2019 Table of Contents

Tekeningaanzichten definiëren

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Tekeningaanzichten definiëren

Tekeningaanzichten definiëren

Met automatische tekeningaanzichten bedoelen we aanzichten die u selecteert om te worden gemaakt voordat u een onderdeel-, merk- of betontekening maakt. U kunt de gewenste eigenschappen voor het tekeningaanzicht voor elk aanzicht afzonderlijk definiëren voordat u de tekeningen maakt.

Als u overzichttekeningen maakt, kunt u de aanzichten die in het dialoogvenster met eigenschappen voor de overzichttekeningen moeten worden gemaakt niet selecteren maar u selecteert ze bij het maken van de overzichttekening. U kunt automatische instellingen definiëren die op alle in een overzichttekening te maken aanzichten van toepassing zijn.

Taak Klik voor meer informatie op onderstaande links:
Selecteer de aanzichten die u in onderdeel-, merk- of betontekeningen wilt maken. De aanzichten definiëren die in onderdeel-, merk- en betontekeningen moeten worden gemaakt
Automatische aanzichteigenschappen voor overzichttekeningen definiëren Automatische aanzichtinstellingen voor overzichttekeningen definiëren
Automatische aanzichteigenschappen voor doorsneden definiëren Automatische doorsnede-eigenschappen definiëren
De inhoud van het hoofdaanzicht en de doorsnedelabels definiëren voordat u de tekening maakt Aanzichtlabels en vensterlabels definiëren
Definiëren hoe Tekla Structures de projecties van een onderdeel in beton-, onderdeel- en merktekeningen plaatst Het projectietype voor tekeningaanzichten instellen
Onderdeeltekeningen van de afzonderlijke onderdelen opnemen die het merk in merktekeningen vormen Onderdeeltekeningen in merktekeningen opnemen
De oriëntatie van onderdelen aanpassen door het coördinatensysteem te wijzigen, onderdelen in tekeningaanzichten te roteren, de kijkrichting van kolommen, liggers of windverbanden in te stellen of het projectnoorden te wijzigen Oriëntatie van onderdelen in tekeningaanzichten
Aansluitende onderdelen in tekeningaanzichten weergeven Aansluitende onderdelen in tekeningen weergeven
Onderdelen in het modelvensters of tekeningaanzichten verlengen of inkorten Onderdelen inkorten of verlengen
Polyprofielen en gezette platen in onderdeeltekeningen uitslaan volgens parameters voor het uitslaan Polyprofielen in tekeningen uitslaan
Vervorming van getordeerde of afgeschuinde onderdelen opheffen en de ontwikkelde vorm van vervormde onderdelen in tekeningen weergeven De vervorming vervormde onderdelen in tekeningen opheffen
Symbolen voor onderdeelopeningen en uitsparingen (blinde gaten) in tekeningaanzichten weergeven Onderdeelopeningen en -uitsparingen in tekeningen weergeven

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen