Stortbeheer inschakelen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Stortbeheer inschakelen

Stortbeheer inschakelen

Stortbeheer is bij de meeste rollen in nieuwe modellen standaard uitgeschakeld. U kunt in het huidige model stortbeheer inschakelen in het dialoogvenster Geavanceerde opties.

Attentie:

Als stortbeheer in het model is ingeschakeld, moet u dit niet via XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT uitschakelen, vooral niet gedurende het project. Dit kan tot problemen leiden als u tekeningen hebt die stortobjecten bevatten en als u uw model deelt. De stortobjecten en stortnaden in het model en de tekeningen kunnen ongeldig worden en u kunt al het aan de stort gerelateerde modelleerwerk kwijtraken.

  1. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Variabelen om het dialoogvenster Geavanceerde opties te openen.
  2. Onder Concrete Detailing stelt u XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT in op TRUE.
  3. Klik op OK.
  4. Sla het model op en open het opnieuw om de wijzigingen door te voeren.

    De commando's die stortobjecten en stortnaden weergeven en maken, zijn nu beschikbaar in het model en in tekeningen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen