Tekeningen reviseren

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Tekeningen reviseren

Tekeningen reviseren

Als u tekeningen reviseert, kunt u informatie over de revisiewijzigingen toevoegen. Tekla Structures geeft deze informatie naast het revisienummer of -label weer. De revisiedatum verschijnt in de revisietabel. Het revisienummer of - label wordt in de Documentmanager weergegeven en de revisiegegevens kunnen in lijsten worden opgenomen. U kunt ook handmatig revisielabels in een geopende tekening toevoegen.

Tip:

Een voorbeeld van de lijst met revisiegegevens is drawing_issue_rev.xsr dat de meest recente revisiedatums van tekeningen weergeeft.

Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van handmatige revisielabels Revisielabels in tekeningen toevoegen.

Tekeningrevisies maken

U kunt revisies maken om de wijzigingen in de tekening te volgen met het commando Revisie in de Documentmanager.

 1. Selecteer in de Documentmanager de te reviseren tekeningen.
 2. Klik op Revisie.

  Het dialoogvenster Revisie bewerking wordt weergegeven.

 3. Voer een label in het vak Label in.

  Labels kunnen numeriek of alfabetisch zijn, zoals 1, 2, 3… of A, B, C…

 4. Vul de gegevens Gemaakt door in en selecteer de aanmaakdatum uit de kalender die wordt weergegeven wanneer u op de pijl omlaag naast de optie Datum klikt.
 5. Als u informatie moet opgeven over wie de tekening heeft gecontroleerd en goedgekeurd, voert u de informatie in de corresponderende vakken in en selecteert u de juiste datums.
 6. Voer een revisiebeschrijving in het vak Beschrijving in.
 7. Voer leveringsgegevens in het vak Levering in.
 8. Voer extra gegevens in de vakken Info 1 en Info 2 in.
 9. Klik op Maak.

Het revisienummer of -label wordt nu in de Documentmanager weergegeven. Als u de tekening opent, kunt u de revisiegegevens in de revisietemplate zien als de tekening er een bevat.

Tip:

Elke tekening heeft zijn eigen unieke revisienummer, maar meerdere tekeningen kunnen hetzelfde revisielabel, dezelfde datum en ander gegevens delen. Als u dezelfde revisiegegevens tegelijkertijd aan meerdere tekeningen wilt toekennen, selecteert u meerdere tekeningen in de Documentmanager en klikt u vervolgens op de knop Revisie.

Als u het revisielabel in plaats van het revisienummer in de Documentmanager wilt weergeven, stelt u de variabele XS_​SHOW_​REVISION_​MARK_​ON_​DRAWING_​LIST op TRUE in.

Tekeningrevisies wijzigen

U kunt revisiegegevens in een bestaande revisie wijzigen.

 1. Open de Documentmanager en selecteer een gereviseerde tekening.
 2. Klik op Revisie.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Revisie bewerking het nummer van de revisie die u in de lijst Rev.nr. wilt wijzigen.
 4. Wijzig de revisiegegevens zoals u wenst.
 5. Klik op Wijzigen.
 6. Sluit het dialoogvenster Revisie bewerking.

Tekeningrevisies verwijderen

U kunt overbodige tekeningrevisies verwijderen.

 1. Open de Documentmanager en selecteer een gereviseerde tekening.
 2. Klik op Revisie....
 3. Selecteer in het dialoogvenster Revisie bewerking het revisienummer in de lijst naast het vak Label.
 4. Klik op Verwijderen.

  Wanneer u een revisie verwijdert, worden de resterende revisienummers van die tekening in Tekla Structures automatisch aangepast. De revisielabels blijven de wijziging.

Attributen die in tekeningrevisies worden gebruikt

Tekeningrevisie-attributen kunnen in tekeningtemplates en lijsttemplates worden opgenomen.

Alle revisieattributen en de corresponderende opties in het dialoogvenster Revisie bewerking worden hieronder weergegeven.

Revisiebewerkingsattribuut

Optie in het dialoogvenster Revisie bewerking

MARK

De revisiemarkering in het vak Label.

NUMBER

Het revisienummer in Rev.nr.

CREATED_BY

De gegevens Gemaakt door van de revisie.

DATE_CREATE

Datum naast Gemaakt door.

CHECKED_BY

De gegevens Gecontroleerd door van de revisie.

DATE_CHECKED

Datum naast Gecontroleerd door.

APPROVED_BY

De gegevens Goedgekeurd door van de revisie.

DELIVERY

De gegevens Levering van de revisie.

DESCRIPTION

De Beschrijving van de revisie.

DATE_APPROVED

Datum naast Goedgekeurd door.

INFO1

De tekst Info 1 van de revisie.

INFO2

De tekst Info 2 van de revisie.

LAST

Het revisienummer van de nieuwste revisie in Rev.nr..

LAST_CREATED_BY

De gegevens Gemaakt door van de nieuwste revisie.

LAST_CHECKED_BY

De gegevens Gecontroleerd door van de nieuwste revisie.

LAST_DATE_CHECKED

De Datum van Gecontroleerd door van de nieuwste revisie.

LAST_DATE_APPROVED

De Datum van de goedkeuring van de nieuwste revisie.

LAST_DELIVERY

De gegevens van de Levering van de nieuwste revisie.

LAST_MARK

De revisiemarkering van de nieuwste revisie in het vak Label.

LAST_DESCRIPTION

De Beschrijving van de nieuwste revisie.

LAST_DATE_CREATE

De datum Gemaakt door van de nieuwste revisie.

LAST_APPROVED_BY

De gegevens Goedgekeurd door van de nieuwste levering.

LAST_INFO1

De tekst Info 1 van de nieuwste revisie.

LAST_INFO2

De tekst Info 2 van de nieuwste revisie.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen