Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

Onderdeeltekening, eigenschappen van merk- en betontekeningen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Onderdeeltekening, eigenschappen van merk- en betontekeningen

Onderdeeltekening, eigenschappen van merk- en betontekeningen

Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen en selecteer het tekeningtype. U kunt de eigenschappen na het maken van de tekening wijzigen door op de tekeningachtergrond te dubbelklikken.

The options in single-part, assembly and cast unit drawing properties dialog box are described below.

Optie Beschrijving Voor meer informatie
Naam

Definieer de naam van de tekening die in de Documentmanager wordt weergegeven en in tekening- en lijsttemplates kan worden opgenomen.

De maximumlengte van de tekeningnaam is 32 tekens.

 
Definitiemethode voor Genereren Betontekening

Op basis van pos-nummer : Van elk betonelement wordt een tekening gemaakt. Als er meerdere identieke betonelementen zijn, geldt één van die betonelementen als uitgangspunt voor de tekening. Deze methode is voor het maken van betontekeningen het meest gangbaar.

Op basis van ID-nummer : Elk onderdeel in het model heeft een unieke GUID. U kunt tekeningen maken door de GUID's van betonelementen te gebruiken. De GUID bepaalt dan het nummer van de tekening. Het is mogelijk om meerdere tekeningen te maken van identieke betonelementen.

 
Titel 1 , Titel 2 , Titel 3

Definieer de titels die in de Documentmanager worden weergegeven en in tekening- en lijsttemplates kunnen worden opgenomen.

Titels geven aan tekeningen

Sheetnummer Wordt gebruikt om meerdere tekeningen van hetzelfde onderdeel als meerdere tekeningsheets te maken. Het aantal sheets is niet beperkt.

Meerdere tekeningsheets van hetzelfde onderdeel maken

Opmaak Selecteert de tekeningopmaak en definieert tekeninggroottes, automatische verschaling, projectietype, aanzichtuitlijning en onderdeeluitbreidingsinstellingen. U kunt ook selecteren of u verborgen objecten in templates wilt weergeven.

Tekeningopmaak definiëren

Tekeningformaat en tekeningaanzichtschaal definiëren

Maken aanzicht Definieert de te maken tekeningaanzichten. Vanaf hier kunt u doorgaan met wijzigen van de aanzichteigenschappen voor elk aanzicht.

Aanzicht eigenschappen in tekeningen

Doorsnede Definieert doorsnede-eigenschappen.

Eigenschappen doorsnedevenster

Detailvenster Definieert het startnummer of de letter van het detailvenster en detailsymboollabel.

Detaillabel, vensterlabel en labelgrenseigenschappen in tekeningen wijzigen

Gebruikersattributen

Voeg aangepaste gegevens zoals informatie betreffende de workflow en opmerkingen aan een tekening toe. Deze gegevens kunnen in de Documentmanager worden weergegeven en u kunt ze in de lijst- en tekeningtemplates en labels, en als knoppen bij het aanpassen van namen van afdrukbestanden gebruiken.

De gebruikersattributen en de tabbladen die in dit dialoogvenster worden weergegeven, zijn gedefinieerd in het bestand objects.inp.

De beschikbaarheid van de verschillende gebruikersattributen is afhankelijk van uw omgeving , rol en configuratie.

Gebruikersattributen in tekeningen

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen