Automatische wapenings- en wapeningsneteigenschappen definiëren

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Automatische wapenings- en wapeningsneteigenschappen definiëren

Automatische wapenings- en wapeningsneteigenschappen definiëren

U kunt instellen wat in wapeningsstaven en -netten wordt weergegeven en hoe deze in beton- en overzichttekeningen worden weergegeven. U kunt dit ook voor aansluitende wapening doen.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen en selecteer het tekeningtype.
 2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten op degene die u nodig hebt.
 3. Onderdeel-, merk- en betontekeningen: Klik in de optiestructuur aan de linkerzijde op Maken aanzicht , selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Aanzichteigenschappen.
 4. Klik op Wapening (of Aansluitende wapening ).
 5. Stel op het tabblad Staaf inhoud de weergave van staven, de symbolen voor staafeinden en de zichtbaarheid van staven en lijnen in.
 6. Selecteer op het tabblad Staaf weergave de kleur en het type van de zichtbare en verborgen lijnen.
 7. Stel op het tabblad Wapeningsnet inhoud de weergave van netten, de symbolen voor netten en de zichtbaarheid van netten, draden, staven en lijnen in.
 8. Selecteer op het tabblad Wapeningsnet weergave de kleur en het type van de zichtbare en verborgen lijnen.
 9. Overzichttekeningen: Klik op OK.
 10. Klik op Wapeningslabel (of Label voor aansluitende wapening ), voeg de elementen toe die u in het label wilt hebben en pas het uiterlijk van het label aan.
 11. Onderdeel-, merk- en betontekeningen: Klik op Opslaan om de aanzichteigenschappen op te slaan. Klik vervolgens op Sluiten om naar de tekeningeigenschappen terug te gaan.
 12. Overzichttekeningen: Klik op OK.
 13. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.
Tip:

De weergave van wapeningsstaven die van de tekening vandaan wijzen, kan worden gewijzigd. U kunt buigsymbolen (kruis, cirkel, gevulde cirkel) van wapeningsstaven aanpassen door het symboolbestand bent.sym te bewerken. In een standaardomgeving bevindt dit bestand zich in de map ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\\environments\common\symbols. U kunt in dezelfde map ook een nieuw symboolbestand maken (bijvoorbeeld my_new_symbols.sym ) en dat bestand in rebar_config.inp gebruiken door de volgende string in het bestand in te voeren: BentSymbolFile=my_new_symbols.sym

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen