Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Snapinstellingen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Snapinstellingen

Snapinstellingen

In het dialoogvenster Snapinstellingen model kunt u de snapinstellingen in het model weergeven en wijzigen. Het dialoogvenster Snapinstellingen tekening heeft dezelfde opties voor tekeningen. Deze instellingen zijn gebruikerspecifiek.

Optie

Beschrijving

Symbool

Geef snapsymbolen weer of verberg deze. Schakel het selectievakje in om de snapsymbolen weer te geven en schakel het selectievakje uit om ze te verbergen.

Actief (indien de vrije snap aanstaat)

Schakel het selectievakje in om het snapstramien in te schakelen.

Tussenafstand

Definieer de stramienafstanden voor de oorsprong van het snapstramien. Als de afstand van de x-coördinaat bijvoorbeeld 500 is, kunt u met intervallen van 500 eenheden in de x-richting naar posities snappen.

Oorsprong

Definieer offsets voor de oorsprong van het snapstramien.

Hoekinterval

Stel het hoekinterval voor de tool Orthogonaal in. Deze instelling wordt gebruikt wanneer u naar orthogonale punten snapt.

Als u het interval bijvoorbeeld op 10 instelt, snapt de tool Orthogonaal in het model of de tekening naar hoeken met intervallen van 10 graden.

Aangepaste hoeken

Definieer aangepaste hoeken voor de tool Orthogonaal. Deze instelling wordt gebruikt wanneer u naar orthogonale punten snapt.

Scheid de waarden met spaties. Als u bijvoorbeeld 12,5 60 invoert, snapt de tool Orthogonaal in het model of de tekening naar de hoeken 12,5 en 60.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen