Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

Eigenschappen van wapening/aansluitende wapening en netten in tekeningen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Eigenschappen van wapening/aansluitende wapening en netten in tekeningen

Eigenschappen van wapening/aansluitende wapening en netten in tekeningen

Gebruik de opties in de Wapening of Aansluitende wapening eigenschappen om het uiterlijk, de inhoud en de zichtbaarheid van de wapening en netten te controleren en te wijzigen.

Optie

Beschrijving

Zichtbaarheid van alle wapeningsstaven

Zichtbaarheid van alle wapeningsnetten

Zichtbaar toont de staven of wapeningsnetten.

Onzichtbaar toont geen staven of wapeningsnetten

Weergave

enkele lijn tekent een enkele lijn met krommingen met een straal.

enkele lijn met gevulde einden tekent een enkele lijn voor parallelle staven en gevulde uiteinden voor loodrechte staven.

dubbele lijnen tekent een omtrek van de staaf met krommingen met een straal.

dubbele lijnen met gevulde einden tekent een omtrek van de staaf met krommingen met stralen en gevulde staafeinden.

gevulde lijn tekent een gevulde staaf met krommingen met straal.

staaf tekent een enkele lijn zonder krommingen met straal.

omtrek toont de vorm van het wapeningsnet met behulp van een rechthoekige of polygone omtrek en een diagonale lijn. Is alleen van toepassing op wapeningsnetten.

Zichtbaarheid van wapeningsstaven in groep

Zichtbaarheid van staven in lengterichting

Zichtbaarheid van dwarsstaven

alle toont alle staven in een groep of net.

eerste staaf toont alleen de eerste staaf in de groep of het net.

laatste staaf toont alleen de laatste staaf in de groep of het net.

eerste en laatste staaf toont de eerste en laatste staaf in de groep of het net.

staaf in het midden van de groep toont één staaf in het midden van de groep of het net.

twee staven in het midden van de groep toont twee staven in het midden van de groep of het net.

aangepast geeft aan dat u de locatie van de enige zichtbare wapeningsstaaf hebt opgegeven. Is alleen van toepassing op staafgroepen en bewapeningsnetten.

Verberg lijnen achter onderdelen

Verbergt de lijnen achter het onderdeel. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor hijsankers waarbij de wapeningsstaaf zich gedeeltelijk buiten het onderdeel bevindt.

Verberg lijnen achter andere wapeningsstaven

Verbergt de lijnen achter lijnen van andere wapeningsstaven.

Symbool op recht eind

Uiteindesymbolen van wapeningsstaven worden altijd als type ononderbroken lijn getekend, ongeacht het geselecteerde type van de wapeninglijn.

Is alleen van toepassing op wapeningsstaven.

Symbool op haakse eind

Is alleen van toepassing op wapeningsstaven.

Uiteindesymbolen van wapeningsstaven worden altijd als type ononderbroken lijn getekend, ongeacht het geselecteerde type van de wapeninglijn.

Wapeningsnet symbool

Bepaalt welk wapeningsnetsymbool moet worden gebruikt. Het symbool wordt in het midden van de diagonale lijn weergegeven.

Symbool 1

Symbool 2

Symbool 3

Wapeningsnet symbool grootte

Bepaalt de grootte van het wapeningsnetsymbool.

Zichtbare lijnen

Definieert de kleur en het type van de zichtbare lijnen.

Uiteindesymbolen van wapeningsstaven worden altijd als type ononderbroken lijn getekend, ongeacht het geselecteerde type van de wapeninglijn.

Verborgen lijnen

Definieert de kleur en het type van de verborgen lijnen.

Extra manieren om wapening te wijzigen

Naast de instellingen in de eigenschappen van de Wapening kunt u de wapening op een van de volgende manieren wijzigen:

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen