Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Aangepaste boutsymbolen maken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Aangepaste boutsymbolen maken

Aangepaste boutsymbolen maken

U kunt uw eigen boutsymbolen in de Symbool Editor maken en deze in tekeningen gebruiken. U hoeft alleen boutsymbolen te maken als u andere boutsymbolen nodig hebt dan degene die u in Tekla Structures kunt vinden.

 1. Sla het symboolbestand ud_bolts.sym op in de symbolenmap (meestal de map ..\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols\ ).
 2. Open Microsoft Kladblok of een andere teksteditor.
 3. Maak een tekstbestand dat bestaat uit regels in drie kolommen:
  • In de eerste kolom staat de norm van de boutgroep.

  • In de tweede kolom staat de boutdiameter.

  • In de derde kolom staan de naam van het symboolbestand en het symboolnummer, gescheiden door het teken @.

   Voorbeeld van een bestand:

   7990 24 ud_bouten_CS@1

   7990 25 ud_bouten_CS@2

   Tekla Structures gebruikt het eigen symbool voor bouten in tekeningen met de norm en diameter die u definieert in dit tekstbestand.

 4. Sla het bestand op onder de naam bolt_symbol_table.txt.
 5. Stel de naam van het bestand als waarde voor de variabele XS_USER_DEFINED_BOLT_SYMBOL_TABLE in het menu Bestand > Instellingen > Geavanceerde opties > Labels: Bouten als volgt in:

  XS_USER_DEFINED_BOLT_SYMBOL_TABLE=bolt_symbol_table.txt

  U kunt ook een volledig pad naar het bestand met de boutdefinitie invoeren. Zonder het pad zoekt Tekla Structures in de model-, bedrijfs-, project- en systeemmappen.

 6. Als u uw eigen boutsymbool wilt gebruiken, klikt u op Bout > Inhoud > Solid/Symbool > Gebruikerssymbolen in het dialoogvenster met de eigenschappen van het tekeningaanzicht.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen