2019 Table of Contents

wapeningsinstellingen voor tekeningen (rebar_config.inp)

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

wapeningsinstellingen voor tekeningen (rebar_config.inp)

wapeningsinstellingen voor tekeningen (rebar_config.inp)

Tekla Structures gebruikt de instelling in het bestand rebar_config.inp in de systeemmap ( XS_SYSTEM ) om de volgende aan wapening gerelateerde kwesties in tekeningen te definiëren:

 • Geselecteerde omgevings-specifieke wapeningsstaaf buigschema

 • Afronden van staafafmetingen

 • Beschikbare symbolen voor netten en strengen (voor- en naspanwapening)

 • Verschijnen van de vergrote afbeeldingen

De items in rebar_config.inp worden hieronder weergegeven en beschreven:

Waarde

Beschrijving

MergeOneFormat

Wordt niet meer gebruikt. Definieer deze eigenschappen in de tekening eigenschappen.

MergeTwoOrMoreFormats

MergeAndFormat

LeaderLinetype

DimensionMarkSpacingSeparator

= "/"

Beïnvloedt het scheidingsteken in wapeningslabels.

ExactDimensionMarkSpacingSeparator

= " + "

Scheidingsteken tussen verschillende exact gefixeerde waarden in wapeningslabels.

ExactDimensionMarkPcsSeparator

= "*"

Scheidingsteken tussen verschillende aantallen staven en hun exacte afstandswaarde in het wapeningslabel.

BendingAngleTolerance

Stel een tolerantiewaarde in voor de hoek. Hoeken die afwijken van de ingestelde tolerantiewaarde met minder dan de tolerantie worden herkend en krijgen een correcte buigvorm.

Voer de tolerantiewaarde in radialen in en niet in graden. De standaardwaarde is 0,001 radialen wat 0,0573 in graden is. Dit geldt voor alle buigvormen.

BentRebarTolerance

Stel een tolerantiewaarde in. Licht gebogen wapeningsstaven krijgen afhankelijk van de waarde rechte vormen.

Als de wapeningsstaafdiameter 20 mm en de radius 200 m is, is de waarde 20/200000 = 0.0001.

Deze variabele definieert correcte gebogen wapeningsstaven om lange wapeningsstaven de juiste vorm voor de staaf te geven. Deze optie wordt gebruikt bij het vergelijken van de verhouding tussen de diameter en radius van de wapeningsstaaf. Als de verhouding kleiner is dan BentRebarTolerance , is de wapeningsstaaf van bend_type_1, anders is deze van bend_type_34.

PullOutBendingRadiusAsMultiplier

Stel in op 1 om de vergrote buigradii weer te geven met een vermenigvuldiger in de plaats van mm.

GroupBarMark

Wordt niet meer gebruikt.

MarkingDimAttributes

Wordt niet meer gebruikt.

ScheduleCountry

Definieert welk buigschema is gebruikt. Beïnvloedt de buigvormen in templates en lijsten. De beschikbare schemas zijn FIN, SWE, UK, US.

Wanneer u het model nummert, wordt de buigvorm van de staaf volgens deze informatie toegekend. In de standaardomgeving zijn de letters voor de buigvormen A, B, C enzovoort.

ScheduleDimensionRoundingDirection

ScheduleTotalLengthRoundingDirection

Opties:

 • "UP" : rond staafafmetingen naar boven af

 • "DOWN" : rond staafafmetingen naar beneden af

 • "NEAREST" : rond staafafmetingen naar boven of beneden af

ScheduleDimensionRoundingAccuracy

Stelt de afrondingsnauwkeurigheid in voor staafafmetingen. Standaard is 1 mm.

Tekla Structures rond individuele staafafmetingen naar boven of beneden af, afhankelijk van de optie die u hebt geselecteerd voor ScheduleDimensionRoundingDirection.

ScheduleTotalLengthRoundingAccuracy

Stelt de afrondingsnauwkeurigheid in voor de totale staaflengte. Standaard is 10 mm.

Tekla Structures rond individuele staafafmetingen naar boven of beneden af, afhankelijk van de optie die u hebt geselecteerd voor ScheduleTotalLengthRoundingDirection.

BentSymbolFile

Verwijst naar het symboolbestand dat de beschikbare buigsymbolen van wapeningsstaven bevat. Verwijst standaard naar het bestand bent.sym. In een standaardomgeving bevindt dit bestand zich in de map ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\\environments\common\symbols.

MeshSymbolFile

Verwijst naar het bestand met de netsymbolen dat de beschikbare netsymbolen bevat. Beïnvloed de beschikbare wapeningsnet symbolen in tekeningen.

Verwijst standaard naar het bestand mesh.sym in de map ...\Tekla Structures\<version>\\environments\common\symbols.

StrandSymbolFile

Verwijst naar het bestand met de strengsymbolen dat de beschikbare strengsymbolen bevat. Beïnvloed de tekeningen.

Verwijst standaard naar het bestand strand.sym in de map ...\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols.

UnbondingSymbolFile

Verwijst naar het bestand met de voor- en naspanwapeningsymbolen dat de beschikbare voor- en naspanwapeningsymbolen bevat.

RebarMeshSize

Template voor staafafmetingen van netten.

PullOutDimensionFormat

Definieert het formaat voor de weergave van de afmetingen.

Het formaat volgt het formaat van de maateigenschappen.

Opties:

 • 0 = ###

 • 1 = ###[.#]

 • 2 = ###.#

 • 3 = ###[.##]

 • 4 = ###.##

 • 5 = ###[.###]

 • 6 = ###.###

 • 7 = ### #/#

 • 8 = ## # /##.## #

PullOutDimensionPrecision

Stelt het niveau van nauwkeurigheid in. De nauwkeurigheid wordt berekend met de volgende formule: 1/value = nauwkeurigheid.

In metrische systemen wilt u mogelijk de waarden 1, 10 en 100 gebruiken en in Engelse systemen bijvoorbeeld de waarden 2, 4, 8, 16 en 32.

PullOutDimensionUnit

Definieert de te gebruiken eenheden.

Opties:

 • 0 = automatisch

 • 1 = mm

 • 2 = cm

 • 3 = m

 • 4 = inch

 • 5 = foot en inch

PullOutColor

Stelt de kleur in van de vergrote afbeeldingen in wapeningslabels.

Opties:

 • 1 = zwart

 • 2 = rood

 • 3 = heldergroen

 • 4 = blauw

 • 5 = cyaan

 • 6 = geel

 • 7 = magenta

PullOutVisibleLineType

Stelt het lijntype in voor de vorm van wapeningsstaven in een vergrote afbeelding.

Opties:

1 =

2 =

3 =

4 =

5 =

6 =

7 =

PullOutRepresentation

Stelt het weergavetype in.

Opties:

 • 0 = enkel

 • 1 = dubbel

 • 2 = gevuld

 • 3 = staaf

PullOutAngleColor

Stelt de kleur in voor hoeken in een vergrote afbeelding.

Opties:

 • 1 = zwart

 • 2 = rood

 • 3 = groen

 • 4 = blauw

 • 5 = cyaan

 • 6 = geel

 • 7 = magenta

 • 8 = bruin

 • 9 = groen

 • 10 = donkerblauw

 • 11 = bosgroen

 • 12 = oranje

 • 13 = grijs

PullOutAngleLineType

Stel het lijntype in voor hoeken in vergrote afbeeldingen.

Opties:

 • 1 =

 • 2 =

 • 3 =

 • 4 =

 • 5 =

 • 6 =

 • 7 =

PullOutLeaderLineMinLength

Stelt een minimumlengte in voor de kleine aanhaallijnen die wijzen naar de maatlijntekst. De standaardwaarde is 10 mm. Gebruik een grote waarde om de aanhaallijnen geheel uit te schakelen.

PullOutShowDuplicateDims

Geeft aan of dubbele afmetingen meerdere keren worden weergegeven voor één staaf.

Opties:

 • 0 = dubbele maatlijnen worden niet weergegeven (standaard)

 • 1 = gelijke en parallelle maatlijnen worden weergegeven, maar vergelijkbare haakafmetingen worden niet weergegeven

 • 2 = gelijke en parallelle maatlijnen worden niet weergegeven, maar beide haakafmetingen worden weergegeven

 • 3 = alle maatlijnen worden weergegeven

 • 4 = haakafmetingen worden niet weergegeven

 • 5 = haakafmetingen of gelijke en parallelle maatlijnen worden niet weergegeven

PullOutShowUSHookDims

Met deze optie kunt u bepalen of de US-/NA-bematingsstijl wordt weergegeven voor hoeken van meer dan 90 graden.

Opties:

 • 0 = Europese afmeting van de haak weergeven (= beenlengte, standaard)

 • 1 = Amerikaanse afmeting van de haak weergeven (= rechte lengte) voor hoeken >90 graden

Zie de afbeelding hierna voor het verschil tussen de US/NA (A) en Europese (B) afmeting van de haak.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen