Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

Vergrote afbeeldingen van wapeningsstaven tekenen met de applicatie voor vergrote afbeelding en markering van wapeningsstaven

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Vergrote afbeeldingen van wapeningsstaven tekenen met de applicatie voor vergrote afbeelding en markering van wapeningsstaven

Vergrote afbeeldingen van wapeningsstaven tekenen met de applicatie voor vergrote afbeelding en markering van wapeningsstaven

Met de applicatie Vergrote afbeelding en markering staaf kunt u staven weergeven door buigvormen te gebruiken. Buigvormen kunnen zowel de binnen als buiten de betonnen vorm worden geplaatst. Buigvormen worden voorzien van labels die gegevens over wapeningsstaaf bevatten.

Vergrote afbeeldingen en markeringen van wapeningsstaven maken

 1. In een tekening selecteert u de wapeningsgroep waarvoor u een buigvormlabel wilt maken.
 2. Klik in het zijvenster op de knop Applicaties en componenten om de database Applicaties en componenten te openen.
 3. Klik op de pijl naast Applicaties om de lijst met applicaties te openen.
 4. Selecteer Vergrote afbeelding en markering staaf in de lijst Applicaties.
 5. Wijs een punt aan voor de positie van het buigvormlabel.

  U kunt de uitlijninginstelling voor de plaatsing in de instellingen wijzigen.

 6. Dubbelklik op het label om de instellingen aan te passen:
  • Definieer op het tabblad Wapeningsstaaf de weergave en de locatie van de buigvorm. Hier kunt u ook de haakrichtingen definiëren.

  • Definieer op het tabblad Labels de inhoud, het uiterlijk en de positie van de labels die aan de buigvorm worden gekoppeld.

  Raadpleeg voor meer informatie over deze instellingen Vergrote afbeelding en markering staaf hieronder.

 7. Klik op Wijzigen.

Instellingen voor vergrote afbeeldingen en markeringen van wapeningsstaven

Tabblad Wapeningsstaaf

Definieer op het tabblad Wapeningsstaaf de weergave en de locatie van de buigvorm. Hier kunt u ook de haakrichtingen definiëren.

Instelling Opties en beschrijvingen

Staafgeometrie

Selecteer een van de volgende opties:

Dit is een schematische weergave van de buigvorm zonder buigradius in de hoeken van de buigvorm.

Bij deze optie wordt de buigvorm weergegeven met een buigradius.

Dezelfde lijn als patroon gebruiken

 • Ja : De kleur en lijntype zijn gedefinieerd op basis van wat in de tekeningeigenschappen is ingesteld.

 • Nee : De kleur en lijntype zijn gedefinieerd op basis van de instellingen Kleur en Lijntype in dit dialoogvenster.

Kleur

Lijntype

Weergave wapeningsstaaf

Selecteer de weergave van de wapeningsstaaf:

 • Enkele lijn : De buigvorm wordt weergegeven met een enkele lijn.

 • Nominale diameter van dubbele lijnen : De buigvorm wordt weergegeven met dubbele lijnen. De nominale diameter van de staaf wordt beschouwd.

 • Werkelijke diameter van dubbele lijnen : De buigvorm wordt weergegeven met dubbele lijnen. De werkelijke diameter van de staaf wordt beschouwd, inclusief de ribben op de staaf.

Staaflocatie

Definieer de positie van de buigvorm met elke van de hieronder beschreven opties:

Optie 1:

Bij deze optie is het gebied rondom staaf verdeeld in vier kwadranten. Het invoegpunt kan in elke willekeurig kwadrant worden aangewezen.

De positie van de buigvorm is gebaseerd op het aangewezen kwadrant:
 • Invoegpunt in kwadrant 1: de buigvorm wordt boven op de wapeningsstaaf gecentreerd.
 • Invoegpunt in kwadrant 2: de buigvorm wordt links van de wapeningsstaaf gecentreerd.
 • Invoegpunt in kwadrant 3: de buigvorm wordt onder de wapeningsstaaf gecentreerd.
 • Invoegpunt in kwadrant 4: de buigvorm wordt rechts van de wapeningsstaaf gecentreerd.

Voorbeeld:

Optie 2:

Bij deze optie is het invoegpunt P1 het beginpunt van de buigvorm.

Voorbeeld:

Optie 3:

Bij deze optie bevindt de buigvorm zich op de lijn van het invoegpunt P1. De buigvorm wordt gecentreerd ten opzichte van de positie van wapeningsstaaf in de betonnen vorm geplaatst.

Voorbeeld:

Optie 4:

Deze optie maakt labels en haken voor alle staven in het aanzicht.

Haakrichtingen

Definieer de richting van de haken van de staven. Vanaf een bovenaanzicht van een ligger gezien, kan de richting van de haken van de ligger bijvoorbeeld worden gedefinieerd als Boven , Midden en Onderzijde. Voor alle richtingen kunt u uit twee opties kiezen:

Gebruik het vak Dikte om een gebied voor de staven op de boven- en onderzijde van de balk te definiëren.

Voorbeeld 1: In het vooraanzicht van een betonbalk hieronder worden de diktes Boven en Onderzijde ingesteld op 300 :

Voorbeeld 2: Bovenaanzicht van een betonbalk

Voorbeeld 3: Bovenaanzicht van een betonbalk met andere haakrichtingen

Tabblad Labels

Op dit tabblad kunt u het genereren van Label 1 en Label 2 definiëren. Bijvoorbeeld:

Instellingen Opties en beschrijvingen

Beschikbare elementen

Selecteer de wapeningsstaafgegevens die in het label moeten worden weergegeven, zoals de kwaliteit, diameter en cc-afstanden.

Elementen in label

Een lijst met de geselecteerde gegevens of elementen die in het label worden weergegeven.

Teksteigenschappen

Definieer de teksteigenschappen. De beschikbare eigenschappenbestanden zijn degene die in het dialoogvenster Teksteigenschappen zijn gedefinieerd en opgeslagen.

Staafpositie

Definieer of en hoe de staafpositie in het label wordt weergegeven. De opties zijn:

Voor hoofdlabel :

Achter hoofdlabel :

Nee :

Staafteksteigenschappen

Bepaal de teksteigenschappen voor de staafpositie. De beschikbare eigenschappenbestanden zijn degene die in het dialoogvenster Teksteigenschappen zijn gedefinieerd en opgeslagen.

Aantal wapeningsstaven

Totaal aantal in wapeningsgroep : Geeft het totaal aantal wapeningsstaven in de wapeningsgroep weer, ongeacht het aantal fysiek zichtbare wapeningsstaven in de tekening.

Aantal weergegeven in venster : Geeft alleen het aantal zichtbare wapeningsstaven in het tekeningaanzicht weer.

Totale aantal in betonelement : Geeft het totaal aantal wapeningsstaven in het betonelement weer.

Deze opties zijn alleen beschikbaar wanneer u Nummer als de labelinhoud selecteert.

Eenheden

Definieer de eenheden:

 • Automatisch

 • mm

 • cm

 • m

 • voet - inch

 • inch

Alleen beschikbaar voor de volgende labelinhoud:

 • Lengte

 • Cc

 • hoh min

 • hoh max

 • hoh exact

 • beoogde h.o.h.

 • Lengte gespecificeerd

Decimalen

Definieer de indeling:

 • ###

 • ###[.##]

 • ###[.###]

 • ###.#

 • ### #/#

 • ###.##

 • ###.###

Alleen beschikbaar voor de volgende labelinhoud:

 • Lengte

 • Cc

 • hoh min

 • hoh max

 • hoh exact

 • beoogde h.o.h.

 • Lengte gespecificeerd

Nauwkeurigheid

Definieer de nauwkeurigheid:

 • 0.00
 • 0.50
 • 0.33
 • 0.25
 • 1/8
 • 1/16
 • 1/32
 • 1/10
 • 1/100
 • 1/1000

Voor de nauwkeurigheid 0,33 wordt de werkelijke waarde 50,40 weergegeven als 50,33.

1/8, 1/16 en 1/32 zijn voor inches.

1/10, 1/100 en 1/1000 worden gebruikt om nauwkeurigheid zonder afronding te definiëren.

Labelpositionering

Definieer de positie van het label. Er zijn drie opties beschikbaar:

Optie 1:

De labeltekst wordt parallel aan de buigvorm geplaatst.

Optie 2:

De labeltekst wordt horizontaal geplaatst.

Optie 3:

De labeltekst wordt verticaal geplaatst.

Horizontale tekstpositie

Definieer de positie van de tekst in de horizontale richting. De opties zijn:

Gebruik de instelling a om een afstand te definiëren:

Verticale tekstpositie

Definieer de positie van de tekst in de verticale richting. De opties zijn:

Gebruik het vak b om een afstand te definiëren:

Maken

Definieer of alle buigafmetingen wel of niet bij de buigvorm worden weergegeven. De opties zijn:

 • Ja

 • Nee

Genereren van beenlengten

Definieer het genereren van de lengte van de benen die in de onderstaande afbeelding zijn gelabeld:

Optie 1:

Optie 2:

Optie 3:

Locatie

Definieer de locatie van de lengte van het been dat in de onderstaande afbeelding is gelabeld:

De opties zijn:

 • Geen

 • (1)

 • (2)

 • (3)

 • (4)

 • (5)

 • (6)

Eenheden

Definieer de eenheden. De opties zijn:

 • Automatisch

 • mm

 • cm

 • m

 • voet - inch

 • inch

Decimalen

Definieer de indeling. De opties zijn:

 • ###

 • ###[.##]

 • ###[.###]

 • ###.#

 • ### #/#

 • ###.##

 • ###.###

Nauwkeurigheid

Definieer de nauwkeurigheid. De opties zijn:

 • 0.00
 • 0.50
 • 0.33
 • 0.25
 • 1/8
 • 1/16
 • 1/32
 • 1/10
 • 1/100
 • 1/1000

Voor de nauwkeurigheid 0,33 wordt de werkelijke waarde 50,40 weergegeven als 50,33.

1/8, 1/16 en 1/32 zijn voor inches.

1/10, 1/100 en 1/1000 worden gebruikt om nauwkeurigheid zonder afronding te definiëren.

Teksteigenschappen

Definieer de eigenschappen voor de tekst die voor de buigvorm (lengte van de benen) wordt weergegeven. De beschikbare eigenschappenbestanden zijn degene die in het dialoogvenster Teksteigenschappen zijn gedefinieerd en opgeslagen.

Lengteberekening

Waarden A B C :

Als u Langs staafas selecteert, wordt de lengte langs de hartlijn van de wapeningsstaaf berekend.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen