Referentie modelobjecten

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Referentie modelobjecten

Referentie modelobjecten

Sommige typen referentiemodellen worden automatisch onderverdeeld in referentiemodelobjecten , die afzonderlijke onderdelen van geïmporteerde referentiemodellen zijn. U kunt voor elk referentiemodelobject apart gebruikersattributen definiëren en deze voor lijsten en de venster- en selectiefilters gebruiken. Ze kunnen ook naar een Tekla Structures -model worden verplaatst waaraan momenteel wordt gewerkt. De gegevens die in een referentiemodelobject zijn opgenomen, kunnen in de modeldatabase worden opgeslagen.

De referentie modelobjecten zijn alleen-lezen.

Of uw referentiemodel splitsen ondersteunt, hangt af van de bestandsindeling en de -structuur. .ifc -modellen worden altijd automatisch onderverdeeld en .dwg -bestanden die één van de volgende objecten bevatten worden ook automatisch onderverdeeld:

  • block table

  • polyface mesh

  • polygon mesh

  • proxy object (bijvoorbeeld ADT);

  • ACIS-objecten (3DSolid, Body, Region).

De bestandsindelingen .dgn , .prp , .skp , .step en .iges worden niet onderverdeeld.

Tip:

Als u een benodigd referentieobjectattribuut wilt vermelden, kunt u informatie over een referentieobject in het model opvragen om de eigenschapsnaam te bekijken en vervolgens die eigenschapsnaam in de Template Editor toe te voegen om in een referentieregel* te kunnen worden vermeld.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen