Templates in tekeningopmaken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Templates in tekeningopmaken

Templates in tekeningopmaken

Templates zijn templates van de Template Editor die aan Tekla Structures -tekeningen zijn toegevoegd en gegevens over modelobjecten bevatten. In de Template Editor worden templates ook wel grafische templates genoemd.

Met de term template wordt verwezen naar verschillende elementen in een tekeningopmaak, zoals:

 • Templates (zoals revisietemplates)

 • Titelblokken

 • Lijsten (zoals onderdeel- en boutlijsten)

 • Algemene opmerkingen

 • Key plannen

 • DWG-bestanden

Als u het model wijzigt, werkt Tekla Structures de inhoud van de betrokken tekeningen en templates bij. De inhoud van de templates wordt tijdens uitvoeringstijd door Tekla Structures ingevuld.

De beschikbare grafische templates worden uit de volgende mappen en in deze volgorde gelezen, en in de lijst Beschikbare templates in het dialoogvenster Templates weergegeven:

 • Templatemap ( XS_TEMPLATE_DIRECTORY )
 • Huidige modelmap
 • Projectmap ( XS_PROJECT )
 • Bedrijfsmap ( XS_FIRM )
 • Omgevingsspecifieke map met systeemtemplates ( XS_TEMPLATE_DIRECTORY_SYSTEM )
 • Systeemmap ( XS_SYSTEM )

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen