2019 Table of Contents

Verbrede maatlijnen maken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Verbrede maatlijnen maken

Verbrede maatlijnen maken

U kunt smalle maatvoeringen verbreden om ze beter leesbaar te maken.

Als u de verbreding van maatlijnen inschakelt, wordt een maatlijn die smaller is dan de ingestelde grenswaarde vergroot. Als er veel verbrede maatlijnen zijn, rangschikt Tekla Structures deze automatisch. Het instellen van de verbreding bestaat uit de volgende stappen: de maximale maat en de schaal voor het verbreden van maatlijnen selecteren, de verbreding inschakelen en de richting, oorsprong, breedte, positie en hoogte voor de verbrede maatlijnen instellen.

Sla voor een onderdeel-, merk- en betontekeningen de maatlijnverbredingseigenschappen op objectniveau in een geopende tekening op in een maatlijneigenschappenbestand dat u in gebruik kunt nemen wanneer u maatvoeringsvoorwaarden wijzigt.

Beperking: Verbreding werkt alleen als de aanhaallijnen van de maatlijnen lang zijn. Stel Korte aanhaallijn maatvoering in op Nee op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Maatlijn eigenschappen.

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Opties en ga naar de instellingen Tekening maatlijnen.
 2. Voer de maximale verbreding in het vak Maximale maat voor verbreden maatlijnen in.
 3. Selecteer Afhankelijk van vensterschaal of Model als verschaalmethode voor de verbreding.

  Als u Afhankelijk van vensterschaal selecteert, wordt de verbredingslimiet vermenigvuldigd met de vensterschaal. Als bijvoorbeeld de schaal 1:10 is en de limiet 10 mm bedraagt, worden alle maatlijnen die kleiner zijn dan 100 mm verbreed.

  Als u Model selecteert en de schaal 1:10 is, worden alle maatlijnen verbreed die kleiner dan 10 mm zijn, ongeacht de schaal van de tekening.

 4. Klik op OK.
 5. Open een tekening en dubbelklik op een maatlijn.
 6. Ga naar het tabblad Labels van het dialoogvenster Maatlijn eigenschappen.
 7. Schakel de verbreding in door Verbreden op Gespecificeerd in te stellen.
 8. Stel de waarden in voor Richting , Oorsprong , Breedte , Positie en Hoogte.
 9. Voer bovenaan een naam voor het maatlijneigenschappenbestand in en klik op Opslaan.
 10. Als u de huidige maatlijn wilt wijzigen, klikt u Wijzigen. Anders sluit u het dialoogvenster.

  U hebt nu een maatlijneigenschappenbestand dat de verbredingsinstellingen bevat die u kunt later laden of in maatvoeringsvoorwaarden gebruiken.

Voorbeeld

Hieronder ziet u een voorbeeld van verbrede maatlijnen:

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen