Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

Laslabeleigenschappen tekenen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Laslabeleigenschappen tekenen

Laslabeleigenschappen tekenen

In het dialoogvenster Eigenschappen van laslabels kunt u de eigenschappen van een laslabel dat handmatig in een tekening is toegevoegd, weergeven en wijzigen.

Als u de laslabeleigenschappen wilt openen, doet u het volgende in een geopende tekening:

 • Dubbelklik op een handmatig gemaakte las.
 • Houd Shift ingedrukt en klik op het tabblad Laslabel op Opmerkingen.
 • Klik op het tabblad Tekening op Eigenschappen > Laslabel .

Optie

Beschrijving

Prefix

a= nominale keelhoogte, s= nominale keelhoogte inclusief inbranding, z= nominale beenlengte

Grootte

De grootte van de las. Als u een gedeeltelijke inbrandingslas als lastype selecteert, kunt u twee formaat invoeren.

Type

Het type van de las.

Raadpleeg voor een lijst met beschikbare lastypen en hun beschrijvingen Lijst met lastypen.

U kunt enkele symbolen van het lastype aanpassen. Raadpleeg voor meer informatie Lastypesymbolen aanpassen.

Hoek

De hoek van de lasvoorbewerking, afwerking of groef.

Tekla Structures geeft de hoek aan tussen het symbool voor het lastype en het symbool voor de contour van het vultype.

Contour

De contour van een las kan zijn:

 • Geen

 • Uitlijnen

 • Bol

 • Hol

Afwerking

Tekla Structures geeft het afwerkingssymbool weer boven het symbool voor het lastype in tekeningen. De opties zijn:

 • G (Grind: Slijpen)

 • M (Machine)

 • C (Chip)

 • (Afgewerkte las voegen)

 • (Vloeiend lasoppervlakte)

Lengte

De lengte van een standaardlas is afhankelijk van de lengte van de verbinding tussen de gelaste onderdelen. U kunt de exacte lengte van een polygoonlas bijvoorbeeld instellen door het begin- en eindpunt van de las aan te geven.

Steek

De hart-op-hart-afstand van lassen voor niet-continue lassen.

Als u onderbroken lassen wilt maken, definieert u de hart-op-hart-afstand en de steek van de lassen. Tekla Structures berekent de afstand tussen de lassen als de steek minus de lengte van de las.

Tekla Structures gebruikt standaard het teken – om de laslengte en de steek te scheiden, bijvoorbeeld 50–100. Als u het scheidingsteken bijvoorbeeld naar @ wilt wijzigen, stelt u de variabele XS_WELD_LENGTH_CC_SEPARATOR_CHAR in op @.

Effectieve keelhoogte

De lasgrootte die wordt gebruikt in de berekening van de lassterkte.

Lasopening

De ruimte tussen de gelaste onderdelen.

Referentietekst

Extra informatie die wordt weergegeven in het lassymbool, bijvoorbeeld informatie over de lasspecificatie of het lasproces.

Rand/rondom

Geeft aan of slechts één rand of de hele omtrek van een vlak moet worden gelast.

Een cirkel in het lassymbool in tekeningen geeft aan dat de optie Rondom gebruikt is.

Werkplaats/Montage

Geeft aan waar de las moet worden gemaakt.

Steeklas

Stel deze optie in op Ja om een zigzaggende, ononderbroken las te maken.

Steeklassen worden aan beide zijden van het gelaste onderdeel in een zigzagpatroon aangebracht. Tekla Structures geeft in lassymbolen aan dat het lastype zigzag is.

Als u deze optie op Nee instelt, wordt er een niet-zigzaggende, ononderbroken las gemaakt. Als u de steek in een laslabel wilt weergeven, stelt u Steek in op een waarde groter dan 0,0.

Plaatsing

Zoekstap is de lege marge die u rond het label wilt laten.

Minimale afstand is de minimumafstand van het label tot het onderdeel.

Kwadrant definieert de gebieden waarin Tekla Structures naar ruimte zoekt om de laslabels te plaatsen.

Plaatsing is de methode die wordt gebruikt om laslabels te plaatsen:

 • vrij laat Tekla Structures de locatie en richting van het label bepalen.

 • Met vast kunt u de las op elk punt plaatsen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen