2019 Table of Contents

Een tekeningaanzicht voor een wapeningsnet maken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een tekeningaanzicht voor een wapeningsnet maken

Een tekeningaanzicht voor een wapeningsnet maken

U kunt tekeningaanzichten maken die elk één wapeningsnet bevatten door de macro Venster voor wapeningsnetten maken te gebruiken. Het netvenster bevat de algemene afmetingen van de netlengte en -breedte en de maatlijnen van de draadafstanden in horizontale en verticale richting. De staafafmetingen worden ook weergegeven. U kunt netvensters maken in overzichttekeningen en betontekeningen.

 1. Open een tekening die netten bevat.
 2. Selecteer de netten.

  Als u aanzichten voor alle netten in de tekening wilt maken, hoeft u deze niet apart te selecteren.

 3. Klik in het zijvenster op de knop Applicaties en componenten om de database Applicaties en componenten te openen.
 4. Klik op de pijl naast Applicaties om de lijst met applicaties te openen.
 5. Dubbelklik op Venster voor wapeningsnetten maken.

 6. U hebt de volgende mogelijkheden om netvensters te maken:
  • Als u een netvenster voor elk apart net in de huidige tekening wilt maken, selecteert u Netvenster maken voor alle netten in de tekening.

  • Als u alleen voor de geselecteerde netten een venster wilt maken, selecteert Venster maken voor geselecteerde netten. Hier moet u de netten selecteren voordat u de macro uitvoert.

  • Als u het net al hebt gemaakt en alleen maatlijnen en diameters in de vensters wilt toevoegen, selecteert u Opmerkingen maken voor geselecteerde netten. Hier moet u de netten selecteren voordat u de macro uitvoert.

 7. Selecteer de eigenschapsbestanden voor het venster, de afmeting, de tekst, de lijn en de ongebogen metaaldraad die u in het nieuwe venster van een net wilt gebruiken.
 8. Selecteer het annotatietype van de draad in Type tekstinhoud.

  De opties zijnen.

 9. Selecteer de eenheid van de draadlengte in Eenheid van lengte in tekst.

  Wanneer u Auto selecteert, gebruikt de tekst inches met de huidige eenheden en anders gebruikt de tekst m.

 10. Klik op Maken.

  In Tekla Structures worden de vensters gemaakt of bijgewerkt op basis van uw selecties en de eigenschapsbestanden.

Voorbeeld

Hieronder ziet u een voorbeeld van een netvenster.

De onderstaande tekening bevat een 3D-aanzicht van een muur met twee gebogen netten en een afzonderlijk, niet-gebogen netaanzicht van beide netten.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen