Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

Wapeningslabels met de applicatie Staafgroepmarkering toevoegen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Wapeningslabels met de applicatie Staafgroepmarkering toevoegen

Wapeningslabels met de applicatie Staafgroepmarkering toevoegen

De applicatie Staafgroepmarkering biedt verschillende stijlen om flexibel labels voor staafgroepen en distributiegebieden te maken. Met de applicatie Staafgroepmarkering kunt u efficiënt de tekeningen in de kwalitatieve wapeningstekeningen volgens de marktvereisten maken.

Staafgroepen labelen

 1. Selecteer in een tekening de te labelen staafgroepen.
 2. Klik in het zijvenster op de knop Applicaties en componenten om de database Applicaties en componenten te openen.
 3. Klik op de pijl naast Applicaties om de lijst met applicaties te openen.
 4. Klik in de lijst Applicaties op Staafgroepmarkering.
 5. Wijs de positie voor de aanhaallijn aan.
 6. Wijs de positie voor het label aan.
 7. Als u de labelinstellingen wilt aanpassen, dubbelklikt u op het label en brengt u de noodzakelijke wijzigingen aan:

  • Definieer op het tabblad Geometrie de vorm en de positie van het staaflabel en de labellijn- en aanhaallijninstellingen.

   Definieer op de tabbladen Label 1Label 3 de inhoud voor het staaflabel, zoals de diameter, cc-afstanden en het nummer.

   Definieer op het tabblad Lijnen en symbolen de instellingen van het genereren en de opmaak van de lijnen en symbolen van het staaflabel.

  Raadpleeg voor meer informatie over deze instellingen Staafgroepmarkering hieronder.

 8. Klik op Wijzigen.
Tekla Structures maakt de de staaflabels volgens de gedefinieerde instellingen.

Instellingen voor de staafgroepmarkering

Tabblad Geometrie

Definieer op het tabblad Geometrie de vorm en de positie van het staaflabel en de labellijn- en aanhaallijninstellingen.

Instelling Opties en beschrijvingen

Bepaal de vorm van het staaflabel. In de beschrijvende optieafbeeldingen is P1 het eerste punt dat u aanwijst en P2 het tweede. Label x geeft de locaties van de labels aan die op de tabbladen Label 1Label 3 zijn gedefinieerd. De opties zijn:

Optie 1:

 • De aanhaallijn staat loodrecht op de wapeningsstaven.

 • De labellijn is parallel aan de wapeningsstaven.

Voorbeeld:

Optie 2:

 • De aanhaallijn staat loodrecht op de wapeningsstaven.

 • De labellijn is ook loodrecht op de wapeningsstaven.

Voorbeeld:

Optie 3:

 • De aanhaallijn staat loodrecht op de wapeningsstaven.

 • De labellijn is horizontaal.

Voorbeeld:

Optie 4:

 • De aanhaallijn staat loodrecht op de wapeningsstaven.

 • De labellijn is verticaal.

Optie 5:

 • De aanhaallijnrichting wordt gedefinieerd door een hoek ten opzichte van de wapeningsstaven. De hoek kan voor de optie A2 worden ingevoerd.

 • De richting van de labellijn wordt gedefinieerd door een hoek ten opzichte van de horizontale lijn. De hoek kan voor de optie A1 worden ingevoerd.

Optie 6:

 • Raadpleeg de bovenstaande afbeelding om te zien hoe u de punten P1 en P2 kunt aanwijzen. Gebruik de optie B om de afstand van labels te definiëren.

Definieer de vorm van de aanhaallijn. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de geselecteerde labellijnoptie.

U kunt ook de vorm van de aanhaallijn voor veel van de opties met de instellingen d1 , d2 , h , v en e beïnvloeden.

Definieer de vorm van de labellijn. De opties zijn:

U kunt ook de vorm van de labellijn voor sommige opties met de instellingen b1 , b2 , a , c en e beïnvloeden.

Definieer een offset voor Label 3 vanaf de labellijn.

Tabbladen Label 1Label 3

Op de tabbladen Label 1Label 3 kunt u de inhoud van de staaflabels definiëren. U kunt drie aparte labels met de gewenste inhoud binnen één staaflabel hebben: Label 1 , Label 2 en Label 3. Elk van labels kan extra labels bevatten. De volgende afbeelding geeft de positie van elk label binnen het hele staaflabel weer:

Instelling Opties en beschrijvingen

Beschikbare elementen

Selecteer de wapeningsstaafgegevens die in het label moeten worden weergegeven, zoals de kwaliteit, diameter en cc-afstanden.

Elementen in label

Lijst met de geselecteerde gegevens die in het label wordt weergegeven.

Teksteigenschappen

Definieer de teksteigenschappen. De beschikbare eigenschappenbestanden zijn degene die in het dialoogvenster Teksteigenschappen zijn gedefinieerd en opgeslagen.

Kader toevoegen

Voeg een kader rondom labelelementen toe. U kunt het type en de kleur van het kader selecteren.

Symbool, nieuwe regel en vergrote afbeelding kunnen geen kader hebben.

Maken

Definieer of het label wel of niet moet worden gemaakt. De opties zijn Ja en Nee.

Extra label : Maken

Definieer of en hoe extra labels in het label worden geplaatst. De opties zijn:

Nee

Voor hoofdlabel

Achter hoofdlabel

Eenheden

Definieer de eenheden:

 • Automatisch

 • mm

 • cm

 • m

 • voet - inch

 • inch

Alleen beschikbaar voor de volgende labelinhoud:

 • Lengte

 • Cc

 • hoh min

 • hoh max

 • hoh exact

 • beoogde h.o.h.

 • Lengte gespecificeerd

Decimalen

Definieer de indeling:

 • ###

 • ###[.#]

 • ###[.##]

 • ###[.###]

 • ###.#

 • ### #/#

 • ###.##

 • ###.###

Alleen beschikbaar voor de volgende labelinhoud:

 • Lengte

 • Cc

 • hoh min

 • hoh max

 • hoh exact

 • beoogde h.o.h.

 • Lengte gespecificeerd

Nauwkeurigheid

Definieer de nauwkeurigheid:

 • 0.00
 • 0.50
 • 0.33
 • 0.25
 • 1/8
 • 1/16
 • 1/32
 • 1/10
 • 1/100
 • 1/1000

Voor nauwkeurigheid 0,33 wordt de werkelijke waarde 50,40 weergegeven als 50,33.

1/8, 1/16 en 1/32 zijn voor inches.

1/10, 1/100 en 1/1000 worden gebruikt om nauwkeurigheid zonder afronding te definiëren.

Som van exacte lengten

Lengte langs staafassen

Segmenten staafas optellen

Lengte TplEd

Som van exacte lengten :

Als u Lengte langs staafassen selecteert, wordt de lengte langs de hartlijn van de wapeningsstaaf berekend.

Segmenten staafas optellen telt de staaflengten van de staafgeometrie. In deze optie wordt geen rekening gehouden met de lengten van de buigradius.

Lengte TplEd haalt de staaflengte van het templateattribuut (gebruikersattribuuteigenschap LENGTH).

Deze opties zijn alleen beschikbaar voor een deel van de volgende labelinhoud:

 • Lengte

 • Cc

 • hoh min

 • hoh max

 • hoh exact

 • beoogde h.o.h.

Totaal aantal in wapeningsgroep

Aantal weergegeven in venster

Totale aantal in betonelement

Deze opties zijn alleen beschikbaar voor de labelinhoud Nummer.

Totaal aantal in wapeningsgroep : Geeft het totaal aantal wapeningsstaven in de wapeningsgroep weer, ongeacht het aantal fysiek zichtbare wapeningsstaven in de tekening.

Aantal weergegeven in venster : Geeft alleen het aantal zichtbare wapeningsstaven in het tekeningaanzicht weer.

Totale aantal in betonelement : Geeft het totaal aantal wapeningsstaven in het betonelement weer.

Rijafstand

Definieer de afstand tussen de labelrijen.

Voorbeeld: Rijafstand = 0

Voorbeeld: Rijafstand = 5

Labelrotatie

Definieer hoe de labeltekst moet worden geroteerd. U kunt de labeltekst horizontaal en verticaal of in de richting van de labellijn roteren (standaard).

Extra lijnlengte

Als Label 1 en Label 2 geen tekst hebben, wordt de instelling Extra lijnlengte op het tabblad Label 3 ingeschakeld. Geef de lengte van de lijn op.

Tabblad Lijnen en symbolen

Op het tabblad Lijnen en symbolen kunt u het genereren en de opmaak van de lijnen en symbolen voor het staaflabel definiëren.

Instelling Opties en beschrijvingen

Distributielijn : Kleur

Distributielijn : Lijntype

Lijn : Kleur

Lijn : Lijntype

Definieer de Kleur en Lijntype voor de Distributielijn en de Lijn.

Gevisualiseerde staven : Kleine lijnen

Gevisualiseerde staven : Symbolen

Definieer het genereren van de symbolen en lijnen op de maatlijnen van de zichtbare wapeningsstaven. De opties zijn:

Voorbeelden:

: Definieer de kleur en het lijntype voor de lijnen.

: Definieer het te gebruiken symboolbestand en symboolnummer. U kunt bestaande symbolen in Tekla Structures gebruiken door een symboolbestand en een symboolnummer te selecteren.

: Definieer de kleur en de grootte van het symbool.

Niet gevisualiseerde wapening

Eerste en laatste staaf

De hieronder weergegeven instellingen zijn alleen van toepassing voor Niet gevisualiseerde wapening en Niet gevisualiseerde wapening. De instellingen zijn alleen van toepassing als de optie staaf in het midden van de groep is gedefinieerd voor Zichtbaarheid van wapeningsstaven in de groep in het dialoogvenster Tekening wapening eigenschappen.

Definieer of symbolen/lijnen voor Niet gevisualiseerde wapening of Niet gevisualiseerde wapening moeten worden toegepast.

Voorbeeld van Niet gevisualiseerde wapening :

Voorbeeld van Niet gevisualiseerde wapening :

Definieer het genereren van de symbolen en lijnen voor de maatlijn. De opties zijn:

: Definieer de kleur en het lijntype voor de lijnen.

: Definieer het te gebruiken symboolbestand en symboolnummer. U kunt bestaande symbolen in Tekla Structures gebruiken door een symboolbestand en een symboolnummer te selecteren.

: Definieer de kleur en de grootte van het symbool.

Definieer hoe de symbolen moeten worden geplaatst. De opties en hun voorbeelden worden hieronder weergegeven:

U kunt de afstand tussen de rijen definiëren door de instelling a te gebruiken als dat voor de optie beschikbaar is.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen