Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

Schetsobjecten in tekeningen opnieuw rangschikken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Schetsobjecten in tekeningen opnieuw rangschikken

Schetsobjecten in tekeningen opnieuw rangschikken

Mogelijk wilt u in tekeningen posities van openingen, vensters, deuren en dergelijke met schetsobjecten aangeven. U kunt de onderlinge volgorde van schetsobjecten (grafische objecten) en de onderlinge volgorde van schetsobjecten en gebouwobjecten wijzigen. U kunt schetsobjecten naar voren halen of voor andere schetsobjecten plaatsen of deze naar achteren sturen of achter andere schetsobjecten plaatsen. U kunt schetsobjecten ook achter gebouwobjecten plaatsen of voor gebouwobjecten brengen. U kunt op dezelfde manier ook DWG's en afbeeldingen opnieuw rangschikken.

Als u meerdere schetsobjecten (objecten op meerdere layers) hebt, beïnvloedt de tekeningvolgorde op welke layer de commando's Vooruit en Achteruit de objecten plaatsen.

De nieuw gemaakte schetsobjecten worden op hun eigen layer in de tekenvolgorde geplaatst: nieuwere boven op de oudere.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een schetsobject, DWG of een afbeelding en klik op Opnieuw rangschikken.
 2. Selecteer een van de volgende commando's:
  • Naar achteren : Verplaatst het geselecteerd object een stap dichter bij de achterzijde van alle andere schetsobjecten.
  • Naar achtergrond : Plaatst het geselecteerde object achter alle andere schetsobjecten.
  • Naar voren halen : Verplaatst het geselecteerd object een stap dichter bij de voorzijde van alle andere schetsobjecten.
  • Naar voorgrond : Plaatst het geselecteerde object voor alle andere schetsobjecten.
  • Achter modelobjecten plaatsen : Plaatst het object achter alle gebouwobjecten. U kunt deze optie ook in het eigenschappendialoogvenster van het geschetste object instellen ( Achter modelobjecten > Ja ).
  • Voor modelobjecten plaatsen : Plaatst het object voor alle gebouwobjecten. U kunt deze optie ook in het eigenschappendialoogvenster van het geschetste object instellen ( Achter modelobjecten > Nee ).

  Opmerking:
  • De schetsobjecten die achter gebouwobjecten zijn geplaatst, kunnen niet samen met schetsobjecten die voor de gebouwobjecten zijn geplaatst opnieuw worden gerangschikt.

  • U kunt de onderlinge volgorde van gebouwobjecten niet wijzigen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen