Referentiemodelhiërarchie bekijken en referentiemodelobjecten wijzigen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Referentiemodelhiërarchie bekijken en referentiemodelobjecten wijzigen

Referentiemodelhiërarchie bekijken en referentiemodelobjecten wijzigen

U kunt de referentiemodelhiërarchie weergeven en het hiërarchieniveau van verschillende objecten controleren. U kunt ook gebruikersattributen aan de referentiemodelobjecten toevoegen. De toegevoegde attributen kunnen bijvoorbeeld voor het filteren worden gebruikt. Daarnaast kunt u de oorspronkelijke referentieobjectattributen en -eigenschappen weergeven.

  1. Zorg ervoor dat de selectieknop Selecteer merk (voor merken) of de selectieknop Selecteer object in merk (voor onderdelen) actief is.
  2. Wijs het referentiemodel aan, houd Shift ingedrukt en blader met de middelste muisknop naar het hiërarchische niveau waar zich het referentieobject bevindt.Als de cursor te dicht bij een stramien komt, wordt de hiërarchie niet geschoven.
  3. U kunt het volgende doen:
    • Als u de oorspronkelijke referentieobjecteigenschappen en de attributen wilt opvragen, klikt u met de rechtermuisknop op het object en selecteert u Informatie.
    • Als u de gebruikersattributen van een referentieobject wilt weergeven of wijzigen, dubbelklikt u op het object om de objectdetails van het referentiemodel te openen.
Tip: Er zijn nog veel meer commando's voor de geselecteerde referentiemodelobjecten beschikbaar. Bekijk de rest van de commando's in het contextmenu.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een referentiemodel dat een sanitairsysteem weergeeft. Als u door de hiërarchie wilt scrollen, moet de selectieknop Selecteer merk of Selecteer object in merk zijn ingeschakeld. Het IfcProject op 0-niveau in het voorbeeld is het hoogste niveau.

Hieronder ziet u een van de referentieobjecten op 3-niveau (IfcBuildingStorey) van hetzelfde referentiemodel.

Het laatst niveau (niveau 4) geeft de individuele onderdelen weer.

In het onderstaande voorbeeld is één van de referentieobjecten op het laagste niveau opgevraagd.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen