Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

Maatlijnen aan wapeningsstaven toevoegen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Maatlijnen aan wapeningsstaven toevoegen

Maatlijnen aan wapeningsstaven toevoegen

U kunt handmatig maatlijnen en maatlijnlabels aan wapeningsstaafgroepen toevoegen. Begin bij het toevoegen van maatlijnen met vooraf gedefinieerde maatlijninstellingen die voor uw omgeving zijn gedefinieerd en wijzig deze instellingen indien nodig voor individuele maatlijnen. Er zijn maatlijninstellingen van wapening die het hele model in het dialoogvenster Opties beïnvloeden.

Naast de hieronder beschreven bematingsmethoden voor wapeningsstaven kunt u wapeningsstaven ook bematen door de applicatie voor het bematen van staafgroepen te gebruiken. Raadpleeg Wapeningsstaven met de applicatie Staafgroepbemating bematen.

Maatlijnlabels of maatlijntags aan wapeningsgroepen toevoegen

Elke wapeningsstaafgroep kan een maatlijnlabel of een maatlijnlabel met tags hebben. Deze maatlijnen worden gemaakt op basis van vooraf gedefinieerde maatlijneigenschappen die u in Bestand > Instellingen > Opties > Tekening maatlijnen . De commando's zijn beschikbaar in overzichttekeningen en betontekeningen. Mogelijk wilt u vooral in betontekeningen maatlijnlabels voor de wapening of maatlijnlabels met tags toevoegen wanneer er slechts één gewapend betonelement zichtbaar is.

U voegt als volgt maatlijnlabels of maatlijnlabels met tags aan wapeningsgroepen toe:

 1. Als u de gewenste vooraf gedefinieerde instellingen wilt selecteren, gaat u naar Bestand > Instellingen > Opties > Tekening maatlijnen en laadt u de gewenste eigenschappenbestanden met vooraf gedefinieerde maatlijnen in Instellingen maatlijnlabel en Instellingen voor maatlijnlabel met tags.

  U kunt ook de weergave voor aflopende schuine en gebogen wapeningsgroepmaatlijnen selecteren en een maatlijnverlenging toevoegen aan maatlijnen die pijlen hebben. Raadpleeg voor meer informatie onderstaande paragraaf 'Vooraf gedefinieerde maatlijninstellingen in het dialoogvenster Opties '.

 2. Klik in een geopende tekening met de rechtermuisknop op de wapeningsstaafgroep, selecteer een van de volgende maatlijnlabelcommando's en wijs een locatie voor de maatlijn aan:

  Plaats Label > Maatlijnlabel .

  Plaats Label > Maatlijn .

U kunt weergave van de huidige de staafmaatlijn na het maken ervan wijzigen door in een geopende tekening op de op de staafmaatlijn te dubbelklikken en indien nodig de inhoud , het uiterlijk en de labels en tags van de maatlijn te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld meer tags toevoegen, de maatlijnlabelinhoud wijzigen of selecteren hoe u labels in gebogen maatlijnen wilt uitlijnen.

Maatlijnen aan staafgroepen toevoegen

Het commando Maak maatlijn geeft de verdeling van de staven in de groep weer en trekt stippellijnen van de maatlijnen naar de staven wanneer u de maatlijn buiten de staafgroep sleept. Dit commando is beschikbaar in overzichttekeningen en betontekeningen, maar mogelijk wilt u deze met name in wapeningsoverzichttekeningen gebruiken, omdat deze veel onderdelen met staafgroepen kunnen bevatten en u vaak slechts één wapeningsstaaf uit de groep wilt weergeven en de maatlijn naar een juiste plaats wilt slepen om alles duidelijk te kunnen bekijken. Dit commando maakt maatlijnen op basis van vooraf gedefinieerde maatlijneigenschappen die u in Bestand > Instellingen > Opties > Tekening maatlijnen hebt geselecteerd.

U voegt als volgt maatlijnen toe die de verdeling van de wapeningsstaven naar staafgroepen weergeven:

 1. Als u de gewenste vooraf gedefinieerde instellingen wilt selecteren, gaat u naar Bestand > Instellingen > Opties > Tekening maatlijnen en laadt u het gewenste eigenschappenbestand met vooraf gedefinieerde maatlijnen in Maatlijninstellingen.

  U kunt ook de weergave voor aflopende schuine en gebogen wapeningsgroepmaatlijnen selecteren en een maatlijnverlenging toevoegen aan maatlijnen die pijlen hebben. Raadpleeg voor meer informatie onderstaande paragraaf 'Vooraf gedefinieerde maatlijninstellingen in het dialoogvenster Opties '.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een wapeningsstaafgroep en klik op Maak maatlijn.

  Tekla Structures maakt de maatlijn.

 3. U kunt de wapeningsmaatlijn uit de wapeningsstaafgroep slepen.

  Als u dat doet, trekt Tekla Structures een stippellijn van de wapeningsstaaf naar de maatlijn. Als de nieuwe locatie binnen het wapeningsgebied ligt, volgt het maatlijnlabel het snijpunt van de wapeningsstaaf en de wapeningsmaatlijn.

  Als u de weergave van de huidige de maatlijn wilt wijzigen, dubbelklikt u in een geopende tekening op de staafmaatlijn en wijzigt u indien nodig de inhoud , het uiterlijk en de labels en tags van de maatlijn.

  Hieronder ziet u een voorbeeld van een maatlijn die met Maak maatlijn is gemaakt:

  Hieronder ziet u een voorbeeld van de maatlijn wanneer deze uit de wapeningsstaafgroep is gesleept.

  Hieronder ziet u een voorbeeld waarin slechts één traaf van de groep zichtbaar is en de maatlijn buiten de groep is gesleept.

Vooraf gedefinieerde maatlijninstellingen van wapening in het dialoogvenster Opties

Er zijn vooraf gedefinieerde instellingen in het dialoogvenster Opties in de instellingen Tekening maatlijnen die de staafmaatlijnen en -maatlijnlabels beïnvloeden. De instellingen zijn modelspecifiek en beïnvloeden alleen het huidige model. Het wijzigen van de instellingen vereist niet dat Tekla Structures opnieuw moet worden gestart.

Optie Beschrijving
Maatlijnlabelinstellingen Selecteer de vooraf gedefinieerde maatlijninstellingen die u altijd op maatlijnlabels wilt toepassen. Deze instellingen worden gebruikt wanneer u maatlijnlabels met het commando Plaats Label > Maatlijnlabel maakt.
Instellingen voor maatlijnlabel met tags Selecteer de vooraf gedefinieerde maatlijninstellingen die u altijd op maatlijnlabels met tags wilt toepassen. Deze instellingen worden gebruikt wanneer u maatlijnlabels met het commando Plaats Label > Maatlijn maakt.
Maatlijninstellingen Selecteer welke vooraf gedefinieerde maatlijninstellingen u altijd wilt toepassen op maatlijnen die u met het commando Maak maatlijn maakt.
Lengte van aanhaallijnen van maatlijnen voor lijnpijl

U kunt lijnverlengingen maken voor maatlijnen met lijnpijlen. Voer de lengte van de maatlijnverlenging in het vak Lengte van aanhaallijnen van maatlijnen voor lijnpijl in. Deze instelling wordt op alle maatlijnen met lijnpijlen toegepast.

Geen verlenging

Verlenging toegevoegd

Tapstoelopende schuine wapeningsgroep Selecteer of schuine maatlijnen een schuine of horizontale weergave in deTapstoelopende schuine wapeningsgroep hebben.
Tapstoelopende gebogen wapeningsgroep Selecteer of gebogen maatlijnen een gebogen of horizontale weergave in deTapstoelopende gebogen wapeningsgroep hebben.

Voorbeelden van staafmaatlijnen

 • Hieronder ziet u een tapstoelopend schuin onderdeel en schuine maatlijnweergave geselecteerd in Tapstoelopende schuine wapeningsgroep. De maatlijn volgt de vorm van de rand die het dichtstbij is waar u aanwijst.

 • Hieronder ziet u een tapstoelopend gebogen onderdeel en gebogen maatlijnweergave geselecteerd in Tapstoelopende gebogen wapeningsgroep.

 • Hieronder ziet u een voorbeeld van gebogen orthogonale maatlijnen van een tapstoelopende gebogen staafgroep met een maatlijntag.

 • U kunt ook middelste tags in de staafmaatlijnen toevoegen. Hier is dubbele maatlijnen toegepast:

 • Gebogen maatlijntags kunnen worden uitgelijnd door een van de opties in de lijst Gebogen maatlijntagtype in het dialoogvenster Maatlijn eigenschappen te selecteren.

  In het onderstaande voorbeeld is slechts één staaf zichtbaar en de staaftags zijn verticaal uitgelijnd.

  In het onderstaande voorbeeld volgt de maatlijntag de maatlijncurve.

 • Hieronder ziet u een voorbeeld van gebogen orthogonale maatlijnen van een radiale wapeningsstaafgroep.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen