Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Tekeningobjecten weergeven of verbergen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Tekeningobjecten weergeven of verbergen

Tekeningobjecten weergeven of verbergen

U kunt geselecteerde tekeningobjecten in tekeningen of tekeningaanzichten verbergen. U kunt ook weergeven welke objecten u hebt verborgen. U kunt ook maatlijnen van grafische tekeningobjecten verbergen.

Objecten in tekeningen en tekeningaanzichten verbergen

U kunt geselecteerde objecten (bijvoorbeeld onderdelen of labels) in tekeningen en tekeningaanzichten verbergen. Als u een onderdeel verbergt, verbergt Tekla Structures alle daaraan gerelateerde objecten. Als een object in tekeningaanzichten wordt verborgen, wordt het niet afgedrukt.

 1. Open een tekening.
 2. Controleer of de optie ghost outline in Bestand > Instellingen > Ghost outline is geselecteerd.
 3. Selecteer de modus Kleur door op B te drukken.

  Verborgen objecten worden in kleurentekeningen als ghost outlines weergegeven. In grijstinttekeningen en zwart-wittekeningen worden verborgen objecten niet weergegeven, zelfs niet als Ghost outline is geselecteerd.

 4. Selecteer de objecten die u op een van de volgende manieren wilt verbergen:
  • Activeer bijvoorbeeld de juiste selectieknop en selecteer de objecten door middel van gebiedsselectie. Als u bijvoorbeeld onderdelen wilt selecteren, gebruikt u Onderdelen in tekeningen selecteren.

  • Open de Inhoudsbeheerder tekening vanuit het zijvenster en klik op Weergeven om de lijst Inhoudsbeheerder tekening in te invullen. U kunt ook gebieden, onderdeelaanzichten of meerdere aanzichten, of enkele of meerdere gebouwobjecten selecteren om uw selectie te verfijnen. Als u onderdelen wilt selecteren, moet u ervoor zorgen dat gebouwobjectselectie is ingeschakeld en als u labels wilt selecteren, moet u ervoor zorgen dat de labelselectie is ingeschakeld. Selecteer vervolgens de gewenste gebouwobjecten in de lijst.

 5. Klik op het tabblad Tekening op Verbergen/weergeven en een van de volgende commando's:
  • In aanzicht verbergen : Tekla Structures verbergt het geselecteerde object in het venster waarin de geselecteerde objecten zich bevinden.

  • In tekening verbergen : Tekla Structures verbergt het geselecteerde object in alle tekeningaanzichten.

  U kunt ook met de rechtermuisknop klikken en het commando in het contextmenu selecteren.

 6. Als u de verborgen objecten weer wilt weergeven, gaat u naar het tabblad Tekening , klikt u op Verbergen/weergeven en selecteert u In aanzicht weergeven of In tekening weergeven.

Voorbeeld

Hierna volgen enkele voorbeelden van de resultaten met verschillende combinaties van selecties.

Instelling

Voorbeeld

Kleurmodus is ingesteld op Kleur in Bestand > Instellingen . Er zijn geen objecten verborgen. Labels worden weergegeven.

Kleurmodus ingesteld op Kleur en Ghost outline is niet ingeschakeld in Bestand > Instellingen . Geselecteerde wapeningsstaven worden verborgen en gerelateerde labels worden niet weergegeven.

Kleurmodus is ingesteld op Kleur en Ghost outline is ingeschakeld in Bestand > Instellingen . Verborgen staven worden als ghost outlines weergegeven en gerelateerde onderdeellabels worden niet weergegeven.

Kleurmodus is ingesteld op Zwart en wit en Ghost outline is ingeschakeld in Bestand > Instellingen . De ghost outline heeft geen effect op zwart-wittekeningen. Staven worden verborgen en gerelateerde labels worden niet weergegeven.

Verborgen onderdelen in tekeningen weergeven

U kunt aangeven of de verborgen onderdelen in tekeningen moeten worden weergegeven, bijvoorbeeld in de materiaallijst.

Het weergeven van verborgen objecten werkt niet in alle templates. Het werkt in templates die rows van het type ONDERDEEL bevatten, maar niet in hiërarchische templates. Als de template bijvoorbeeld van het type MERK - ONDERDEEL is en het merk in de tekening wordt opgenomen, worden alle onderdelen hiervan ook opgenomen.

 1. Open een tekening met verborgen onderdelen.
 2. Dubbelklik op de tekening om het dialoogvenster met tekeningeigenschappen te openen.
 3. Klik op Opmaak...
 4. Selecteer of u de verborgen onderdelen in Toon verborgen objecten in templates wilt weergeven. Nee verwijdert alle gegevens over de verborgen onderdelen, ook uit het totale gewicht.
 5. Klik op Wijzigen.

  In het onderstaande voorbeeld worden de verborgen wapeningsstaven weergegeven.

  In het onderstaande voorbeeld worden de verborgen wapeningsstaven niet weergegeven.

Maatlijnen van tekeningschetsobjecten verbergen of weergeven

U kunt de maatlijnen van de schetsobjecten in tekeningen zoals lijnen of bogen vanuit Snel starten verbergen en weergeven of door een toetsenbordsneltoets te gebruiken. De maatlijnen zijn standaard zichtbaar.

In een geopende tekening waar u maatlijnen van schetsobjecten wilt verbergen of weergeven, kunt het volgende doen:

 • Druk op Ctrl+d om de maatlijnen te verbergen. Als u de maatlijnen wilt weergeven, drukt u nogmaals op Ctrl+d. Raadpleeg voor meer informatie over de snelkoppelingen De toetsenbordsneltoetsen aanpassen.
 • Ga naar Snel starten , begin met het invoeren van grafische objectmaatlijnen in-/uitschakelen en selecteer het commando Maatlijnen van grafisch object in-/uitschakelen in de lijst die verschijnt. Als u de maatlijnen opnieuw wilt weergeven, doet u hetzelfde.

Wanneer maatlijnen zichtbaar zijn, wordt op de statusbalk een kleine d weergegeven:

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen