Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

Labeleigenschappen - de tabbladen Inhoud, Algemeen, Samenvoegen en Uiterlijk

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Labeleigenschappen - de tabbladen Inhoud, Algemeen, Samenvoegen en Uiterlijk

Labeleigenschappen - de tabbladen Inhoud, Algemeen, Samenvoegen en Uiterlijk

Gebruik de tabbladen Algemeen , Samenvoegen en Inhoud in de eigenschappen van verschillende labeltypen om de op labelinhoud en -uiterlijk van invloed zijnde instellingen weer te geven en te wijzigen. Voor sommige labels is er een apart tabblad Uiterlijk.

Niet alle beschreven opties zijn beschikbaar voor alle labels.

U opent labeleigenschappen als volgt:

  • Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen , selecteer het tekeningtype en ga rechtstreeks naar de labeleigenschappen door op de knop van het respectievelijke label (overzichttekeningen) te klikken of ga via de aanzichteigenschappen.

  • Dubbelklik in een geopende tekening op de tekeningachtergrond en ga rechtstreeks naar de labeleigenschappen door op de knop van het respectievelijke label (overzichttekeningen) te klikken of ga via de aanzichteigenschappen.

  • Dubbelklik in een geopende tekening op het kader van het tekeningaanzicht en klik op het gewenste label in de optiestructuur aan de linkerzijde.

  • Dubbelklik in een geopende tekening op een label.

Instelling

Beschrijving

Tabblad Inhoud :

Inhoud

Voor sommige labels moet u in deze lijst het object selecteren waarvoor u de labels definieert.

U kunt bijvoorbeeld voor onderdeellabels afzonderlijk onderdeellabelinstellingen voor hoofdonderdelen en aansluitende onderdelen, en voor hoofdonderdelen en aansluitende onderdelen van submerken definiëren.

Beschikbare elementen

Elementen in label

Beschikbare elementen geeft de elementen weer die voor het huidige label beschikbaar zijn.

Elementen in label geeft de door u geselecteerde elementen weer die u in het label wilt opnemen.

Raadpleeg voor meer informatie over labelelementen Inhoud van labels.

Raadpleeg voor een lijst met elementen die voor alle labels gemeenschappelijk zijn Algemene elementen in labels.

< Kader toevoegen

Voeg kaders rond afzonderlijke elementen binnen het label toe.

Kader om elementen : Type en Kleur

Definieert het kadertype van het elementen en de kleur voor één of meerdere elementen. Als u alle elementen in de lijst Elementen in label wilt selecteren om dezelfde wijzigingen op toe te passen, houdt u Shift op het toetsenbord ingedrukt en klikt u op het laatste element in de lijst.

Lettertype : Kleur , Hoogte en Lettertype

Bepaalt het lettertype, de kleur en de hoogte voor de tekst in één of meerdere elementen. Als u alle elementen in de lijst Elementen in label wilt selecteren om dezelfde wijzigingen op toe te passen, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op het laatste element in de lijst.

Als u op Selecteren... klikt, worden meer opties voor lettertypen weergegeven.

Eenheden : Eenheden en Decimalen

Wijzig de eenheden en de indeling van een lengte-, hoogte-, afstand- of diameterelement die u in de lijst Elementen in label hebt geselecteerd.

Tabblad Algemeen of Uiterlijk :

In hoofdonderdelen

In aangelaste onderdelen

In submerken hoofdonderdelen

In submerken aangelaste onderdelen

Deze instellingen zijn voor boutlabels.

Zichtbaar geeft boutlabels weer.

Onzichtbaar geeft geen boutlabels weer.

Zichtbaarheid in venster

verdeeld verdeelt de labels in het aanzicht. Tekla Structures maakt alleen labels die niet in andere aanzichten zichtbaar zijn.

altijd maakt altijd labels in het aanzicht, ongeacht de instellingen in andere aanzichten.

voorkeur fungeert als verdeeld , maar het voorkeursaanzicht heeft een hogere prioriteit.

Selecteer verdeeld voor slechts één aanzicht in een tekening. Als u andere aanzichten op verdeeld hebt ingesteld, bevinden de labels zich alleen in het aanzicht waarvan de instelling Zichtbaarheid in venster op voorkeur is ingesteld.

geen maakt geen labels.

Onderdelen buiten het vlak

Deze instelling is alleen beschikbaar in eigenschappen op aanzichtniveau.

Zichtbaar geeft in de tekening labels buiten het aanzicht weer.

Onzichtbaar geeft geen labels buiten het aanzicht weer.

Negeer grootte

Deze instelling is voor boutlabels.

Hiermee filtert u boutlabels met een standaardgrootte uit tekeningen, wat inhoudt dat Tekla Structures boutlabels met de gedefinieerde grootte in tekeningen niet weergeeft.

Er zijn enkele variabelen die naast de instelling Negeer grootte kunnen worden gebruikt zodat u eerst de genegeerde grootte en vervolgens de variabele opgeeft:

XS_​OMITTED_​DIAMETER_​TYPE definieert of de genegeerde grootte de grootte van de bout (waarde BOLT ) of het gat (waarde HOLE ) is.

XS_​OMITTED_​BOLT_​TYPE kan voor het uitfilteren van genegeerde boutlabels op basis van de boutnorm worden gebruikt. Voer de naam van de boutnorm als de waarde in, bijvoorbeeld 7990. U kunt ook jokers gebruiken zoals * of ?.

XS_​OMITTED_​BOLT_​ASSEMBLY_​TYPE kan voor het uitfilteren van genegeerde boutlabels op basis van het bouttype worden gebruikt. De waarden zijn SITE , SHOP en SITE_AND_SHOP.

Combineer markeringen

Deze instelling is voor boutlabels en oppervlaktelabels.

Aan voegt labels samen.

Raadpleeg voor meer informatie over samenvoegafstanden van onderdeellabels en andere samenvoegingsprincipes Labels samenvoegen. De maximale samenvoegafstand is 1200 mm vanaf het onderdeel.

Kader om label : Type en Kleur

Bepaalt het kader dat moet worden aangegeven rond labels, en de kleur van het kader.

Achtergrondmasker

Selecteer Ondoorzichtig als u het onderdeel van de tekening wilt verbergen dat door het label wordt bedekt.

Selecteer Doorzichtig als u het onderdeel van de tekening wilt weergeven dat door het label worden bedekt, zodat het lijnenwerk bijvoorbeeld zichtbaar is.

Lijn : Samengevoegde labels , Type , Pijl en Gebruik verborgen lijnen voor verborgen onderdelen.

Definieer het type van aanhaallijnen en lijnpijlen, en selecteer of aanhaallijnen voor verborgen onderdelen moeten worden verborgen.

Als u labels samenvoegt, selecteer u een van de volgende samenvoegingsopties:

: Eén aanhaallijn per groep maakt één aanhaallijn voor een groep objecten.

: Eén aanhaallijn per rij voegt de labels samen en maakt één aanhaallijn voor een rij objecten.

: Parallelle aanhaallijnen voegt de labels samen en maakt parallelle aanhaallijnen.

: Aanhaallijn naar 1 punt voegt de labels samen en tekent alle aanhaallijnen naar één punt.

Rotatie

Definieer de rotatie van het onderdeellabel.

Uitlijning

Selecteer een van de uitlijnopties:

Links

Midden

Rechts

Lijn

De optie Lijn is in de volgende labeltypen beschikbaar: boutlabels, verbindingslabels, onderdeellabels, labels voor aansluitende onderdelen, stortobjectlabels, wapeningslabels, labels voor aansluitende wapening, samengevoegde wapeningslabels en oppervlaktelabels.

Plaats...

Klik op de knop Plaats om het plaatsingsdialoogvenster te openen.

Plaatsing : met vrij kan Tekla Structures naar de eerste geschikte locatie voor het label zoeken.

Plaatsing : met vast kunt u het label op elke locatie plaatsen.

Als u de optie vast gebruikt, behoudt het label zijn plaats als u de tekening bijwerkt. Bij de optie vrij zoekt Tekla Structures de optimale plaats voor het toegevoegde object.

Zoekstap is de lege marge die u rond het label wilt laten.

Minimale afstand is de minimumafstand van het label tot het onderdeel.

Maximumafstand is de maximumafstand van het label tot het onderdeel.

Als u een hoge waarde voor Zoekstap en Minimale afstand gebruikt, werkt de labelplaatsing niet correct.

Kwadrant definieert de gebieden waarin Tekla Structures naar een positie zoekt om het label te plaatsen.

(1) Zoekstap

(2) Minimumafstand

(3) Maximumafstand

Instelling

Afbeelding

Beschrijving

Tabblad Samenvoegen

Gebruik het tabblad Samenvoegen in de eigenschappen van het Wapeningslabel om de instellingen weer te geven en te wijzigen die het samenvoegen van de wapeningslabels in betontekeningen beïnvloeden.

Raadpleeg voor meer informatie over samengevoegde wapeningslabels Elementen in samengevoegde wapeningsnetlabels en Wapeningslabels automatisch samenvoegen..

Gelijke labels in 1 label plaatsen

Eén aanhaallijn per groep maakt één aanhaallijn voor een groep wapeningsstaven.

Eén aanhaallijn per rij voegt de labels samen en maakt één aanhaallijn voor een rij wapeningsstaven.

Parallelle aanhaallijnen voegt de labels samen en maakt parallelle aanhaallijnen.

Aanhaallijn naar 1 punt voegt de labels samen en tekent alle aanhaallijnen naar één punt.

Enkele aanhaallijnen voegt geen labels samen. Tekla Structures maakt voor elk label een eigen aanhaallijn.

Als u Enkele aanhaallijnen selecteert, moet u nog steeds de labelinhoud definiëren voor de labels die Tekla Structures automatisch op het tabblad Samenvoegen samenvoegt.

Voorkeursrichting labels

Verticaal samenvoegen voegt de labels in verticale richting van de tekening samen.

Horizontaal samenvoegen voegt de labels in horizontale richting van de tekening samen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen