Een losse stramienlijn wijzigen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een losse stramienlijn wijzigen

Een losse stramienlijn wijzigen

U kunt eigenschappen van losse stramienlijnen wijzigen. U kunt stramienlijnen ook verplaatsen of de stramienlijnlabels wijzigen.

Eigenschappen van stramienlijnen wijzigen

U kunt de eigenschappen van een losse stramienlijn in het eigenschappenvenster bewerken.

 1. Zorg ervoor dat deSelecteer stramien lijn selectieknop is ingeschakeld.
 2. Als het eigenschappenvenster niet is geopend, dubbelklikt u op de stramienlijn om de eigenschappen Stramienlijn te openen.
 3. Wijzig indien nodig de eigenschappen.
 4. Klik op Wijzigen om de wijzigingen toe te passen.

Een stramienlijn verplaatsen

Gebruik rechtstreekse wijziging om losse stramienlijnen te verplaatsen.

 1. Zorg ervoor dat de selectieknopRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.
 2. Zorg ervoor dat deSelecteer stramien selectieknop is ingeschakeld.
 3. Selecteer het stramien.
 4. Selecteer de stramienlijn die u wilt verplaatsen.
 5. Versleep de stramienlijn naar een nieuwe locatie.

  U kunt ook met het toetsenbord een numerieke locatie invoeren.

  Gebruik het numerieke toetsenblok om met het minteken (-) te beginnen. Als u een absolute coördinaat wilt invoeren, voert u eerst $ in en vervolgens de waarde. Druk op Enter om te bevestigen.

Een stramienlijnlabel wijzigen

Gebruik de contextuele werkbalk om het label van een losse stramienlijn te wijzigen.

 1. Zorg ervoor dat de selectieknopRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.
 2. Zorg ervoor dat deSelecteer stramien lijn selectieknop is ingeschakeld.
 3. Selecteer een stramienlijn.
 4. Voer op de contextuele werkbalk een nieuw label in.

Een stramienlijn verlengen, inkorten of laten hellen

Gebruik rechtstreekse wijziging om losse stramienlijnen in rechthoekige stramienen uit te rekken, te verkleinen of te laten hellen.

Dit werkt alleen voor de losse stramienlijnen die u in rechthoekige stramienen hebt toegevoegd door het commando Stramienlijn toevoegen te gebruiken.

 1. Zorg ervoor dat de selectieknopRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.
 2. Zorg ervoor dat deSelecteer stramien selectieknop is ingeschakeld.
 3. Selecteer het rechthoekige stramien.
 4. Selecteer de stramienlijn.
 5. Versleep een handle van de stramienlijnnaar een nieuwe locatie.

Uitrekken van stramienlijn uitschakelen

Als u de buitenste stramienlijnen in rechthoekige stramienen met de lijnhandles verplaatst, verlengt of verkort Tekla Structures de loodrechte, kruisende stramienlijnen standaard dienovereenkomstig. U kunt dit tijdelijk uitschakelen.

 1. Zorg ervoor dat de selectieknopRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.
 2. Zorg ervoor dat deSelecteer stramien selectieknop is ingeschakeld.
 3. Selecteer de stramienlijn.
 4. Klik op de contextuele werkbalk op de knopUitrekken van stramienlijn uitschakelen.

Eigenschappen stramienlijn

Gebruik de eigenschappen Stramienlijn in het eigenschappenvenster om de eigenschappen van een losse stramienlijn weer te geven en te wijzigen. Als u de eigenschappen wilt openen, dubbelklikt u op een losse stramienlijn. De bestandsextensie van een eigenschappenbestand van een stramienlijn is .grdp.

De eenheden hangen af van de instellingen in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen .

Instelling

Beschrijving

Label

Naam van de stramienlijn.

Diepte in kijkvlak

Hoogte van het stramienvlak loodrecht op het kijkvlak.

Lijnverlenging links/onder

Definieer hoe ver de stramienlijnen in de richting Links/Onder en Rechts/Boven doorlopen.

Lijnverlenging rechts/boven

Magnetisch

Selecteer of objecten aan rechte stramienlijnen worden gekoppeld. Als u de objecten aan stramienlijnen koppelt, volgen de objecten als u de stramienlijn verplaatst.

Zichtbaar op de tekening

Selecteer of stramienlijnen in tekeningen zichtbaar worden gemaakt.

Automatisch stramienlijnen maatvoeren

Selecteer of losse stramienlijnen in stramienmaatvoering worden gebruikt.

Meer

Klik op de knop Meer om de gebruikersattributen (UDA's) van de stramienlijn te openen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen