Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

Wapeningsstaven met de applicatie Staafgroepbemating bematen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Wapeningsstaven met de applicatie Staafgroepbemating bematen

Wapeningsstaven met de applicatie Staafgroepbemating bematen

De applicatie Staafgroepbemating biedt verschillende stijlen voor het flexibel weergeven van staafgroepmaatlijnen en maatlijnlabels. U kunt bijvoorbeeld meerdere beugels in één keer markeren en bematen. Met de Staafgroepbemating kunt u efficiënt kwalitatieve wapeningstekeningen maken volgens de marktvereisten.

Maatlijnen aan staafgroepen toevoegen

 1. Selecteer in een tekening de te bematen staafgroepen.
 2. Klik in het zijvenster op de knop Applicaties en componenten om de database Applicaties en componenten te openen.
 3. Klik op de pijl naast Applicaties om de lijst met applicaties te openen.
 4. Selecteer Applicaties in de lijst Staafgroepbemating.
 5. Wijs een locatie voor de maatlijnen in het model aan.
 6. Dubbelklik op de maatlijn om de instellingen aan te passen:
  • Definieer op het tabblad Parameters hoe de maatlijnen eruit zien en wat deze bevatten. U kunt ook de inhoud van de beugelmaatlijnlabels definiëren.

  • Maak op de tabbladen Extra labels voor en Extra labels achter een extra label voor of achter de maatlijn.

  • Definieer op het tabblad Geavanceerde instellingen de offsets, afstanden en cc-afstanden voor de beugelmaatlijnlabels.

  • Definieer op het tabblad Staaflijnen het genereren en het uiterlijk van de aanhaallijnen die tot de beugelmaatlijnen behoren.

  Raadpleeg voor meer informatie over deze instellingen Staafgroepbemating hieronder.

 7. Klik op Wijzigen.

Instellingen voor staafgroepbemating

Tabblad Parameters

Instelling Opties en beschrijvingen

Type annotatie

Selecteer het annotatietype. De opties zijn:

Hoek

Definieer de positie van het label. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de geselecteerde optie Type annotatie. U kunt ook de labelhoek in het vak Hoek definiëren. De opties zijn:

Voorbeelden van labelposities:

In het onderstaande voorbeeld is de labelhoek gedefinieerd.

Groepsnummer

Bepaal het aantal en de locatie van de labelaanhaallijnen. U kunt ook aangeven met welke groep u werkt door het groepsnummer in het vak Groepsnummer in te voeren.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bepaalde annotatietypen. De opties zijn:

In het volgende voorbeeld wordt het groepsnummer 2 gedefinieerd.

In het volgende voorbeeld wordt het groepsnummer 2 gedefinieerd.

Onregelmatige ruimten als aparte groepen beschouwen

Ja

Nee

Elke CC-afstand bematen

Ja

Nee

Combineer maatlijn tussen staaf - maatlijn

Hiermee kunt u de maatlijnen van de afstand tussen de twee staafgroepen combineren met de maatlijnen van de staafgroep waar de tussenafstand hetzelfde is als de afstand tussen de groepen. Het combineert ook de eerste/laatste groepsmaatlijn met de afstand naar het onderdeeluiteinde als de afstand van de rand hetzelfde is als de tussenafstand van de staafgroep.

Raadpleeg voor een voorbeeld de onderstaande paragraaf 'Meer voorbeelden'.

Distributielijneigenschappen

Selecteer de gewenste maatlijneigenschappen voor de weergegeven maatlijn door een maatlijneigenschappenbestand te selecteren. De beschikbare eigenschappen zijn degene die in het dialoogvenster Maatlijneigenschappen zijn gedefinieerd en opgeslagen.

Beschikbare elementen

Selecteer de in het label weer te geven gegevens zoals kwaliteit, diameter en cc-afstanden voor label 1 en label 2.

Elementen in label

Lijst met gegevens die u hebt geselecteerd om in label 1 en label 2 weer te geven.

Teksteigenschappen

Definieer de teksteigenschappen. De beschikbare eigenschappenbestanden zijn degene die in het dialoogvenster Teksteigenschappen zijn gedefinieerd en opgeslagen.

Positie

Selecteer waar u het label wilt plaatsen. De opties zijn:

 • Automatisch : Label 1 wordt boven de maatlijntekst geplaatst wanneer de maatlijn zich boven het onderdeel bevindt en onder de maatlijntekst wanneer de maatlijn zich onder het onderdeel bevindt.

 • Boven maatl.tekst : Label 1 wordt altijd boven de maatlijntekst geplaatst.

 • Onder maatlijn : Label 1 wordt altijd onder de maatlijntekst geplaatst.

Wanneer u het label plaatst, worden de lettertypegrootte van de maatlijntekst voor de tekstpositie hierboven en de afstandswaarden die op het tabblad Geavanceerde instellingen zijn gedefinieerd voor beide posities in beschouwing genomen. Deze instelling is alleen beschikbaar voor de niet-radiale annotatietypen.

Eenheden

Definieer de eenheden:

 • Automatisch

 • mm

 • cm

 • m

 • voet - inch

 • inch

Alleen beschikbaar voor de volgende labelinhoud:

 • Lengte

 • Cc

 • hoh min

 • hoh max

 • hoh exact

 • beoogde h.o.h.

 • Lengte gespecificeerd

Decimalen

Definieer de indeling:

 • ###

 • ###[.#]

 • ###[.##]

 • ###[.###]

 • ###.#

 • ### #/#

 • ###.##

 • ###.###

Alleen beschikbaar voor de volgende labelinhoud:

 • Lengte

 • Cc

 • hoh min

 • hoh max

 • hoh exact

 • beoogde h.o.h.

 • Lengte gespecificeerd

Nauwkeurigheid

Definieer de nauwkeurigheid:

 • 0.00
 • 0.50
 • 0.33
 • 0.25
 • 1/8
 • 1/16
 • 1/32
 • 1/10
 • 1/100
 • 1/1000

Voor nauwkeurigheid 0,33 wordt de werkelijke waarde 50,40 weergegeven als 50,33.

1/8, 1/16 en 1/32 zijn voor inches.

1/10, 1/100 en 1/1000 worden gebruikt om nauwkeurigheid zonder afronding te definiëren.

Totaal A B C

Segmenten staafas optellen

Lengte TplEd

Deze opties zijn alleen beschikbaar voor de volgende labelinhoud:

 • Lengte

 • Cc

 • hoh min

 • hoh max

 • hoh exact

 • beoogde h.o.h.

Label naar positie

Definieer of en hoe de staafpositie in label 2 wordt weergegeven. De opties zijn:

Niet

Voor hoofdlabel

Achter hoofdlabel

Boven hoofdlabel

Onder hoofdlabel

Label naar kader

Selecteer het kadertype en de kleur voor het label 2.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bepaalde annotatietypen. De opties zijn:

Tabbladen Extra labels voor en Extra labels achter

Instelling Opties en beschrijvingen

Labels voor de maatlijn

Als u labels vóór de maatlijn wilt maken, selecteert u Ja. De standaardwaarde is Nee.

Labels achter de maatlijn

Als u labels achter de maatlijn wilt maken, selecteert u Ja. De standaardwaarde is Nee.

Beschikbare elementen

Selecteer de gegevens die in het label voor of achter de maatlijn moeten worden weergegeven.

Elementen in label

Lijst met de gegevens die u hebt geselecteerd om in het label voor of achter de maatlijn weer te geven.

Teksteigenschappen

Definieer de teksteigenschappen voor de labels. De beschikbare eigenschappenbestanden zijn degene die in het dialoogvenster Teksteigenschappen zijn gedefinieerd en opgeslagen.

Positie

Definieer of en hoe de staafpositie in labels wordt weergegeven. De opties zijn:

Nee

Voor hoofdlabel

Achter hoofdlabel

Teksteigenschappen

Definieer de teksteigenschappen voor de staafpositie. De beschikbare eigenschappenbestanden zijn degene die in het dialoogvenster Teksteigenschappen zijn gedefinieerd en opgeslagen.

Eenheden

Definieer de eenheden:

 • Automatisch

 • mm

 • cm

 • m

 • voet - inch

 • inch

Alleen beschikbaar voor de volgende

inhoud:

 • Lengte

 • Cc

 • hoh min

 • hoh max

 • hoh exact

 • beoogde h.o.h.

 • Lengte gespecificeerd

Decimalen

Definieer de indeling:

 • ###

 • ###[.#]

 • ###[.##]

 • ###[.###]

 • ###.#

 • ### #/#

 • ###.##

 • ###.###

Alleen beschikbaar voor de volgende labelinhoud:

 • Lengte

 • Cc

 • hoh min

 • hoh max

 • hoh exact

 • beoogde h.o.h.

 • Lengte gespecificeerd

Nauwkeurigheid

Definieer de nauwkeurigheid:

 • 0.00
 • 0.50
 • 0.33
 • 0.25
 • 1/8
 • 1/16
 • 1/32
 • 1/10
 • 1/100
 • 1/1000

Voor nauwkeurigheid 0,33 wordt de werkelijke waarde 50,40 weergegeven als 50,33.

1/8, 1/16 en 1/32 zijn voor inches.

1/10, 1/100 en 1/1000 worden gebruikt om nauwkeurigheid zonder afronding te definiëren.

Totaal A B C

Segmenten staafas optellen

Lengte TplEd

Deze opties zijn alleen beschikbaar voor de volgende labelinhoud:

 • Lengte

 • Cc

 • hoh min

 • hoh max

 • hoh exact

 • beoogde h.o.h.

Labelplaatsingsinstellingen

Optie 3 is de standaardoptie.

(1) Alle labels worden boven de maatlijn geplaatst.

(2) Het midden van het laatste label is op de maatlijn.

(3) Het midden (berekend in de richting ┴ ten opzichte van de maatlijn) van de labelgroep is op de maatlijn. Dit is de standaardinstelling.

(4) De maatlijn wordt tussen de labels verlengd.

 • Als er slechts één label is, wordt deze boven de lijn geplaatst.

 • Als er twee labels zijn, wordt één label boven en de andere onder de lijn geplaatst.

 • Als er drie labels zijn, worden twee labels boven en één label onder de lijn geplaatst.

(5) Het midden van het eerste label is op de maatlijn.

(6) Alle labels worden onder de maatlijn geplaatst.

De parameters a, b, c1 en c2 zijn nodig om de gewenste afstand tussen de labels en de maatlijn te krijgen.

De standaardwaarden zijn.

a = 1

b = 1

c1 = 5

c2 = 5

Tabblad Geavanceerde instellingen

Instelling Opties en beschrijvingen

Eerste labelafstand

Voer een millimeterwaarde in om de afstand tussen de maatlijn en de eerste regel van de maatlijnlabeltekst aan te geven.

U kunt ook de eerste labelafstand definiëren wanneer het label zich onder de maatlijn bevindt.

Ruimte tussen Mark1 en Mark2

Definieer de afstand tussen label 1 en label 2

Vrije ruimte onder tekst / Tussenruimte maatlijnen

Als u Vrije ruimte onder tekst selecteert, moet u een millimeterwaarde invoeren om de afstand tussen de laatste regel van de maatlijnlabeltekst en de volgende maatlijn aan te geven.

Als u Tussenruimte maatlijnen selecteert, moet u een millimeterwaarde invoeren om de afstand tussen twee of meer maatlijnen aan te geven.

Tekstoffset maatlijn

Groepeertolerantie

Definieer of de dubbele beugelgroepen in één maatlijn worden gecombineerd.

Als de afstand tussen de beugels (in de afbeelding onder de 12 mm) groter is dan de ingevoerde waarde (=10 mm), worden er twee maatlijnen gemaakt:

Afstand groepslabel

Voer een millimeterwaarde in om de afstand tussen de verschillende regels van de maatlijnlabeltekst aan te geven.

Onderdeelextremen

Definieer hoe de maatlijnen op de contour van het betonnen onderdeel moeten worden gesloten. De volgende opties zijn beschikbaar:

Voorbeelden:

De maatlijn wordt altijd op de buitenste lijnen van het betonnen onderdeel geplaatst.

De maatlijn wordt op de/het eerstvolgende zijde/geometriepunt van het betonnen onderdeel ten opzichte van het aangewezen invoegpunt van de maatlijn (plugin) geplaatst. Bekijk de onderstaande voorbeelden.

Tabblad Staaflijnen

Op het tabblad Staaflijnen kunt u het genereren en het uiterlijk van de aanhaallijnen en symbolen van de maatlijn definiëren. U past de instellingen van Niet gevisualiseerde wapening , Gevisualiseerde staven , Groepseindstaven en Onderdeelranden aan.

Instelling Opties en beschrijvingen

Niet gevisualiseerde wapening

Gevisualiseerde staven

Groepseindstaven

Toegepast op de eerste en laatste staaf in de groep.

Onderdeelranden

Definieer het genereren van de aanhaallijnen en symbolen voor de Niet gevisualiseerde wapening of Gevisualiseerde staven. De opties zijn:

Geen aanhaallijnen of symbolen.

Aanhaallijnen. Definieer de lengte van de aanhaallijnen ten opzichte van de maatlijn.

Aanhaallijnen en symbolen. Definieer de lengte van de aanhaallijnen ten opzichte van de maatlijn.

Aanhaallijnen. Definieer de lengte van de aanhaallijnen ten opzichte van de contour van het betonnen onderdeel.

Aanhaallijnen en symbolen. Definieer de lengte van de aanhaallijnen ten opzichte van de contour van het betonnen onderdeel.

Aanhaallijnen. Definieer de lengte van de aanhaallijnen ten opzichte van de staaf.

Aanhaallijnen en symbolen. Definieer de lengte van de aanhaallijnen ten opzichte van de staaf.

Alleen symbolen

Definieer het genereren van de aanhaallijnen en symbolen voor de Onderdeelranden.

Raadpleeg de voorbeelden voor de optie Niet gevisualiseerde wapening hierboven.

De volgende opties zijn beschikbaar:

 

Definieer het genereren van de aanhaallijnen en symbolen voor de contour van het betonnen onderdeel

Raadpleeg de voorbeelden voor de optie Niet gevisualiseerde wapening hierboven.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Definieer de kleur en het lijntype voor de verschillende aanhaallijntypen.

Definieer of alle aanhaallijnen en symbolen voor Gevisualiseerde staven worden weergegeven en of dit alleen voor één enkele wapeningsstaaf moet worden gedaan. De volgende opties zijn beschikbaar:

Definieer het te gebruiken symboolbestand en symboolnummer. U kunt bestaande symbolen in Tekla Structures gebruiken door een symboolbestand en een symboolnummer te selecteren. U kunt ook de kleur en de grootte van het symbool definiëren.

De symbolen worden afzonderlijk gedefinieerd voor Niet gevisualiseerde wapening , Gevisualiseerde staven Groepseindstaven en Onderdeelranden.

Voorbeelden:

Meer voorbeelden

Voorbeeld van de instelling 'Combineer maatlijn tussen staaf - maatlijn' op het tabblad Parameters

 • In het onderstaande voorbeeld geeft de eerste maatlijn vanaf de bovenzijde de staafgroepen (blauwe kleur) weer met de afstanden tussen de groepen (groene kleur) plus de afstanden naar de onderdeeluiteinden (grijze kleur). Maatlijnen worden niet gecombineerd.

 • De tweede maatlijn geeft dezelfde situatie weer met gemarkeerde gelijkheden tussen de tussenafstand van de staafgroep (cc) en de afstanden tussen de groepen.

 • In de derde maatlijn is het nieuwe combinatietype Dezelfde tussenafstanden overwegen toegepast. De groene afstanden tussen de twee blauwe staafgroepen zijn gecombineerd met de groep die dezelfde tussenafstand (cc) als de afstand tussen de groepen heeft.

 • Het combineren is ook toegepast op de grijze afstand naar het onderdeeluiteinde omdat de afstand naar het onderdeeluiteinde hetzelfde is als de tussenafstand (cc) van de aangrenzende stavengroep.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen