Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Referentiemodellen in tekeningen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Referentiemodellen in tekeningen

Referentiemodellen in tekeningen

Referentiemodellen kunnen in overzicht-, merk- en betontekeningen worden weergegeven. U wilt bijvoorbeeld 3D-modellen van gebouwen of tekeningen van architecten als referentiemodel gebruiken. U kunt selecteren of u een referentiemodel wilt weergeven en het uiterlijk van het referentiemodel in de tekeningaanzichteigenschappen in een geopende tekening wilt wijzigen. U kunt selecteren of u het referentiemodel als omtrek of als draadvenster wilt weergeven, de verborgen lijnen en eigen verborgen lijnopties wilt instellen, en de lijnkleur en het type wilt definiëren. Wapening in referentiemodellen wordt ook weergegeven.

De opties voor het uiterlijk kunnen ook in tekeningeigenschappen worden gewijzigd voordat u de tekening maakt, maar de zichtbaarheidsopties alleen wanneer een tekening is geopend.

Raadpleeg voor meer informatie over referentiemodellen Referentiemodellen en compatibele indelingen en Een referentiemodel invoegen.

Referentiemodellen in tekeningen weergeven en referentiemodeleigenschappen wijzigen doet u als volgt:

 1. Dubbelklik in een geopende tekening op het tekeningaanzichtkader om de tekeningaanzichteigenschappen te openen.

  In overzichttekeningen kunt u ook de zichtbaarheidsinstellingen op tekeningniveau aanpassen door op de tekeningachtergrond te dubbelklikken.

 2. Klik in de optiestructuur op Referentie-object.

  Op het tabblad Inhoud staan alle referentiemodellen die in het model zijn opgenomen.

 3. Als u een referentiemodel in de tekening wilt weergeven, klikt u op de regel van het referentiemodel en selecteert u Zichtbaar in de kolom Zichtbaarheid.
 4. Ga naar het tabblad Uiterlijk en selecteer de weergave voor het referentiemodel:

  Draadmodel : geeft het referentiemodel als draadvenster weer. Als u tekeningen snel wilt openen, gebruikt u het draadvenster.

  Solid : het referentiemodel wordt op dezelfde manier als de eigen onderdelen van Tekla Structures getekend. Het geeft de omtrek van het referentiemodel weer. Met deze optie hebt u de opties Verborgen lijnen en Eigen verborgen lijnen beschikbaar.

  Verborgen lijnen : geeft verborgen lijnen van het referentiemodel weer die door andere referentiemodellen of onderdelen verborgen zijn.

  Eigen verborgen lijnen : geeft verborgen lijnen in het referentiemodel weer die door het referentiemodel zelf zijn verborgen.

 5. Wijzig de kleur en het type van Zichtbare lijnen en Verborgen lijnen.
 6. Klik op Wijzigen om het referentiemodel in het geselecteerde aanzicht met de nieuwe instellingen te wijzigen.

U kunt ook de instellingen voor de zichtbaarheid en het uiterlijk in een geopende tekening wijzigen door op het referentiemodel te dubbelklikken en de instellingen in het dialoogvenster Referentie-object eigenschappen te wijzigen.

Als u het uiterlijk van het referentiemodel op het objectniveau wijzigt, kunt u het uiterlijk op het aanzichtniveau niet meer wijzigen.

Voorbeelden van referentiemodelweergave

Hieronder ziet u een voorbeeld van de weergave van het Draadmodel.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de weergave Solid. Verborgen lijnen en Eigen verborgen lijnen zijn ingesteld op Uit :

Hieronder ziet u een voorbeeld van de weergave van de Solid. Verborgen lijnen is op Aan ingesteld en wordt in rood weergegeven.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de weergave van de Solid. Verborgen lijnen en Eigen verborgen lijnen zijn beide op Aan ingesteld en worden in rood weergegeven.

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe onderdelen met referentiemodellen worden weergegeven. Zichtbare referentiemodellijnen worden weergegeven in groen en verborgen lijnen in rood. Zichtbare onderdeellijnen worden weergegeven in blauw en de verborgen lijnen in cyaan.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen