Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Gebieden in een tekening beveiligen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Gebieden in een tekening beveiligen

Gebieden in een tekening beveiligen

U kunt in tekeningen beveiligde gebieden definiëren om te voorkomen dat er tekst, labels of maatlijnen in dat gebied worden geplaatst. Wanneer Tekla Structures tekst, labels, maatlijnen of andere toegevoegde objecten in een tekening plaatst, worden eerst de beveiligingsinstellingen gecontroleerd.

De tekeningaanzichteigenschappen bevatten vooraf gedefinieerde beveiligingsinstellingen die u kunt wijzigen. In overzichttekeningen kunt u ook beveiligingsinstellingen op tekeningniveau definiëren.

In overzichttekeningen wilt u bijvoorbeeld vaak verschillende beveiligingsinstellingen in bovenaanzichten en doorsneden of detailvensters hebben. In bovenaanzichten wilt u mogelijk labels binnen het onderdeel weergeven, bijvoorbeeld een plaat. In doorsnede- en detailvensters moeten alle labels buiten het onderdeel vallen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het dialoogvenster met beveiligingsinstellingen met uitleg over de selecties.

(1) Met een dergelijke selectie mogen tekst en labels met hoeken en randen van een onderdeel overlappen, maar niet met inhoud van onderdelen.

(2) Met een dergelijke selectie mogen maatlijnwaarden niet met andere pijlpunten, lijnen of waarden van de maatlijn overlappen.

De objecten boven aan het dialoogvenster definiëren welke gebieden worden beveiligd. Zie de beschrijvingen hieronder:

Kolom

Beschrijving

Onderdeelhoeken

Onderdeelranden

Onderdeelinhoud

Tekst, label of laslabel

Pijlpunt van maatlijn

Maatlijn

Waarde van maatlijn

Doorsnede

Doorsnedelabel

Laspijl

Laslabelinhoud

De objecten aan de linkerzijde in het dialoogvenster definiëren welke objecten of objectelementen Tekla Structures niet in de beveiligde gebieden kan plaatsen. Zie de beschrijvingen hieronder:

Row

Beschrijving

Tekst, label of laslabel

Pijlpunt van maatlijn

Maatlijn

Waarde van maatlijn

U kunt controleren welke gebieden door het commando Beveiliging weergeven worden beveiligd. U kunt dit commando in het vak Snel starten invoeren. Dit commando geeft de beveiligde gebieden met kleuren aan.

Automatische beveiligingsinstellingen in onderdeel-, merk- en betontekeningen definiëren

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen en selecteer het tekeningtype.
 2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten op degene die u nodig hebt.
 3. Klik op Maken aanzicht in de optiestructuur en definieer de tekeningaanzichten die u wilt maken.
 4. Selecteer in Maken aanzicht een aanzichtregel en klik op Aanzichteigenschappen.
 5. Klik in de optiestructuur op Beveiliging.

  De instellingen zijn voor alle tekeningtypen hetzelfde.

 6. Schakel selectievakjes in om de gebieden aan te geven die u tegen tekst, labels, laslabels, associatieve objecten, pijlpunten van maatlijnen, maatlijnen of maatlijnwaarden wilt beveiligen.
  • Als u bijvoorbeeld niet wilt dat teksten, labels, maatlijnen of toegevoegde objecten over het gebied binnen onderdelen worden geplaatst, schakelt u het derde selectievakje op de eerste rij in. De eerste rij definieert de plaatsing van objecten en het pictogram boven het derde selectievakje geeft het gebied binnen onderdelen aan. Met deze instelling kan Tekla Structures toegevoegde objecten op de hoeken en randen van onderdelen plaatsen.

  • Als u de eerste twee kolommen met selectievakjes uitschakelt, beveiligt Tekla Structures de hoeken en randen van onderdelen niet. Dit verhoogt de tekensnelheid en legt minder beslag op het geheugen. U kunt deze gebieden nog steeds beveiligen door de selectievakjes voor onderdeelbeveiliging in de derde kolom in te schakelen.

 7. Klik op Opslaan om de aanzichteigenschappen op te slaan.
 8. Klik op Sluiten om naar de tekeningeigenschappen terug te gaan.
 9. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

Automatische beveiligingsinstellingen voor overzichttekeningen definiëren

In overzichttekeningen kunnen automatische beveiligingsinstellingen alleen op tekeningniveau worden gedefinieerd.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen en selecteer het tekeningtype. Selecteer deze keer Overzichttekening.
 2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten op degene die u nodig hebt.
 3. Klik op Beveiliging.
 4. Schakel selectievakjes in om de gebieden aan te geven die u tegen tekst, labels, laslabels, associatieve objecten, pijlpunten van maatlijnen, maatlijnen of maatlijnwaarden wilt beveiligen.
  • Als u bijvoorbeeld niet wilt dat teksten, labels, maatlijnen of toegevoegde objecten over het gebied binnen onderdelen worden geplaatst, schakelt u het derde selectievakje op de eerste rij in. De eerste rij definieert de plaatsing van objecten en het pictogram boven het derde selectievakje geeft het gebied binnen onderdelen aan. Met deze instelling kan Tekla Structures toegevoegde objecten op de hoeken en randen van onderdelen plaatsen.

  • Als u de eerste twee kolommen met selectievakjes uitschakelt, beveiligt Tekla Structures de hoeken en randen van onderdelen niet. Dit verhoogt de tekensnelheid en legt minder beslag op het geheugen. U kunt deze gebieden nog steeds beveiligen door de selectievakjes voor onderdeelbeveiliging in de derde kolom in te schakelen.

 5. Klik op Opslaan als , sla de beveiligingsinstellingen met een unieke naam op en klik op OK om naar de tekeningeigenschappen terug te gaan.
 6. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

Beveiligingsinstellingen in een bestaande tekening op aanzichtniveau wijzigen

U kunt de beveiligingsinstellingen in alle tekeningtypen op aanzichtniveau wijzigen.

 1. Als de tekening geopend is, klikt u op het kader van het aanzicht waar u verschillende beveiligingsinstellingen wilt hebben.
 2. Klik in de optiestructuur op Beveiliging.

  De instellingen zijn voor alle tekeningtypen hetzelfde.

 3. Pas de instellingen indien nodig aan en klik op Wijzigen.
In overzichttekeningen kunt u ook de beveiligingsinstellingen op tekeningniveau aanpassen. Dubbelklik hiervoor op de tekeningachtergrond, klik op Beveiliging , pas de instellingen aan en klik op Wijzigen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen