2019 Table of Contents

Momentverbindingssymbolen in Tekla Structures-tekeningen (tekeningtools)

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Momentverbindingssymbolen in Tekla Structures-tekeningen (tekeningtools)

Momentverbindingssymbolen in Tekla Structures-tekeningen (tekeningtools)

Momentverbindingen geven de liggers weer die met buigstijve verbindingen met kolommen worden verbonden.

Als u de momentverbindingssymbolen van een onderdeel in tekeningen wilt weergeven, moet u Momentverbinding op het tabblad Eindcondities in de gebruikersattributen van het onderdeel in het model op Ja instellen.

U kunt met tekeningtools momentverbindingssymbolen maken, bijwerken en verwijderen.

Raadpleeg voor meer informatie over andere tools en macro's Applicaties.

Momentverbindingssymbolen maken (tekeningtools)

U kunt momentverbindingssymbolen in overzichttekeningen maken om de liggers weer te geven die via buigstijve verbindingen met kolommen zijn verbonden. De symbolen worden in overeenstemming met eindpunten van onderdelen gemaakt. U kunt momentverbindingssymbolen automatisch voor alle onderdelen in een tekeningaanzicht of voor geselecteerde onderdelen maken.

Beperkingen: momentverbindingssymbolen worden gemaakt ten opzichte van referentielijnen. Dit betekent dat er geen gebruik van offsets wordt gemaakt.

 1. Open de tekening.
 2. Klik in het zijvenster op de knop Applicaties en componenten om de database Applicaties en componenten te openen.
 3. Klik op de pijl naast Applicaties om de lijst met applicaties te openen.
 4. Dubbelklik op Tekening tools om de werkbalk Tekening tools weer te geven.
 5. Klik op Maak symbolen momentverbinding .
 6. Selecteer in het dialoogvenster Maak symbolen momentverbinding de kleur voor de symbolen in de lijst met kleuren.
 7. Voer een schaal in voor de symbolen in het vak naast de lijst met kleuren.
 8. U kunt het volgende doen:

  • Als u momentverbindingssymbolen voor alle onderdelen in een tekeningaanzicht wilt maken, selecteert u het aanzicht.
  • Als u momentverbindingssymbolen wilt maken voor geselecteerde onderdelen, selecteert u de onderdelen.
 9. Klik op Maken.

  De momentverbindingssymbolen worden volgens de eigenschappen voor rekenonderdelen en verbindingspunten gemaakt:

  • Als er een verbinding bestaat, wordt de informatie over het begin- en eindpunt van de tabbladen Beginpunt en Eindpunt in het eigenschappendialoogvenster van de rekenonderdelen overgenomen.

  • Als er geen verbinding bestaat, wordt deze informatie overgenomen van het tabblad Eindcondities in het dialoogvenster met gebruikersattributen van het onderdeel.

Voorbeeld

Tip:

Het momentverbindingssymbool dat wordt gebruikt hangt ervan af of het naar rechts, links, omlaag of omhoog wijst. De symbolen worden standaard uit het symboolbestand xsteel.sym opgehaald. Als u een ander symbool wilt gebruiken, kunt u de symbolen in de Symbool Editor wijzigen door het symboolbestand xsteel.sym te openen en de symbolen 87 (symbool rechts), 86 (symbool links), 85 (symbool omlaag) of 84 (symbool omhoog) te wijzigen en de wijzigingen op te slaan.

Momentverbindingssymbolen bijwerken (tekeningtools)

Als u alle voorheen gemaakte momentverbindingssymbolen wilt verwijderen en nieuwe wilt maken die up-to-date zijn, kunt u de momentverbindingssymbolen bijwerken.

 1. Klik in het zijvenster op de knop Applicaties en componenten om de database Applicaties en componenten te openen.
 2. Klik op de pijl naast Applicaties om de lijst met applicaties te openen.
 3. Dubbelklik op Tekening tools om de werkbalk Tekening tools weer te geven.
 4. Klik op Maak symbolen momentverbinding op de werkbalk Drawing tools.
 5. U kunt het volgende doen:

  • Als u de momentverbindingssymbolen van alle onderdelen in het aanzicht wilt bijwerken, selecteert u het aanzicht.
  • Als u de momentverbindingssymbolen van geselecteerde onderdelen wilt bijwerken, selecteert u de onderdelen.
 6. Klik op Maken.

Als u dat doet, worden in Tekla Structures alle eerder gemaakte symbolen verwijderd en worden nieuwe symbolen gemaakt die up-to-date zijn.

Momentverbindingssymbolen verwijderen (tekeningtools)

U kunt momentverbindingssymbolen verwijderen van alle onderdelen in een aanzicht of van geselecteerde onderdelen.

 1. Klik in het zijvenster op de knop Applicaties en componenten om de database Applicaties en componenten te openen.
 2. Klik op de pijl naast Applicaties om de lijst met applicaties te openen.
 3. Dubbelklik op Tekening tools om de werkbalk Tekening tools weer te geven.
 4. Klik op Maak symbolen momentverbinding .
 5. U kunt het volgende doen:

  • Als u de momentverbindingssymbolen van alle onderdelen in het aanzicht wilt verwijderen, selecteert u het aanzicht.
  • Als u de momentverbindingssymbolen van geselecteerde onderdelen wilt verwijderen, selecteert u de onderdelen.
 6. Klik op Verwijderen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen