Referentiemodeldetails wijzigen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Referentiemodeldetails wijzigen

Referentiemodeldetails wijzigen

Nadat u een referentiemodel hebt ingevoegd, kunt u de details wijzigen.

Beperking: De coördinaten die in het gebied Details worden gegeven, zijn altijd relatief ten opzichte van de modelcoördinaten. U kunt het coördinatensysteem alleen wijzigen als het modelcoördinatensysteem in het referentiemodel wordt gebruikt.

 1. Klik op de knopReferentiemodellen in het zijvenster aan de rechterkant van het hoofdvenster van Tekla Structures.
 2. Dubbelklik in de lijst Referentiemodellen op het referentiemodel dat u wilt wijzigen.
 3. Klik op de regel Details op de pijl en wijzig de gewenste gegevens als volgt:
  • Wijzig Code , Titel , Fase en Beschrijving van het referentiemodel.

   De code kan een montagenummer, projectnummer of een nummer voor de boekhouding zijn. De titel is standaard hetzelfde als de naam van het ingevoegde referentiemodel. Mogelijk wilt u bijvoorbeeld de naam van de discipline of het bedrijf in plaats daarvan gebruiken. Schrijf de omschrijving volgens de bedrijfsconventies. De fase is de ontwerpfase van het referentiemodel (niet de fase in het Tekla Structures-model).

  • U kunt met het vak Bestand een andere versie van het referentiemodel invoegen. Raadpleeg voor meer informatie over het omgaan met versies Wijzigingen tussen referentiemodelversies detecteren.
  • In het vak Groep kunt u een nieuwe groep voor het referentiemodel selecteren.
  • U kunt ook de selectie Locatie door wijzigen.

   Als het referentiemodel is ingevoegd door een basispunt te gebruiken en u de Locatie door wijzigt, zijn de offsetwaarden ten opzichte van het basispunt relatief. Wanneer u op Wijzigen klikt, wijzigt de modelpositie op basis van de instellingverschillen van Oostcoördinaat , Noordcoördinaat en Hoogtemaat.

  • U kunt de Offset wijzigen door nieuwe coördinaten in te voeren of door een nieuwe offset aan te wijzen.
  • U kunt de Rotatie wijzigen door een nieuwe waarde in te voeren of een nieuwe locatie aan te wijzen.
  • Klik op de pijl op de regel Gebruikersattributen en voer waarden voor de gebruikersattributen in.

   U kunt reeksen (teksten) invoeren, datums selecteren of numerieke gegevens invoeren afhankelijk van het type van het gebruikersattribuut. De gebruikersattributen van het referentiemodel worden in hun eigen gedeelte in het bestand objects.inp gedefinieerd. Als u meerdere bestanden objects.inp hebt, worden deze in een bepaalde leesvolgorde gelezen. Raadleeg voor meer informatie Gebruikersattributen (UDA's) definiëren en bijwerken.

 4. Klik op Wijzigen. De wijzigingen die u hebt aangebracht, worden in het referentiemodel geïmplementeerd.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen