Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

Hoogtematen toevoegen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Hoogtematen toevoegen

Hoogtematen toevoegen

U kunt in geïntegreerde bemating voor het begin- en eindpunt van onderdelen hoogtematen (peilmaten) aan uw tekeningen toevoegen. Tekla Structures bemaat hoogtes ten opzichte van een referentiepunt dat u kunt wijzigen.

Als de hoogte bijvoorbeeld 5000 mm is en u het referentiepunt instelt op 200, wijzigt de hoogte naar 4800 mm. U kunt ook de prefix voor de hoogtemaat wijzigen. In de Engelse versie is deze standaard EL.

U wijzigt het referentiepunt en maakt hoogtematen met een andere prefix als volgt:

 1. Ga naar het tabblad Positie maatlijnen en stel Hoogtematen in op Aan.
 2. Klik op OK.
 3. Klik in het dialoogvenster met tekeningeigenschappen op Weergeven > Attributen 2 .
 4. U kunt het volgende doen:
  • Als u een bepaalde waarde wilt gebruiken, selecteert u Gespecificeerd in de lijst Feitelijk punt voor peilmaat en voert u een waarde in het vak Verschil N.A.P. in.

  • Als u verhogingen ten opzichte van het kijkvlak wilt meten, selecteert u kijkvlak in de lijst Feitelijk punt voor peilmaat.

 5. Sla de tekeningeigenschappen op en maak de tekening.
 6. Als u de prefix wilt wijzigen, opent u het bestand dim_operation.ail in een teksteditor die UTF-8-codering ondersteunt.Aanbevolen editors zijn Visual Studio en Kladblok++.

  Dit bestand bevindt zich in de map Tekla Structures/<version>/messages/. Vervang EL door een andere prefix op de volgende regel in het bestand:

  string dim_operation_dim_elevation_prefix{entry = ("enu", "EL");};

Opmerking:

Als een waarde voor inkorten wordt toegevoegd aan de gebruikersattributen van een onderdeel, is dat ook van invloed op peilmaten.

Voorbeeld

Beperkingen

Tekla Structures maakt alleen hoogtematen voor schuine onderdelen als de onderdelen zich in de tekening in dezelfde positie bevinden als in het model. Dit betekent dat het coördinatensysteem op model moet zijn ingesteld.

Als u een lokaal , georiënteerd of vast coördinatensysteem gebruikt, tekent Tekla Structures standaard geen hoogtematen voor schuine onderdelen. Als u hoogtematen wilt maken, stelt u de variabele XS_​DRAW_​SKEWED_​ELEVATIONS in op TRUE in het menu Bestand > Instellingen > Variabelen > Onderdeel maatvoering . Hieronder ziet u een voorbeeld van een hoogtemaat voor een schuin onderdeel.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen