Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Onderdeeloriëntatie aangeven

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Onderdeeloriëntatie aangeven

Onderdeeloriëntatie aangeven

Oriëntatiesymbolen van onderdelen geven de montagerichting van merken en betonelementen aan. Er zijn veel manieren beschikbaar om onderdeeloriëntatie aan te geven: door onderdeellabels te gebruiken, door de windrichting in labels op te nemen en oriëntatiesymbolen en verbindingszijdesymbolen weer te geven.

Als u wilt controleren hoe de locatie van het label door de labelplaatsingsinstellingen, het type van de aanhaallijn, de vooraf gedefinieerde instellingen voor labellocatie en onderdeeloriëntatie, de modelleerrichting van onderdelen en de beveiligingsinstellingen van tekeningen wordt beïnvloed, raadpleegt u Positie label.

Een onderdeellabel als een oriëntatiesymbool in overzichttekeningen gebruiken

In overzichttekeningen worden onderdeellabels aan hetzelfde uiteinde van het onderdeel weergegeven als in merktekeningen. Labels van onderdelen met dezelfde merkpositie verschijnen altijd aan hetzelfde uiteinde.

 1. Selecteer Tekeningen & Lijsten > Tekening eigenschappen > Merktekening .
 2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten op degene die u nodig hebt.
 3. Klik in de merktekeningeigenschappen op Maken aanzicht > Attributen en stel het Coördinaten systeem in op georiënteerd of model.

  U moet georiënteerd of model gebruiken als u wilt dat de instellingen voor de Kijkrichting in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Oriëntatiesymbolen effect hebben.

 4. Klik op Opslaan om de eigenschappen op te slaan en op Sluiten om het dialoogvenster te sluiten.
 5. Klik in het model op Tekeningen & Lijsten > Nummeringsinstellingen > Nummeringsinstellingen en schakel de selectievakjes Oriëntatie ligger en Oriëntatie kolom uit.

  Als u dit doet, krijgen vergelijkbare merken hetzelfde nummer, ongeacht de oriëntatie van het onderdeel.

 6. Ga naar het menu Bestand > Instellingen > Opties > Oriëntatiesymbolen en stel de volgende opties in:
  • Stel de gewenste Kijkrichting in voor liggers, windverbanden en kolommen.

  • Stel Oriëntatiemerk altijd op hartkolom in G-tekening in op Nee.

  • Stel Voorkeurslocatie liggers en windverbanden in op Links of Rechts.

   De voorkeurslocatie bepaalt het uiteinde waarop de label wordt geplaatst.

 7. Klik op OK.
 8. Controleer het type aanhaallijn via Tekeningen & Lijsten > Tekening eigenschappen > Overzichttekening > Onderdeel labels > Algemeen .

  Ga als volgt te werk om de label naast het onderdeeluiteinde te plaatsen en niet in het hart van het onderdeel:

 9. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan en OK om het dialoogvenster te sluiten.
 10. Maak merktekeningen (en onderdeeltekeningen) met de instellingen die u hebt gewijzigd.

  Als u niet eerder een tekening hebt gemaakt, wordt de modelleerrichting van het onderdeel met de kleinste ID gebruikt, behalve als de stortzijde is gedefinieerd.

 11. Maak overzichttekeningen met de instellingen die u hebt gewijzigd.
Note:
 • In overzichttekeningen werken de betononderdeellabels hetzelfde als de merkonderdeellabels, behalve wanneer Stortzijde is ingesteld op Voorzijde of Achterzijde op het tabblad Parameters van het dialoogvenster Gebruikersattributen van het onderdeel. Met deze instellingen wordt bepaald op welk uiteinde de onderdeellabel wordt geplaatst.

 • Als u een merktekening bijwerkt, zodat de label is geplaatst aan het andere uiteinde van het onderdeel, moet u de labels in de bijbehorende overzichttekening ook bijwerken. Dit wordt niet automatisch bijgewerkt in Tekla Structures.

 • Onthoud ook dat als u de variabele XS_UPSIDE_DOWN_TEXT_ALLOWED op TRUE hebt ingesteld, de leesrichting van de tekst de richting van de onderdeelinstallatie aangeeft.

Voorbeeld

De onderdeellabel wordt aan de kant van het schotje geplaatst:

De labels worden aan dezelfde kant geplaatst, ongeacht de richting van de liggers:

De kompasrichting in onderdeellabels weergeven

U kunt informatie over de aanzichtsrichting opnemen in onderdeellabels. De aanzichtsrichting blijft hetzelfde, ongeacht waar u het label toevoegt of naartoe verplaatst. De aanzichtsrichting geeft de windrichting (noord, oost, zuid, west) aan van de zijde waarop het label wordt weergegeven.

Beperking:Tekla Structures geeft de richting van de zijde van het onderdeel alleen aan als deze hetzelfde is voor alle merken of betonelementen met hetzelfde merk- of betonpositienummer.

 1. Controleer in welke richting het noorden in het model ligt door op Bestand > Instellingen > Opties > Oriëntatiesymbolen te klikken en Project noord (graden tegen de klok in t.o.v. globale x) te controleren.

  Voor meer informatie over de instellingen voor oriëntatiesymbolen in het dialoogvenster Opties raadpleegt u Instellingen in het dialoogvenster Opties.

 2. Klik in het model op Tekeningen & Lijsten > Instellingen nummering en schakel het selectievakje Oriëntatie kolom in.

  Zo wordt Tekla Structures gedwongen de richting van de zijde van het onderdeel te laten zien in het onderdeellabel voor twee gelijksoortige kolommen met verschillende oriëntatie.

 3. Klik in de eigenschappen van merk- of betontekeningen op Onderdeellabel en voeg het element Aanzichtsrichting aan het onderdeellabel toe.

Het merk of de betontekeningen geven nu de aanzichtsrichting in de onderdeellabels weer.

Tip:

Als u de kompasrichting in overzichttekeningen wilt weergeven, gaat u naar Bestand > Instellingen > Opties > Oriëntatiesymbolen en stelt u Oriëntatiemerk altijd op hart kolom in G-tekening in op Nee.

Oriëntatiesymbolen weergeven (noordsymbolen)

U kunt met oriëntatiesymbolen of noordsymbolen de montagerichting van merken aangeven. Het standaardsymbool voor de oriëntatie is een driehoek in een cirkel.

 1. Klik in het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekeningeigenschappen > Merktekening .
 2. Klik in de optiestructuur aan de linkerzijde op Maken aanzicht , selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Aanzichteigenschappen.
 3. Klik op Onderdeel > Inhoud en schakel het selectievakje Oriëntatiesymbolen in.
 4. Sla de aanzichteigenschappen op en klik op Sluiten
 5. Sla de merktekeningeigenschappen op en klik op OK.
 6. Definieer indien nodig welke onderdelen Tekla Structures als kolommen, windverbanden of liggers moet beschouwen door de hoeklimieten via het menu Bestand > Instellingen > Opties > Oriëntatiesymbolen > Hoeklimiet in te stellen.
 7. Met de volgende variabelen kunt u de oriëntatiesymbolen aanpassen:
 8. Maak de merktekening.

Voor verschillende onderdelen tekent Tekla Structures oriëntatiesymbolen als volgt:

 • Naar de bovenste flens van liggers, aan het uiteinde dat het meest naar het noorden of een andere in XS_ORIENTATION_MARK_DIRECTION gedefinieerde richting wijst (zie onderdeel 1 en 2 in de afbeelding hieronder)

 • Naar het onderste uiteinde van kolommen, op de flens die het meest naar het noorden of een andere in XS_ORIENTATION_MARK_DIRECTION gedefinieerde richting wijst (zie onderdeel 4 in de afbeelding hieronder)

 • Naar de flens van het windverband, aan het uiteinde dat het meest naar het noorden of een andere in XS_ORIENTATION_MARK_DIRECTION gedefinieerde richting wijst (zie onderdeel 3 A en B in de afbeelding hieronder)

Tip:

U kunt oriëntatiesymbolen weergeven voor onderdeelvensters die in merktekeningen zijn opgenomen door de variabele XS_​SINGLE_​ORIENTATION_​MARK op TRUE in te stellen.

Verbindingszijdesymbolen weergeven

U kunt in merktekeningen met een symbool de zijde van een onderdeel aangeven waarop een aansluitend onderdeel wordt bevestigd.

 1. Selecteer Tekeningen & Lijsten > Tekening eigenschappen > Merktekening .
 2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten op degene die u nodig hebt.
 3. Klik in de optiestructuur aan de linkerzijde op Maken aanzicht , selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Aanzichteigenschappen.
 4. Klik op Onderdeel.
 5. Schakel op het tabblad Inhoud het selectievakje Verbindingszijde symbolen in.
 6. Klik op Opslaan om de aanzichteigenschappen op te slaan.
 7. Klik op Sluiten.
 8. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

Tip:

U kunt indien nodig het verbindingszijdesymbool met de variabele XS_​CONNECTING_​SIDE_​MARK_​SYMBOL wijzigen en XS_​MIN_​DISTANCE_​FOR_​CONNECTING_​SIDE_​MARK gebruiken om in te stellen of het verbindingszijdesymbool wel of niet wordt getekend.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen