Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Gebruikersweergave in tekeningen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Gebruikersweergave in tekeningen

Gebruikersweergave in tekeningen

U kunt het uiterlijk van veel van de objecten in tekeningen wijzigen met gebruikersweergaven. Gebruikersweergaven worden in Tekla Warehouse als extensions geleverd. De presentaties kunnen op het aanzichtniveau en objectniveau worden bepaald.

Wanneer u een gebruikersweergave voor een objecttype hebt gedownload, komt het tabblad Gebruikerspresentatie in het dialoogvenster met tekeningeigenschappen voor dat object beschikbaar. De lijst geeft alleen gebruikersweergaven weer die voor dat specifieke objecttype beschikbaar zijn; onderdeel, las, merk enzovoort.

De volgende objecttypen ondersteunen gebruikersweergaven:

  • lassen en laslabels
  • onderdelen en onderdeellabels
  • aansluitende onderdelen en onderdeellabels
  • stramienlijnen
  • teksten
  • associatieve opmerkingen

Voorbeelden

In het onderstaande voorbeeld wordt de gebruikersweergave Solid las voor het tekenen van lassen als solid gebruikt.

In het volgende voorbeeld wordt de gebruikersweergave Alleen hoeken voor de laserprojectie van de opmaak gebruikt. Door het tekenen van alle lijnen van een onderdeel wordt de laser langzamer en maakt deze te gedimd om de opmaaktemplate te bekijken.

Gebruikersweergaven in Tekla Warehouse

Zwaartepunt

Overzichttekeningschema's

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen