Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

De tekeningobjecten verslepen, de vorm en de grootte wijzigen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

De tekeningobjecten verslepen, de vorm en de grootte wijzigen

De tekeningobjecten verslepen, de vorm en de grootte wijzigen

Veel tekeningobjecten, maatlijnen en aanhaallijnen van veel tekeningobjecten hebben handles. Met deze handles kunt u de vorm en de grootte van objecten wijzigen. U kunt de objecten ook verslepen. Als u de knop Tekening verslepen hebt ingeschakeld, hoeft u de handles niet apart te selecteren om de vorm of de grootte te wijzigen of te verslepen.

Opmerkingen, schetsobjecten en stramienlijnen verslepen

Als u wilt verslepen, de grootte of de vorm wilt wijzigen, doet u het volgende:

  • Ga in een geopende tekening naar het menu Bestand , klik op Instellingen en schakel het selectievakje Tekening verslepen in. Hierna kunt u tekeningobjecten zoals opmerkingen, schetsobjecten en stramienlijnen verplaatsen zonder de objecten eerst te selecteren.

  • U verplaatst als volgt handlepunten van schetsobjecten zonder eerst de handle te selecteren wanneer u Tekening verslepen hebt ingeschakeld: Houd de linkermuisknop dichtbij het handlepunt ingedrukt en sleep het handlepunt naar de nieuwe positie.

    Als u de handlepunten van stramienlabels wilt verslepen, moet u eerst de stramienlijn selecteren.

Maatlijnpunten verslepen

  • Rechte (rechtlijnige) maatlijnen in tekeningen kunnen worden gewijzigd door de maatlijnen van maatlijnhandles te verslepen.

  • Enkelvoudige maatlijnen erbij slepen: Als u een maatlijnpunt naar een nieuwe positie probeert te slepen die zich achter een bestaand maatlijnpunt bevindt, wordt het geselecteerde maatlijnpunt uit de oude positie verwijderd en in de nieuwe voorkeurspositie opnieuw gemaakt. Als u het punt naar dezelfde coördinaatpositie probeert te slepen waar het bestaande punt zich al bevindt, wordt het versleepte maatlijnpunt automatisch naar de oorspronkelijke positie teruggezet.

  • Verslepen in maatlijnsets: Als u het punt in het gebied tussen twee punten van aansluitende maatlijn probeert te verslepen, wordt het geselecteerde maatlijnpunt van oude positie verwijderd en in de nieuwe voorkeurspositie opnieuw gemaakt. Als u het punt naar dezelfde coördinaatpositie probeert te slepen waar het bestaande punt zich al bevindt, wordt het versleepte maatlijnpunt uit de oude locatie verwijderd en na het neerzetten op de nieuwe locatie met de bestaande gecombineerd.

  • Door een maatlijnpunt met een nulcoördinaat in actieve maatlijnen te verslepen, kunt u de coördinaat van het begin van de maatlijnpunt wijzigen zonder het commando Maatlijnstartpunt instellen uit te voeren.

  • Als de knop Tekening verslepen is ingeschakeld, kan de handle van maatlijnpunt worden versleept zonder eerst de handle te selecteren.
Opmerking:

Als u een label, opmerking, tekst of maatlijn versleept, kan de plaatsingsinstelling afhankelijk van de instellingen voor de hieronder weergegeven variabelen op vast worden ingesteld. Het label, de opmerking, de tekst of de maatlijn blijven waar ze zijn, zelfs wanneer u de tekening bijwerkt. U wilt de instellingen voor de volgende variabelen mogelijk controleren.

XS_​CHANGE_​DRAGGED_​DIMENSIONS_​TO_​FIXED

XS_​CHANGE_​DRAGGED_​MARKS_​TO_​FIXED

XS_​CHANGE_​DRAGGED_​NOTES_​TO_​FIXED

XS_​CHANGE_​DRAGGED_​TEXTS_​TO_​FIXED.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen