvlakken .
 2. Selecteer het onderdeel waarop de oppervlakte moet worden toegepast.

Oppervlakte aan snijvlakken toevoegen

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Oppervlakken en vervolgens op Oppervlakte aan onderdeelvlak of Oppervlakte aan geselecteerd gebied.
 2. Wijs de oorsprong van de oppervlakte aan.
 3. Wijs de richting aan.
 4. Selecteer het snijvlak waarop de oppervlakte moet worden toegepast:

 5. Als u het commando Oppervlakte aan geselecteerd gebied gebruikt, wijst u de punten aan om het gebied van de oppervlakte te definiëren.

Oppervlakte op afgeschuinde onderdelen

Houd rekening met de volgende zaken bij het toevoegen van oppervlakten aan afgeschuinde onderdelen:

 • Oppervlakte werkt niet op geschetste profielen met afwerkingen.
 • Voeg vóór het afwerken van het onderdeel oppervlakte toe. Als oppervlakte op een afgewerkt onderdeel wordt toegepast, kan de afwerking van de oppervlakte later niet worden gewijzigd.
 • De afwerkingen voor het hoofdonderdeel en de oppervlakte zijn gescheiden. Het wijzigen van de afwerking van het hoofdonderdeel heeft geen invloed op de afwerking van de oppervlakte.
 • De oriëntatie van asymmetrische afwerkingen is afhankelijk van het vlak waarin deze is gemaakt (zoals boven, onder, links of rechts). Als u de oriëntatie van een asymmetrische afwerking wilt wijzigen, moet u de x- en y-waarden van de afwerking omwisselen.

Oppervlakten op onderdelen met openingen en uitsparingen

Als u Tekla Structures wilt dwingen om bij het toevoegen van oppervlakten met openingen en uitsparingen in onderdelen rekening te houden, stelt u Sparingen uitsnijden in op Ja in de eigenschappen Oppervlakte.

(1) De groene oppervlakte heeft Sparingen uitsnijden ingesteld op Ja.

(2) De betegelde oppervlakte wordt niet uitgesneden door de uitsnijding in het onderdeel: Sparingen uitsnijden is ingesteld op Nee.

Note:

Als u het commando Oppervlakte aan alle onderdeelvlakken gebruikt en Sparingen uitsnijden op Ja instelt, voegt Tekla Structures ook automatisch oppervlakte aan de snijvlakken toe.

Eigenschappen van oppervlakte wijzigen

 1. Als het eigenschappenvenster niet is geopend, dubbelklikt u op de oppervlakte om de eigenschappen Oppervlakte te openen.
 2. Wijzig indien nodig de eigenschappen.
 3. Klik op Wijzigen om de wijzigingen toe te passen.

  Tekla Structures gebruikt de nieuwe eigenschappen de volgende keer dat u een object van hetzelfde type maakt.

Als u de eigenschappen Patroon wijzigt, moet u eerst in het eigenschappenvenster op Wijzigen klikken en vervolgens het aanzicht opnieuw genereren om de wijzigingen zichtbaar te maken.

Eigenschappen oppervlakte

Gebruik de eigenschappen Oppervlakte in het eigenschappenvenster om de eigenschappen van een oppervlakte weer te geven en te wijzigen. Als u de eigenschap wilt openen, dubbelklikt u op de oppervlakte. De bestandsextensie van een oppervlakte-eigenschap is *.srf.

Als u de opmaak van het eigenschappenvenster hebt aangepast , kan de lijst met eigenschappen verschillen.

Instelling Beschrijving
Algemeen

Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van de oppervlakte.

Type

Selecteer het type oppervlakte.

Subtype

Selecteer het subtype van een bepaalde oppervlakte.

Materiaal

Selecteer afhankelijk van het type van de oppervlakte het materiaal van de oppervlakte.

Kleur

Stel afhankelijk van het type van de oppervlakte de kleur van de oppervlakte in.

Dikte

Voer afhankelijk van het type van de oppervlakte de dikte van de oppervlakte in.

Sparingen uitsnijden

Als u Tekla Structures wilt dwingen om bij het toevoegen van oppervlakten met openingen en uitsparingen in onderdelen rekening te houden, stelt u dit in op Ja.

Positie

In diepte

Selecteer de locatie van de oppervlakte en stel de waarde Diepte offset in.

Patroon (voor betegelde oppervlakte)

Patroon

Als u Tegeloppervlakte als Type van de oppervlakte hebt ingesteld, selecteert u het patroon van de betegelde oppervlakte.

Tegelbreedte

Tegelhoogte

Definieer de breedte en hoogte van de tegel.

Voeghoogte

Voegbreedte

Definieer de hoogte en breedte van de stootvoeg.

Tegelkleur

Kleur voeg

Gebruik indien nodig de kleurenkiezer om de tegel- en voegkleur te selecteren.

Gebruikerseigenschappen

Meer

Klik op de knop Meer om de gebruikersattributen (UDA's) van de oppervlakte te openen. Gebruikersattributen geven extra informatie over de oppervlakte.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen