Versiecontrole voor tekeningen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Versiecontrole voor tekeningen

Versiecontrole voor tekeningen

U kunt verschillende versies van dezelfde tekening weergeven, hun snapshots weergeven en de huidige tekeningversie wijzigen. U kunt tekeningversies in andere modellen weergeven en de tekeningversies verwijderen die niet meer in de Documentmanager beschikbaar zijn. U kunt ook een verwijderde overzichttekening als een nieuwe tekening openen.

Het weergeven van tekeningversies is handig als u om de een of andere reden een oudere versie van de tekening wilt terugkeren. In Tekla Model Sharing kunt u onbedoelde wijzigingen die in tekeningen zijn aangebracht, beheren en naar de versie terugkeren die de juiste inhoud heeft.

 • Elke keer als u een tekening opslaat, wordt een nieuwe versie van de tekening opgeslagen.

  De variabele XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES verwijdert de dg-bestanden die ouder zijn dan zeven dagen. Dit is de standaardwaarde voor de variabele XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD.

Lijst met tekeningversies openen

 • Als u de verschillende versies van een tekening in het huidige model wilt weergeven, klikt u op Documentmanager op het tabblad Tekeningen & Lijsten , selecteert u een tekening in de lijst en klikt u op de knop Tekeningversies aan de onderzijde.

  De huidige tekeningversie verschijnt met een vet lettertype.

  De tekeningsnapshot wordt in een apart venster weergegeven. Wanneer u een tekening opslaat, wordt standaard een snapshot gemaakt. De variabele voor het instellen van het automatisch opslaan van snapshots is XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION.

  Snapshots worden niet bij het maken van tekeningen gemaakt als de variabele XS_CREATE_SNAPSHOT_ON_DRAWING_CREATION op FALSE is ingesteld. Als u een tekening opent en opslaat, krijgt u een snapshot als XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION op TRUE is ingesteld.

 • U kunt nu een oudere versie van de tekening selecteren en de snapshot weergeven of de tekeningversie openen.

 • Als u alle tekeningen en hun versies, zelfs de verwijderde tekeningen, wilt weergeven die aan het model zijn gerelateerd, gaat u naar de Documentmanager en klikt u op Tekeningversies zonder een tekening in de lijst Documentmanager te selecteren. In dit dialoogvenster Tekeningversies kunt u de tekeningversies zien, verwijderde versies van de overzichttekening als nieuwe overzichttekening openen, de verschillende versies openen en hun snapshots weergeven. U kunt ook tekeningen in twee verschillende modellen vergelijken: van het huidige model en van een model dat u in de linkerbovenhoek van het dialoogvenster Tekeningversies selecteert. In het dialoogvenster kunt u duidelijk zien welke tekeningen zich in welk model bevinden. De tekeningversies worden aan de rechter zijde weergegeven.

Wat u met tekeningversies kunt doen

Taak Actie
Een andere tekeningversie als de huidige versie opslaan
 1. Selecteer in de lijst Documentmanager een tekening en klik op de knop Tekeningversies aan de onderzijde.
 2. Open een andere versie van de tekening.
 3. Sluit de tekeningversie.
 4. Wanneer u wordt gevraagd Wilt u de wijzigingen van de tekening opslaan? , antwoordt u Ja.

Hierdoor wordt de tekeningversie de huidige tekeningversie.

Een verwijderde versie van de overzichttekening openen als een nieuwe overzichttekening
 1. Klik op de knop Tekeningversies zonder een tekening in de lijst Documentmanager te selecteren.
 2. Selecteer een verwijderde versie van de overzichttekening in de lijst aan de rechterzijde in het dialoogvenster Tekeningversies , klik met de rechtermuisknop en selecteer Als nieuw openen.
Tekeningversies in een ander model weergeven
 1. Klik op de knop Tekeningversies zonder een tekening in de lijst Documentmanager te selecteren.

  De tekeningen in het huidige model worden weergegeven.

 2. Blader in de linkerbovenhoek naar de map van het andere model en klik op Map selecteren.

  De tekeningen in het andere model worden aan de linkerzijde weergegeven en hun versie aan de rechterzijde.

Tekeningversies in Tekla Model Sharing

 • In Tekla Model Sharing -modellen kunt u de verschillende versies van een tekening in conflictsituaties weergeven. Wanneer gebruikers dezelfde tekening in hun lokale versie van het model wijzigen en één gebruiker wegschrijft, geeft de Wijzigingenlijst een conflict in de lokale versie van het model van andere gebruikers van het model weer wanneer ze inlezen.

 • U kunt het dialoogvenster Tekeningversies vanuit de Wijzigingenlijst openen. Selecteer de gewijzigde tekening, klik met de rechtermuisknop en selecteer Open versies om de tekeningversies en de wijzigingen weer te geven die in de tekening zijn aangebracht.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen