CAD

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

CAD

CAD

De import- en exporttools van CAD ondersteunen diverse indelingen om modellen te importeren en exporteren. U kunt maximaal 10.000 onderdelen importeren. Als het aantal onderdelen dit overschrijdt, geeft Tekla Structures een waarschuwing weer en wordt het model niet geïmporteerd.

CAD-import- en exportindelingen

De tabel hieronder geeft de ondersteunde typen import- en exportbestand weer.

Optie

Importeren

Exporteren

Importeert vanuit/exporteert naar

SDNF

SDNF (Steel Detailing Neutral File) wordt gebruikt bij het importeren en exporteren van verschillende CAD-systemen.

HLI

HLI (High Level Interface). IEZ AG Speedikon-software

Plantview

Plantview-ontwerpsysteem

SDNF (PDMS)

Plant Design Management System. Aveva 3D-software voor het ontwerpen van fabrieken.

De gegevens worden naar PDMS geëxporteerd via een SDNF-koppeling. Tekla Structures schrijft de gegevens van het afwerkingsveld in het attribuut van de onderdeelklasse, terwijl bij SDNF-export de klassegegevens worden weggelaten.

XML

ArchiCAD-modelleersysteem.

De export is aan enkele beperkingen gebonden:

 • Conversiebestanden worden niet gebruikt.

 • Gaten, bouten en lassen worden niet geëxporteerd.

SCIA

SCIA wordt gebruikt voor de SteelFab-interface.

Naast de CAD-importtool zijn de hieronder weergegeven importtools beschikbaar in het dialoogvenster Nieuw importmodel. De stappen voor het importeren van deze typen zijn dezelfde als voor de CAD-import.

SteelFab/SCIA Import

Sframe Import

MicasPlus Import

Eureka LPM Import

Import CIS2 status

CIS-importmodel

FEM Import

CAD-bestanden importeren

 1. Klik in het menu Bestand op Importeren > CAD .

  Het dialoogvenster Nieuw importmodel wordt weergegeven.

 2. Gebruik de standaardnaam importmodel of voer een nieuwe naam voor het importbestand in.
 3. Selecteer het importtype CAD Import.

  Dit dialoogvenster bevat ook de hieronder weergegeven importtool.

  SteelFab/SCIA Import

  Sframe Import

  MicasPlus Import

  Eureka LPM Import

  Import CIS2 status

  CIS-importmodel

  FEM Import

 4. Klik op de knop Eigenschappen om de importinstellingen te definiëren, die afhankelijk zijn van het geselecteerde importtype.

  Raadpleeg voor meer informatie over de specifieke instellingen van het importtype de instellingen en hun beschrijvingen in de onderstaande gedeelten.

 5. Klik op OK om naar het dialoogvenster Model importeren terug te gaan.
 6. Klik op OK om te importeren.
 7. Selecteer de importmodelnaam in de lijst en klik op Importeren.

  U kunt ook op de knop Nieuw of Eigenschappen klikken als u enkele wijzigingen wilt aanbrengen.

 8. Selecteer in het dialoogvenster Model importeren welke versie van de onderdelen moeten worden geïmporteerd.
 9. Klik op Alles accepteren.

  De optie Alles accepteren wordt over het algemeen bij het importeren van een nieuw model over een bestaande gebruikt. Als u het model hebt gewijzigd en het opnieuw wilt importeren, kunt u ook alle wijzigingen weigeren door op Weiger alles te klikken of individuele wijzigingen te accepteren of te weigeren door op Selecteer individueel... te klikken.

 10. Tekla Structures geeft het bericht Wilt u het importmodel voor latere importen opslaan? weer. Klik op Ja.

  Tekla Structures voegt het importmodel in het modelvenster toe.

 11. Klik met de rechtermuisknop op het modelvenster en selecteer Werkgebied aan gehele model aanpassen om ervoor te zorgen dat het geïmporteerde model volledig zichtbaar is.
 12. Als er onderdelen ontbreken, controleert u de waarden Venster diepte Omhoog en Omlaag in het dialoogvenster Venstereigenschappen en wijzigt u deze indien nodig.
Note:

Als u bij een SDNF-import gegevens wilt importeren die in onderdelen van Tekla Structures ontbreken, kunt u de SDNF-verlenglijn in het te importeren SDNF-bestand gebruiken en het REVISION_NUMBER -gebruikersattribuut in Tekla Structures.

CAD-instellingen importeren

Instelling Beschrijving

Tabblad Conversie

Profielconversiebestand

Materiaalconversiebestand

Dubbel profiel conversie bestand

Definieer de conversiebestanden die u wilt gebruiken.

Met conversiebestanden worden profiel- en materiaalnamen van Tekla Structures toegewezen aan namen die in andere software worden gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie over conversiebestanden Conversiebestanden.

Parameters

Invoer bestand

Het bestand dat u wilt importeren. U kunt ook naar het bestand bladeren. De standaardwaarde is import.lis.

Type

Definieer het invoerbestand of het modeltype:

SDNF, HLI, Plantview, SDNF (PDMS), XML

Oorsprong X, Y, Z

Definieer de oorsprongcoördinaten om het bestand in een specifieke locatie te plaatsen.

Tabblad SDNF

Positienummer onderdeel

Voer een prefix en een beginpositienummer in.

Deze instellingen verwijzen naar de instelling Type posnummer.

SDNF versie nummer

Stel het SDNF-indelingstype in op 2.0 of 3.0.

SDNF 3.0 is over het algemeen de te selecteren indeling. Met StruCAD is het echter beter om SDNF 2.0-bestanden te delen.

Fittingen en zaagsnedes meenemen

Stel in op Ja (standaard) om uitsnijdingen en fittingen in de import toe te passen.

Deze worden alleen opgenomen als ze zich in het SDNF-bestand bevinden.

Offsets meenemen

Stel in op Ja om de offset te maken. In de meeste gevallen moet u Ja selecteren. Nee (standaard) positioneert maakpunten van het onderdeel op de eindpunten van het onderdeel.

In de meeste gevallen moet u Ja selecteren. Nee (standaard) positioneert maakpunten van het onderdeel op de eindpunten van het onderdeel.

Maak logbestand

Selecteer Maken om elke keer wanneer u het model importeert een nieuw logboekbestand te schrijven en het vorige logboekbestand te verwijderen.

Als de import mislukt, kunt u in het logboekbestand de reden onderzoeken. Controleer het logboekbestand zelfs als de import geslaagd lijkt te zijn.

Selecteer Toevoegen (standaard) om de logboekbestandgegevens aan het einde van het bestaande logboekbestand toe te voegen.

Als geen logboekbestand nodig hebt, selecteert u Nee.

Logbestand weergeven

Selecteer Met externe viewer om het logboekbestand in een teksteditor weer te geven.

Selecteer In dialoogvenster om een aparte lijstdialoogvenster te maken waarin het bestand alleen kan worden weergegeven.

Als u het bestand niet wilt weergeven, selecteert u Nee.

Naam logbestand

Voer de naam van het logboekbestand in of blader naar een bestaand logboekbestand.

Type posnummer

Het SDNF-bestand bevat identificeerders die in de gebruikersattributen van een onderdeel kunnen worden opgenomen of als onderdeelpositienummers worden gebruikt.

Selecteer Posnummer als u wilt dat de identificeerder het positienummer van het onderdeel wordt. Gebruik niet de optie Pos.nr. met deze optie.

Selecteer Universele ID nummers als u wilt dat de identificeerder een gebruikersattribuut voor het onderdeel wordt.

Voor bestandsimports van PDS of PDMS is de optie Universele ID de normale situatie.

Als u gebruikersattributen in de dialoogvensters zichtbaar wilt maken, moet u deze aan het bestand objects.inp toevoegen.

Tabblad Plantview

Materiaal

Selecteer de materiaalkwaliteit.

Tabblad Lijst

Lijst maken

Stel in op Ja om een lijst te maken.

Lijst bekijken

Stel in op Ja om de lijst weer te geven.

Lijsttemplate

Selecteer de lijsttemplate.

Lijstbestandnaam

Voer de lijstbestandsnaam in of blader naar een lijstbestand.

Als u de lijst geen andere naam geeft, wordt de lijst met de naam import_revision_report.rpt opgeslagen in de modelmap.

Tabblad Geavanceerd

Actie wanneer de objectstatus is (vergeleken met)

Vorig plan geeft de objecten in uw model vergeleken met de objecten in het te importeren bestand weer. Ze kunnen Nieuw , Gewijzigd , Verwijderd of Gelijk zijn.

Tekla Structures vergelijkt de staat van de geïmporteerde objecten met die van de objecten in uw model. Ze kunnen Niet in model , Verschillend of Gelijk zijn.

Gebruik de opties onder Niet in model , Verschillend en Gelijk om de acties bij het importeren van gewijzigde objecten op te geven. Deze opties zijn Geen actie , Kopiëren , Wijzigen of Verwijderen.

Er is meestal geen noodzaak om de standaards te wijzigen.

Instellingen SteelFab/SCIA Import

Instelling Beschrijving

Tabblad Parameters

Invoer bestand

Voer de naam in van het bestand dat u wilt importeren.

Profielconversiebestand

Materiaalconversiebestand

Definieer de conversiebestanden die u wilt gebruiken.

Met conversiebestanden worden profiel- en materiaalnamen van Tekla Structures toegewezen aan namen die in andere software worden gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie over conversiebestanden Conversiebestanden.

Oorsprong X, Y, Z

Definieer de oorsprongcoördinaten om het bestand in een specifieke locatie te plaatsen.

Importeer lassen

Neem lassen in het geïmporteerde model op.

Importeer boutgaten

Neem boutgaten in het geïmporteerde model op.

Instellingen Import S-Frame, Import MicasPlus, Import Eureka LPM

Instelling Beschrijving

Tabblad Conversie

 

Profielconversiebestand

Materiaalconversiebestand

Dubbel profiel conversie bestand

Definieer de conversiebestanden die u wilt gebruiken.

Met conversiebestanden worden profiel- en materiaalnamen van Tekla Structures toegewezen aan namen die in andere software worden gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie over conversiebestanden Conversiebestanden.

Tabblad Parameters

ASCII bestandsnaam

Voer de naam in van het bestand dat u wilt importeren.

Onderdeel rotatie

Selecteer Voorzijde of Boven.

Alleen beschikbaar in Import MicasPlus.

Oorsprong X, Y, Z

Definieer de oorsprongcoördinaten om het bestand in een specifieke locatie te plaatsen.

Tabblad Geavanceerd

 

Actie wanneer de objectstatus is (vergeleken met)

Vorig plan geeft de objecten in uw model vergeleken met de objecten in het te importeren bestand weer. Ze kunnen Nieuw , Gewijzigd , Verwijderd of Gelijk zijn.

Tekla Structures vergelijkt de staat van de geïmporteerde objecten met die van de objecten in uw model. Ze kunnen Niet in model , Verschillend of Gelijk zijn.

Gebruik de opties onder Niet in model , Verschillend en Gelijk om de acties bij het importeren van gewijzigde objecten op te geven. Deze opties zijn Geen actie , Kopiëren , Wijzigen of Verwijderen.

Er is meestal geen noodzaak om de standaards te wijzigen.

Instellingen Import CIS2-status

Instelling Beschrijving

Tabblad Parameters

 

Invoer bestand

De naam van het bestand dat u wilt importeren. U kunt ook naar het bestand bladeren.

Invoer bereik

Importeer Gehele model of Alleen selectie.

Maak logbestand

Selecteer Maken om elke keer wanneer u het model importeert een nieuw logboekbestand te schrijven en het vorige logboekbestand te verwijderen.

Selecteer Toevoegen (standaard) om de logboekbestandgegevens aan het einde van het bestaande logboekbestand toe te voegen.

Als geen logboekbestand nodig hebt, selecteert u Nee.

Logbestand weergeven

Selecteer In dialoogvenster om een aparte lijstdialoogvenster te maken waarin het bestand alleen kan worden weergegeven.

Als u het bestand niet wilt weergeven, selecteert u Nee.

CIS-modelinstellingen importeren

Instelling Beschrijving

Tabblad Parameters

 

Model type

Selecteer het modeltype. Ontwerp , Berekening , SP3D.

CIS versie

Selecteer CIS/1 of CIS/2.

 • CIS/1 importeert bestanden die compatibel zijn met de schemadeclaratie CIMSteel LPM4DEP1.

 • CIS/2 importeert bestanden die compatibel zijn met de schemadeclaratie CIMSteel CIS/2 (STRUCTURAL_FRAME_SCHEMA).

Invoer bestand

De naam van het bestand dat u wilt importeren. U kunt ook naar het bestand bladeren.

Oorsprong X, Y, Z

Definieer de oorsprongcoördinaten om het bestand in een specifieke locatie te plaatsen.

Combineer onderdelen

Max te combineren lengte

Als u diverse elementen in het CIS-model in Tekla Structures tot één onderdeel wilt combineren, stelt u Combineer onderdelen in op Ja.

Als bijvoorbeeld een ligger in een CIS-bestand uit meer dan één element bestaat en u Ja selecteert, worden de elementen in het Tekla Structures -model tot één ligger gecombineerd.

Als u de waarde Nee gebruikt, maakt Tekla Structures een ligger voor elk element in het CIS-model.

Max te combineren lengte wordt alleen toegepast als u Combineer onderdelen op Ja instelt. Gebruik deze instelling om de maximumlengte voor het combineren van onderdelen te definiëren. Tekla Structures combineert alleen elementen in één onderdeel als hun gecombineerde lengte minder is dan de waarde die u hier invoert.

Offsets negeren

De rekenmodellen CIS/1 en CIS/2 kunnen offsets van onderdelen bevatten, wat betekent dat knooppunten zich niet precies op de eindpunten van de ligger bevinden. Met de standaard Ja gebruikt Tekla Structures deze offsets om de aanwezige onderdelen te zoeken. Met Nee bepaalt Tekla Structures de locatie met behulp van de locaties van knooppunten.

Krachten negeren

Hiermee wordt gedefinieerd hoe krachten worden geïmporteerd. Met Nee importeert Tekla Structures absolute waarden van maximumkrachten in de gebruikersattributen Afschuifkracht , Trekkracht en Moment van onderdelen. Met Ja importeert Tekla Structures geen krachten.

Importeer GUID (rekenmodel)

Selecteer Ja om de onderdeel-GUID in de import op te nemen.

Tabblad Conversie

 

Profielconversiebestand

Materiaalconversiebestand

Dubbel profiel conversie bestand

Definieer de conversiebestanden die u wilt gebruiken.

Met conversiebestanden worden profiel- en materiaalnamen van Tekla Structures toegewezen aan namen die in andere software worden gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie over conversiebestanden Conversiebestanden.

Tabblad Geavanceerd

 

Actie wanneer de objectstatus is (vergeleken met)

Vorig plan geeft de objecten in uw model vergeleken met de objecten in het te importeren bestand weer. Ze kunnen Nieuw , Gewijzigd , Verwijderd of Gelijk zijn.

Tekla Structures vergelijkt de staat van de geïmporteerde objecten met die van de objecten in uw model. Ze kunnen Niet in model , Verschillend of Gelijk zijn.

Gebruik de opties onder Niet in model , Verschillend en Gelijk om de acties bij het importeren van gewijzigde objecten op te geven. Deze opties zijn Geen actie , Kopiëren , Wijzigen of Verwijderen.

Er is meestal geen noodzaak om de standaards te wijzigen.

FEM-instellingen importeren

Instelling Beschrijving

Tabblad Conversie

 

Profielconversiebestand

Materiaalconversiebestand

Dubbel profiel conversie bestand

Definieer de conversiebestanden die u wilt gebruiken.

Met conversiebestanden worden profiel- en materiaalnamen van Tekla Structures toegewezen aan namen die in andere software worden gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie over conversiebestanden Conversiebestanden.

Tabblad Onderdelen

Positienummer onderdeel

Merkpositienummer

Voer een prefix en een beginpositienummer in.

Tabblad Parameters

Invoer bestand

De naam van het bestand dat u wilt importeren. U kunt ook naar het bestand bladeren.

Type

Selecteer het type invoerbestand: DSTV, SACS, Monorail, Staad, Stan 3d, Bus

Oorsprong X, Y, Z

Definieer de oorsprongcoördinaten om het bestand in een specifieke locatie te plaatsen.

Standaard vloeigrens limiet

Standaardmateriaal als vloeigrens groter of gelijk is aan limiet

Standaardmateriaal als vloeigrens kleiner is dan limiet

De instelling Standaardmateriaal als vloeigrens kleiner is dan limiet wordt gebruikt voor het SACS-importbestand. Definieer het materiaal dat moet worden gebruikt als de vloeigrens kleiner is dan de limiet.

De instelling Standaardmateriaal als vloeigrens groter dan of gelijk aan limiet is wordt gebruikt voor het SACS- of DSTV-importbestanden. Voor SACS definieert dit veld het materiaal dat moet worden gebruikt als de vloeigrens groter dan of gelijk aan de limiet is. Voor DSTV kunt u de materiaalkwaliteit hier invoeren als deze niet in het importbestand is opgenomen.

Combineer onderdelen

Max te combineren lengte

Als u diverse elementen in het FEM-model in Tekla Structures tot één onderdeel wilt combineren, stelt u Combineer onderdelen in op Ja.

Als bijvoorbeeld een ligger in een CIS-bestand uit meer dan één element bestaat en u Ja selecteert, worden de elementen in het Tekla Structures -model tot één ligger gecombineerd.

Als u de waarde Nee gebruikt, maakt Tekla Structures een ligger voor elk element in de FEM-model.

Max te combineren lengte wordt alleen toegepast als u Combineer onderdelen op Ja instelt. Gebruik deze instelling om de maximumlengte voor het combineren van onderdelen te definiëren. Tekla Structures combineert alleen elementen in één onderdeel als hun gecombineerde lengte minder is dan de waarde die u hier invoert.

Tabblad Staad

Materiaal

Selecteer de materiaalkwaliteit.

Tabblad Lijst

Lijst maken

Stel in op Ja om een lijst te maken.

Lijst bekijken

Stel in op Ja om de lijst weer te geven.

Lijsttemplate

Selecteer de lijsttemplate. U kunt ook naar de template bladeren.

Lijstbestandnaam

Voer de lijstbestandsnaam in of blader naar een lijstbestand.

Als u de lijst geen andere naam geeft, wordt de lijst met de naam import_revision_report.rpt opgeslagen in de modelmap.

Tabblad DSTV

Versie

Selecteer de DSTV-versie.

Importeer statische elementen

Import overige elementen

Als het te importeren DSTV-bestand een statisch model en een CAD-model bevat, kunt u kiezen welke u wilt importeren.

Als u Ja op Importeer statische elementen antwoordt, wordt het statische model geïmporteerd.

Als u Ja op Import overige elementen antwoordt, wordt het CAD-model geïmporteerd.

Tabblad Stan 3d

Schaal

Geef de schaal van het importmodel op. U kunt Stan 3d importeren zonder de schaal op te geven zolang het Tekla Structures -model en het importmodel in millimeters zijn. Als het Stan 3d-bestand in millimeters is, gebruikt u de schaal 1. Als het Stan 3d-bestand in meters is, gebruikt u de schaal 1000.

Materiaal

Voer het materiaal voor de te importeren onderdelen in.

Tabblad Bus

Pos.nr.

Geef het Pos.nr. van de kokers, kolommen, windverbanden en consoles aan die u importeert.

Materiaal

Voer het materiaal voor de te importeren onderdelen in.

Naam

Voer de naam van het te importeren onderdeel in.

Klasse

Voer de klasse van het te importeren onderdeel in.

Balken buiten zicht

Met de waarde Ja worden de bovenzijden van alle liggers op vloerniveau uitgelijnd.

Tabblad Geavanceerd

 

Actie wanneer de objectstatus is (vergeleken met)

Vorig plan geeft de objecten in uw model vergeleken met de objecten in het te importeren bestand weer. Ze kunnen Nieuw , Gewijzigd , Verwijderd of Gelijk zijn.

Tekla Structures vergelijkt de staat van de geïmporteerde objecten met die van de objecten in uw model. Ze kunnen Niet in model , Verschillend of Gelijk zijn.

Gebruik de opties onder Niet in model , Verschillend en Gelijk om de acties bij het importeren van gewijzigde objecten op te geven. Deze opties zijn Geen actie , Kopiëren , Wijzigen of Verwijderen.

Er is meestal geen noodzaak om de standaards te wijzigen.

Een CAD-model opnieuw importeren

Soms hebt u al een model geïmporteerd, maar door enkele wijzigingen moet u het opnieuw importeren.

De profiel- en materiaalconversiebestanden moeten dezelfde zijn als gedefinieerd in de oorspronkelijke modelimport.

U importeert als volgt een model opnieuw:

 1. Open Tekla Structures en een model waarin u al een bestaand CAD-model hebt geïmporteerd.
 2. Klik in het menu Bestand op Importeren > CAD .
 3. Selecteer het importtype in de lijst Type.

  Dit geldt bij CAD-modellen meestal alleen voor bestanden met een SDNF-indeling.

 4. Voer in het vak Naam een nieuwe naam voor het geïmporteerde model in.

  De naam van het pad en het bestand kan in totaal niet langer zijn dan 80 tekens. Als de naam van het pad in totaal te lang is, wordt er een melding weergegeven waarin staat "De naam van het bestand en het pad is te lang. Plaats het bestand in een andere map.". Als u dezelfde naam als bij de oorspronkelijke import gebruikt, geeft Tekla Structures de waarschuwing "Ongeldige naam voor importmodel." weer.

 5. Klik op de knop Eigenschappen en zorg ervoor dat de bestanden voor het Profiel van de materiaalconversie op het tabblad Conversie dezelfde zijn als die in de oorspronkelijke modelimport.
 6. Ga naar het tabblad Geavanceerd en definieer de acties die Tekla Structures bij het importeren van gewijzigde objecten moet ondernemen:
  • De linkerkolom Vorige plan bevat de toestand van de objecten in uw model in vergelijking met de toestand van objecten in het bestand dat moet worden geïmporteerd. Dit kunnen zijn Nieuw , Gewijzigd , Verwijderd of Gelijk.

  • De objecten kunnen Niet in model , Verschillend of Gelijk zijn.

  • Gebruik de keuzelijsten in de rijen onder Niet in model , Verschillend of Gelijk om op te geven welke acties moeten worden uitgevoerd wanneer u gewijzigde objecten importeert. Deze opties zijn Niets doen , Kopieer , Wijzig of Verwijder.

   U kunt Verwijder alleen selecteren voor objecten die Verwijderd zijn. U kunt Verwijder alleen gebruiken om objecten te verwijderen die uit uw model zijn verwijderd, niet uit het geïmporteerde model.

  • Meestal worden de standaardinstellingen door de meeste gebruikers gebruikt.

 7. Klik op OK of Toepassen.
 8. Klik op OK in het dialoogvenster Importeer modellen om het bijgewerkte model te importeren.
 9. Maak lijsten op het tabblad Lijst om de verschillende imports te kunnen vergelijken.

Naar CAD exporteren

U kunt een CAD-model in diverse formaten exporteren.

Note:

Voordat u een SDNF-export start, moet u controleren of de variabele XS_​SDNF_​CONVERT_​PL_​PROFILE_​TO_​PLATE niet op de pagina Exporteren van het dialoogvenster Geavanceerde opties is ingesteld.

 1. Open een Tekla Structures -model.
 2. Klik in het menu Bestand op Exporteren > CAD .

  Het dialoogvenster CAD-export wordt geopend.

 3. Voer de paden naar de vereiste conversiebestanden op het tabblad Conversie in, voer de parameters op het tabblad Parameters in en definieer afhankelijk van de exportindeling de instellingen op het tabblad SDNF of XML.

  Raadpleeg voor meer informatie over de exportinstellingen het onderstaande gedeelte van de CAD-exportinstellingen.

 4. Selecteer in het model de onderdelen die u wilt exporteren.
 5. Klik op Toepassen en Maak.

  In Tekla Structures wordt het exportbestand in de huidige modelmap gemaakt.

exportinstellingen CAD-model

Instelling

Beschrijving

Tabblad Conversie

Profiel conversie bestand

Materiaal conversie bestand

Dubbel profiel conversie bestand

Definieer de conversiebestanden die u wilt gebruiken.

Met conversiebestanden worden profiel- en materiaalnamen van Tekla Structures toegewezen aan namen die in andere software worden gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie over conversiebestanden Conversiebestanden.

Tabblad Parameters

Uitvoerbestand

De bestandsnaam van het geëxporteerde bestand. U kunt ook naar het bestand bladeren.

Type

Selecteer de exportindeling: HLI, SCIA, SDNF, PDMS, SDNF (PDMS), XML

Oorsprong X, Y, Z

Definieer de coördinaten van de oorsprong om het geëxporteerde model op een specifieke locatie te plaatsen.

Tabblad PML : deze indeling wordt niet meer ondersteund
Tabblad SDNF

SDNF versie nummer

Selecteer de SDNF-versie die in de export moet worden gebruikt.

Gebruik SDNF-versie 2.0. voor StruCAD.

Fittingen en zaagsnedes meenemen

Met Ja (standaard) worden uitsnijdingen en fittingen meegenomen in de export.

Type positienummer

Het SDNF-bestand bevat ID's die kunnen worden opgenomen in gebruikersattributen van onderdelen of worden gebruikt als positienummers. U beschikt over de volgende opties:

 • Posnummer

  De ID wordt het positienummer van het onderdeel. Gebruik de velden Onderdeel Pos_No met deze optie.

 • Merknummer

  De ID wordt het positienummer van het merk.

 • Universele ID nummers

  De ID wordt een gebruikersattribuut voor het onderdeel.

Als u gebruikersattributen zichtbaar wilt maken, moet u deze toevoegen aan het bestand objects.inp.

Offsets meenemen

Als u de offset tijdens de export wilt negeren, selecteert u Nee. Als u wel hiermee rekening wilt houden, selecteert u Ja.

Deze instelling is niet van invloed op de werkelijke start- en eindpuntgegevens, alleen op de offset. In Tekla Structures worden het start- en eindpunt geschreven op basis van het werkelijke solide object, niet de referentielijn.

PDMS fase

Met PDMS fase wordt de beginfase voor geëxporteerde onderdelen gedefinieerd. Als de eerste fase in het Tekla Structures -model bijvoorbeeld 1 is en u 10 invoert voor de beginfase, krijgen de Tekla Structures -onderdelen in andere software de fase vanaf 11 en hoger.

Engineering firma

Voer de naam in van het bedrijf dat de engineering doet.

Klant

Voer de naam van de klant in.

Structuur ID

Voer een unieke ID voor het geëxporteerde model in.

Project ID

Voer een unieke ID voor het geëxporteerde project in.

Revisienummer

Voer een optioneel revisienummer in. In Tekla Structures wordt het revisienummer opgehaald uit het gebruikersattribuut (REVISION_NUMBER) van het model. Als dit veld leeg is, wordt in Tekla Structures een revisienummer gebruikt uit het dialoogvenster CAD export ( Revisie Nummer ).

Issue Code

In Tekla Structures wordt een issuecode in het header-gedeelte van het uitvoerbestand geschreven. Voor PDMS moet deze waarde altijd Tekla Structures zijn.

Ontwerp code

Definieer de ontwerpcode die moet worden gebruikt in het structurele ontwerp.

Tabblad XML

Eenheden

Geef de eenheid voor de conversie op (MM, M, IN, FT). Voor bijvoorbeeld een Tekla Structures -model dat is gemaakt met millimeters, selecteert u IN als u alle afmetingen van onderdelen in het uitvoerbestand naar inches wilt converteren.

XML structuur ID

Een unieke ID voor het geëxporteerde model. U moet altijd het ID-nummer invoeren. In Tekla Structures wordt deze waarde gebruikt om het model te identificeren als u dit opnieuw exporteert.

XML structuur naam

Een unieke naam van het geëxporteerde model.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen