Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

Aansluitende onderdelen in tekeningen weergeven

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Aansluitende onderdelen in tekeningen weergeven

Aansluitende onderdelen in tekeningen weergeven

U kunt selecteren welke aansluitende onderdelen in tekeningen worden weergegeven en indien nodig ook de aanzichtgrens automatisch uitbreiden.

Aansluitende onderdelen verwijzen naar (optioneel weergegeven) onderdelen die zich dicht bij het onderdeel bevinden dat in een tekening wordt afgebeeld. De aansluitende onderdelen kunnen afhankelijk van de instellingen onderdelen zijn die op de een of andere manier met het betreffende onderdeel zijn verbonden of gewoon onderdelen zijn die toevallig in de buurt liggen.

Raadpleeg voor meer informatie over eigenschappen van aansluitende onderdelen Eigenschappen van onderdelen en aansluitende onderdelen in tekeningen.

Tip:

Als u geen vergroting van aansluitende onderdelen in tekeningaanzichten wilt weergeven, stelt u de variabele XS_VISUALIZE_VIEW_NEIGHBOR_PART_EXTENSION in op FALSE.

Aansluitende onderdelen in merk- en betontekeningen weergeven

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen en selecteer het tekeningtype.
 2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten op degene die u nodig hebt.
 3. Klik in de optiestructuur aan de linkerzijde op Maken aanzicht , selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Aanzichteigenschappen.
 4. Klik op Aansluitend onderdeel...
 5. Selecteer op het tabblad Zichtbaarheid de onderdelen die u wilt weergeven met de volgende opties:
  • Met Geen worden geen aansluitende onderdelen weergegeven.

  • Met Verbonden delen worden alle onderdelen weergegeven die met het modelobject zijn verbonden.

  • Met Aansluitende onderdelen worden alleen de onderdelen weergegeven waarmee het modelobject is verbonden.

  • Met Alle componenten worden de Verbonden delen en opties Aansluitende onderdelen gecombineerd.

  • Met Op extremen worden alle onderdelen weergegeven binnen de grenzen van het hoofdonderdeel en het aansluitend onderdeel. Deze instelling wordt beïnvloed door de waarde die voor Aanzicht vergroting voor aansluitende onderdelen op het tabblad Attributen 1 wordt ingevoerd.

  • Hoofd-/Aangelaste onderdelen : Met Hoofdonderdelen worden alleen aansluitende onderdelen weergegeven die het hoofdonderdeel van een merk of betonelement vormen.

  • Hoofd-/Aangelaste onderdelen : Met Aangelaste onderdelen worden alleen aansluitende onderdelen weergegeven die aansluitende onderdelen zijn van een merk of betonelement.

  • Hoofd-/Aangelaste onderdelen : Met Beide worden zowel hoofdonderdelen als aansluitende onderdelen weergegeven.

  • Schuine onderdelen : Ja geeft schuine onderdelen als aansluitende onderdelen in de tekening weer. Nee geeft geen schuine onderdelen als aansluitende onderdelen weer.

  • Bouten : Ja geeft de bouten in de aansluitende onderdelen weer terwijl Nee de bouten in het aansluitend onderdeel niet weergeeft.

 6. Op het tabblad Inhoud stelt u de weergave van het aansluitende onderdeel en de bouten van aansluitende onderdelen in en welke lijnen en labels worden weergegeven.
 7. Op het tabblad Uiterlijk stelt u de kleuren en lijntypen in die u in aansluitende onderdelen wilt gebruiken.
 8. Klik op Attributen in de optiestructuur en voer een waarde in waarmee het aanzicht in het vak Aanzicht vergroting voor aansluitende onderdelen kan worden vergroot.

  Probeer verschillende waarden uit en bekijk welke aan uw behoeften voldoet. Te hoge waarden werken vaak niet goed. Als u de waarde instelt op 0 , wordt de vergroting van aansluitende onderdelen niet weergegeven.

  Raadpleeg voor meer informatie over aanzichteigenschappen Aanzicht eigenschappen in tekeningen.

 9. Als u de wijzigingen wilt op slaan, klikt u op Opslaan.
 10. Klik op Sluiten om naar de tekeningeigenschappen terug te gaan.
 11. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

In het volgende voorbeeld is Aanzicht vergroting voor aansluitende onderdelen ingesteld op 100. Er bevinden zich geen aansluitende onderdelen in dit gebied.

Aansluitende onderdelen in overzichttekeningen weergeven

In overzichttekeningen moet u aansluitende onderdelen definiëren met filters voor aansluitende onderdelen omdat de aansluitende onderdelen niet automatisch worden vastgesteld. De onderdelen die aan de filtercriteria voldoen, worden als aansluitende onderdelen behandeld. U moet ook een filter voor normale onderdelen definiëren om aansluitende onderdelen werkend te krijgen.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen > Overzichttekening .
 2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten op degene die u nodig hebt.
 3. Ga naar het dialoogvenster Overzicht - filter eigenschappen en maak een filter op Onderdeel - naam en Object - objecttype voor alle onderdelen die als normale onderdelen moeten worden behandeld en klik op OK.
 4. Ga naar het dialoogvenster Overzicht - onderdeeleigenschappen en definieer op de tabbladen Inhoud , Uiterlijk Vullen de benodigde onderdeeleigenschappen. Selecteer bijvoorbeeld een vulling die de normale onderdelen op een andere manier dan de aansluitende onderdelen weergeeft. Klik vervolgens op OK.
 5. Ga naar het dialoogvenster Overzicht - aansl. onderdeel filter eigenschappen , maak een filter op Onderdeel - naam en Object - objecttype voor alle onderdelen die als aansluitende onderdelen moeten worden behandeld en klik op OK.
 6. Ga naar het dialoogvenster Overzicht - aansl. onderdeel eigenschappen en selecteer op het tabblad Zichtbaarheid de optie Op extremen om alle onderdelen binnen de grenzen van het hoofdonderdeel en het aansluitende onderdeel weer te geven. Deze instelling wordt beïnvloed door de waarde die voor Aanzicht vergroting voor aansluitende onderdelen op het tabblad Attributen 1 wordt ingevoerd.

  Met Geen worden geen aansluitende onderdelen weergegeven.

 7. Definieer op de tabbladen Inhoud , Uiterlijk en Vullen de benodigde onderdeeleigenschappen. Selecteer bijvoorbeeld een vulling die de aansluitende onderdelen op een andere manier dan de aansluitende normale weergeeft. Klik vervolgens op OK.
 8. Klik op Aanzicht... en voer op het tabblad Attributen een waarde in waarmee het aanzicht in het vak Aanzicht vergroting voor aansluitende onderdelen kan worden vergroot.

  Probeer verschillende waarden uit en bekijk welke aan uw behoeften voldoet. Te hoge waarden werken vaak niet goed. Als u de waarde op 0 instelt, wordt de vergroting van aansluitende onderdelen niet weergegeven.

  Raadpleeg voor meer informatie over aanzichteigenschappen Aanzicht eigenschappen in tekeningen.

 9. Klik op OK om naar de tekeningeigenschappen terug te gaan.
 10. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen