2019 Table of Contents

Labelelementen van wapening en aansluitende wapening

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Labelelementen van wapening en aansluitende wapening

Labelelementen van wapening en aansluitende wapening

U kunt labelinhoud afzonderlijk voor één wapeningsstaaf, voor groepen wapeningsstaven en wapeningsnetten definiëren.

Hieronder ziet u een lijst met de elementen die u in alle labels van wapening en aansluitende wapening kunt opnemen. Enkele beschikbare elementen worden hier niet genoemd omdat deze voor veel labeltypen algemeen zijn en apart worden weergegeven.

Element

Beschrijving

Naam

Voegt de naam van de staaf of het net toe.

Kwaliteit

Voegt de materiaalkwaliteit van de staaf of het net toe.

Diameter

Voegt de nominale diameter van de staaf toe.

Klasse

Voegt de klasse van de staaf of het net toe.

Lengte

Voegt de totale lengte van de staaf toe.

U kunt de eenheid en de indeling van de lengte wijzigen.

Nummer

Voegt het aantal staven toe.

Positie

Voegt het positienummer van de wapening toe.

Vorm

Voegt de vorm van de staaf of het net toe.

Gewicht

Voegt het gewicht van de staaf of het net toe.

hoh

Voegt de HOH-afstand van de staven toe. De opties zijn:

  • cc voegt speling toe wanneer de tussenafstand niet varieert

  • cc min voegt de kleinste speling van de staafgroep toe wanneer de tussenafstand varieert

  • cc max voegt de grootste speling van de staafgroep toe wanneer de tussenafstand varieert

  • cc exact geeft alle speling van de staafgroep weer

  • beoogde h.o.h. bevat alle tussenafstanden voor wapeningsstaven

U kunt de eenheid en de indeling van de h.o.h.-opties wijzigen.

Vergrote afbeelding

Voegt een vergrote afbeelding van een staaf aan het label toe.

Raadpleeg voor meer informatie over vergrote afbeeldingen Vergrote afbeeldingen in automatische wapeningslabels toevoegen

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen