Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Installatiemappen van Tekla Structures

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Installatiemappen van Tekla Structures

Installatiemappen van Tekla Structures

U kunt de software-installatiemap van Tekla Structures selecteren in de software-installatiewizard. De software wordt standaard naar een map onder ..\Program Files\Tekla Structures\<version> geïnstalleerd.

Wanneer u een nieuwe Tekla Structures -versie installeert (bijvoorbeeld 2019), moet u ervoor zorgen dat de installatiemap geen bestanden van andere Tekla Structures -versies bevat. Dit is om er zeker van te zijn dat u alle bestanden krijgt die in het installatiepallet zijn opgenomen.

Wanneer u een Service Pack installeert en u de gerelateerde Tekla Structures - versie of een vorig Service Pack al hebt geïnstalleerd, kunt u de installatiemap niet selecteren. De Service Pack wordt in dezelfde map geïnstalleerd als de bijbehorende Tekla Structures -versie of de Service Pack die u bijwerkt. De installatiemap bevat bestanden van de bijbehorende Tekla Structures -versie of de vorige Service Pack. Het installeren van de nieuwe Service Pack verwijdert automatisch de oude bestanden voordat de nieuwe bestanden worden gekopieerd. Als u uw eigen bestanden in de installatiemap hebt, blijven deze bestanden ongewijzigd in de map.

De locatie van de omgevingsinstallatiemap hangt af van waar u de software hebt geïnstalleerd. U kunt de installatiemap voor de omgevingen niet in de installatiewizard selecteren. Als de software bijvoorbeeld onder \Program Files wordt geïnstalleerd, worden de omgevingen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Environments geïnstalleerd.

Als u de software en de omgevingen hebt geïnstalleerd, kunt u de installatiepaden in het Configuratiescherm van Windows controleren.

De onderstaande afbeelding geeft de structuur van de standaard installatiemap onder \Program Files en \ProgramData weer. Gebruikersinstellingen worden opgeslagen onder \Users.

De onderstaande afbeelding geeft de structuur van de installatiemap onder C:\ weer. Als u Tekla Structures -software onder C:\ installeert, worden de omgevingen ook geïnstalleerd en worden de gebruikersinstellingen onder C:\ opgeslagen.

Opmerking:

Als u Tekla Structures in een map moet installeren die een mapnaam zonder een unicode heeft (bijvoorbeeld in het Chinees, Japans, Koreaans of Russisch), wijzigt u de taal in XS_STD_LOCALE en de Windows-systeeminstellingen in het Configuratiescherm van Windows naar diezelfde taal zodat Tekla Structures normaal kan werken.

De onderstaande afbeelding geeft de structuur van de installatiemap van de inhoudsinstallatie van Tekla Warehouse onder C:\ProgramData\Tekla\Tekla Warehouse weer.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen