Snapknoppen en symbolen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Snapknoppen en symbolen

Snapknoppen en symbolen

Gebruik de snapknoppen om te bepalen welke posities u in het model of in de tekening kunt aanwijzen. Door snapknoppen te gebruiken kunt u objecten precies positioneren zonder de coördinaten te kennen. U kunt snapknoppen gebruiken wanneer Tekla Structures u vraagt om een punt aan te wijzen.

Klik op de snapknoppen op de werkbalk Snappen om deze in of uit te schakelen. Als er meerdere punten beschikbaar zijn om naar te snappen, bladert u met de Tab -toets vooruit door de snappunten en met de toetscombinatie Shift+Tab terug. Klik met de linkermuisknop om het gewenste punt te selecteren.

Daarnaast kunt u de snapknoppen bedienen met Snel starten. Begin met het invoeren van de naam van de snapknop, bijvoorbeeld snap en klik op de naam van de snapknop in de zoekresultatenlijst om de knop in te schakelen.

Hoofdsnapknoppen

De twee hoofdsnapknoppen definiëren of u naar referentiepunten of andere punten op objecten kunt snappen, zoals bijvoorbeeld hoeken van onderdelen. Deze knoppen hebben de hoogste snapprioriteit. Als deze beide knoppen zijn uitgeschakeld, kunt u niet snappen naar posities, ook niet als alle andere knoppen actief zijn.

De snapsymbolen hebben twee kleuren:
 • Oranje voor het snappen van onderdelen of objecten
 • Groen voor het snappen van componenten

Knop

Snapposities

Beschrijving

Symbool

Referentielijnen en -punten

U kunt naar referentiepunten van objecten snappen (punten die handles hebben).

Groot

Geometrielijnen en -punten

U kunt naar elk punt van een object snappen.

In tekeningen kunt u deze knop gebruiken om naar de overlap van snapshots te snappen.

Klein

Overige snapknoppen

De onderstaande tabel geeft de overige snapknoppen en hun symbolen in het model en de tekening weer.

Zorg ervoor dat u tijdens het snappen niet te veel snapknoppen hebt ingeschakeld, omdat het makkelijk tot onnauwkeurigheden en fouten bij het snappen kan leiden. Wees vooral voorzichtig als u de snapknopSnap vrij gebruikt.

Knop

Snapposities

Beschrijving

Symbool

Punten

Hiermee snapt u naar punten en snijpunten van stramienlijnen.

Eindpunten

Hiermee snapt u naar eindpunten van lijnen, segmenten van polylijnen en bogen.

Centrum

Hiermee snapt u naar het middelpunt van cirkels en bogen.

Wanneer u in een tekening naar het middelpunt van een cirkel wilt snappen die is gemaakt door een polygoonuitsnijding in het model te gebruiken, moet u de variabele XS_ADD_SNAPPING_SYMBOL_TO_CIRCLES instellen op TRUE.

Middelpunten

Hiermee snapt u naar middelpunten van lijnen, segmenten van polylijnen en bogen.

Snijpunten

Hiermee snapt u naar snijpunten van lijnen, segmenten van polylijnen, bogen en cirkels.

Loodrecht

Hiermee snapt u naar punten op objecten die een loodrechte lijn vormen ten opzichte van een ander object.

Lijnverlengingen

Hiermee snapt u naar lijnverlengingen van dichtbijgelegen objecten en naar referentie- en geometrielijnen van tekeningobjecten.

Vrij punt

Hiermee snapt u naar een willekeurige positie.

Dichtstbijzijnde punt

Hiermee snapt u naar het dichtstbijzijnde punt van objecten, zoals een punt op de rand van een onderdeel of een lijn.

Lijnen

Hiermee snapt u naar stramienlijnen, referentielijnen en de randen van bestaande objecten.

Maatlijnen en labellijnen, tekeningopmaakitems en tekeningkaders

Hiermee snapt u naar aantekeninggeometrieën, tekeningopmaakitems en tekeningkaders.

Alleen beschikbaar in tekeningen.

 

De huidige snapknop overschrijven

U kunt de huidige snapknopinstellingen tijdelijk overschrijven.

 1. Voer een commando uit waarbij u wordt gevraagd een punt aan te wijzen.

  Begin bijvoorbeeld met het maken van een ligger.

 2. Als u de huidige snapknoppen wilt overschrijven, kunt het volgende doen:
  • Klik met de rechtermuisknop om een lijst met snapopties te laten verschijnen en selecteer vervolgens een van de opties.
  • Klik op Bestand > Instellingen en selecteer in de lijst met werkbalken Werkbalk Tijdelijk snappen.

   Er verschijnt een nieuwe werkbalk. Klik op een knop om de huidige snapknop te overschrijven.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen