2019 Table of Contents

Geselecteerde maatlijnen in tekeningen verbreden

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Geselecteerde maatlijnen in tekeningen verbreden

Geselecteerde maatlijnen in tekeningen verbreden

U kunt smalle maatlijnen verbreden om ze makkelijker leesbaar te maken door de macro Geselecteerde maatlijnen verbreden te gebruiken. Wanneer een maatlijn wordt verbreed die smaller is dan de limiet die in het dialoogvenster Opties wordt gedefinieerd, wordt deze vergroot met de opgegeven schaal. Als er veel verbrede maatlijnen zijn, rangschikt Tekla Structures deze automatisch.

  1. Ga naar Klik in het menu Bestand op Instellingen Instellingen > Opties en ga naar de pagina Tekening maatlijnen.
  2. Stel de Maximale maat voor verbreden maatlijnen en Verschaling verbreding in.

    Verschalingsverbreding definieert of u Afhankelijk van vensterschaal of Model als de verbredingslimiet gebruikt. Als u Afhankelijk van vensterschaal selecteert, wordt de verbredingslimiet vermenigvuldigd met de vensterschaal. Als u Model selecteert en de schaal 1:10 is, worden alle maatlijnen verbreed die kleiner dan 10 mm zijn, ongeacht de schaal van de tekening.

  3. Klik op OK om de instellingen op te slaan en het dialoogvenster Opties te sluiten.
  4. Klik in een geopende tekening op de maatlijn die u wilt verbreden.
  5. Klik in het zijvenster op de knop Applicaties en componenten om de database Applicaties en componenten te openen.
  6. Klik op de pijl naast Applicaties om de lijst met applicaties te openen.
  7. Dubbelklik op Geselecteerde maatlijnen verbreden.

Tip:

U kunt maatlijnverbreding ook in de maatlijneigenschappen definiëren. Raadpleeg Verbrede maatlijnen maken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen