Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Objecten kopiëren en verplaatsen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Objecten kopiëren en verplaatsen

Objecten kopiëren en verplaatsen

De basisfunctionaliteit voor het kopiëren en verplaatsen van objecten is hetzelfde in modellen en tekeningen. U kunt objecten rechtlijnig, geroteerd of gespiegeld kopiëren en verplaatsen.

Objecten dupliceren

Twee objecten worden als duplicaten beschouwd als ze dezelfde eigenschappen en locatie hebben. Tekla Structures controleert op dubbele objecten wanneer u objecten kopieert en verplaatst of nieuwe objecten op dezelfde locatie als een bestaand object maakt. Als er duplicaten worden gevonden, kunt u kiezen of u deze wilt behouden of verwijderen.

Gebruik de variabele XS_​DUPLICATE_​CHECK_​LIMIT_​FOR_​COPY_​AND_​MOVE om het maximumaantal objecten te definiëren dat als duplicaat tijdens het kopiëren of verplaatsen van objecten kan worden geteld.

Opmerking:

Tekla Structures controleert niet op duplicaten wanneer u met een modelleerfunctie zoals de component Array van objecten (29) objecten kopieert.

Verbonden objecten

Wanneer u objecten kopieert die aan een ander onderdeel (zoals verbindingen en bouten) worden verbonden, probeert Tekla Structures voor deze gekopieerde objecten geschikte nieuwe hoofdonderdelen te vinden. Als er geen worden gevonden, kunnen enkele verbonden objecten mogelijk helemaal niet worden gekopieerd. Controleer na het kopiëren of alle objecten correct zijn gekopieerd.

Merken en betonelementen

Als u objecten vanuit een merk of betonelement kopieert of verplaatst, kopieert Tekla Structures indien mogelijk de merkstructuur. Submerken worden bijvoorbeeld als submerk gekopieerd als er een bovenliggend object wordt gevonden.

Wapening en oppervlakten

Als u wapening of oppervlakten kopieert of verplaatst en u wilt dat deze worden aangepast aan het onderdeel waarnaar ze worden gekopieerd of verplaatst:

  • moeten de wapeningshandle of de oppervlaktehandles zich in de hoeken van het onderdeel bevinden;
  • moeten de onderdelen waartussen u kopieert of verplaatst hetzelfde aantal hoeken in de doorsnede hebben;
  • moeten cirkelvormige onderdelen dezelfde doorsnedemaatlijnen hebben.

Tekeningobjecten

U kunt objecten kopiëren en verplaatsen binnen verschillende tekening aanzichten die over verschillende schalen beschikken.

Efficiënt kopiëren en verplaatsen

U kunt de dialoogvensters Verplaatsen en Kopiëren open houden als u ze vaak gaat gebruiken.

Nadat u het commando Kopiëren - rechtlijnig , Kopiëren - spiegelen , Kopiëren - roteren of het commando Verplaatsen - rechtlijnig , Verplaatsen - spiegelen of Verplaatsen - roteren hebt uitgevoerd, onderbreekt u het commando en laat u het dialoogvenster open. Als u het kopiëren of verplaatsen wilt voortzetten, klikt u in het dialoogvenster om het te activeren en door te gaan met het kopiëren of verplaatsen van objecten.

'Deze melding niet meer tonen' weergeven of verbergen

Tekla Structures geeft een waarschuwingsbericht weer als dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer u objecten buiten het werkgebied gaat kopiëren of verplaatsen. U hebt echter de mogelijkheid om toekomstige waarschuwingen van hetzelfde type te verbergen. U kunt Tekla Structures deze waarschuwingen opnieuw laten weergeven.

  • Als u toekomstige waarschuwingen van hetzelfde type wilt verbergen, schakelt u het selectievakje Deze melding niet meer tonen in.
  • Als u de waarschuwingen weer wilt weergeven, houdt u de Shift -toets ingedrukt tijdens het uitvoeren van een commando dat normaliter een waarschuwing zou veroorzaken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen