Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

Schetsobjecten in tekeningen tekenen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Schetsobjecten in tekeningen tekenen

Schetsobjecten in tekeningen tekenen

U kunt met schetstools lijnen, enkelvoudige ononderbroken lijnen, patroonlijnen, polygonen, polylijnen, rechthoeken, cirkels, bogen, wolken en dekkingsrechthoeken, -lijnen, -polygonen en -polylijnen in een geopende tekening maken.

 1. Houd de Shift ingedrukt en klik op het tabblad Tekening op een van de volgende commando's om eerst de objecteigenschappen te wijzigen.
  • Lijn > Lijn tekenen : schets een enkele lijn tussen twee punten die u aanwijst.

  • Lijn > Continu enkelvoudige lijnen tekenen : maak in één keer meerdere enkelvoudige lijnen met de huidige lijneigenschappen. Druk op Esc om te onderbreken. Tekla Structures maakt een ononderbroken lijn als aparte lijndelen. U kunt de delen tot één combineren door het commando Combineren te gebruiken.

   Voor de tool voor ononderbroken enkele lijnen kunt u het eigenschappendialoogvenster niet openen voordat u de lijn maakt door

   Shift en op het commando op het lint klikken. U kunt de eigenschappen van een ononderbroken lijn wijzigen via de eigenschappen van een normale enkele lijn.

  • Lijn > Patroonlijn : schets een lijn met een patroon dat u met de huidige patroonlijneigenschappen selecteert.

   Tip: als u een nieuw patroon nodig hebt, gebruikt u Patroonlijneditor om dit te maken ( Bestand > Editors > Patroonlijneditor ).

  • Rechthoek tekenen : Schets een rechthoek tussen twee punten die u aanwijst. U kunt rechthoeken met horizontale en verticale zijden maken.
   • U kunt de grootte van de rechthoek wijzigen door de handles te verslepen.
   • U kunt rechthoeken in enkele lijnen exploderen.
   • Als u de rechthoek wilt roteren, klikt u op Verplaatsen > Roteren op het tabblad Tekening.
  • Cirkel door middelpunt en radius tekenen : Schets een cirkel door eerst het middelpunt en vervolgens een punt op de cirkel aan te wijzen die de radius specificeren.

  • Cirkel door drie punten tekenen : Schets een cirkel die met de klok mee of tegen de klok in door de drie door u aangewezen punten loopt.

  • Boog door eindpunten en middelpunt tekenen : Schets een boog eerst door twee eindpunten en vervolgens een middelpunt. Het middelpunt specificeert het midden van de cirkel waarvan de boog een onderdeel is.

  • Boog door drie punten tekenen : Schets een boog die met de klok mee of tegen de klok in door de drie door u aangewezen punten loopt.

  • Polylijn tekenen : Schets een lijn met rechte segmenten met de huidige polylijneigenschappen. Vergeet niet de factor Kromming voor alle lijnen in te stellen als u gebogen polylijnen maakt.

   • Tijdens het schetsen van een polylijn kunt u het volgende doen:
    • naar tijdelijke grafische punten snappen en deze als referentiepunten instellen door Ctrl ingedrukt te houden en op een punt op de tijdelijke lijn te klikken.
    • meerdere referentiepunten instellen met DWG-objecten en Tekla Structures-gebouwobjecten.
    • een referentiepunt verwijderen door Ctrl ingedrukt te houden en op het punt te klikken.
    • een polygoon maken door op het beginpunt van de polylijn te klikken.
   • U kunt het geselecteerde hoekpunt verwijderen door met de rechtermuisknop te klikken en Verwijderen te selecteren.
   • U kunt handles toevoegen door een handlepunt op de polylijn te verslepen. U kunt de vorm van de polylijn wijzigen door de handles te verslepen.
   • U kunt een polylijn in aparte rechte lijnen exploderen en polylijnen in gesloten polygonen combineren.

  • Polygoon tekenen : Schets een polygoon door de hoekpunten aan te wijzen met de huidige polygooneigenschappen. Als u de polygoon wilt sluiten, wijst u het startpunt opnieuw aan of klikt u met de middelste muisknop.

   • Tijdens het schetsen van een polygoon kunt u:
    • naar tijdelijke grafische punten snappen en deze als referentiepunten instellen door Ctrl ingedrukt te houden en op een punt op de tijdelijke lijn te klikken.
    • meerdere referentiepunten instellen met DWG-objecten en Tekla Structures-gebouwobjecten.
    • een referentiepunt verwijderen door Ctrl ingedrukt te houden en op het punt te klikken.
   • U kunt het geselecteerde hoekpunt verwijderen door met de rechtermuisknop te klikken en Verwijderen te selecteren.
   • U kunt handles toevoegen door een handlepunt op de polygoon te verslepen. U kunt de vorm van de polygoon wijzigen door de handles te verslepen.
   • U kunt polygonen in enkele lijnen exploderen.
  • Wolk tekenen : Schets een wolk die door de door u aangewezen punten loopt. Sluit de wolk door met de middelste muisknop te klikken. Vergeet niet de factor Kromming voor alle lijnen voor de wolken instellen.

  • Dekkingsrechthoek tekenen : Verberg snel omtrekken van gebouwobjecten in tekeningen. Als u deze functie wilt gebruiken, selecteert u het commando en schetst u een niet-transparant rechthoekig gebied over de omtrek van het gebouwobject dat u wilt verbergen. U kunt de grootte van de rechthoek wijzigen door de handles te verslepen.

  • Dekkingslijn tekenen : Verberg snel omtrekken van gebouwobjecten in tekeningen. Als u deze functie wilt gebruiken, selecteert u het commando en schetst u een niet-transparante lijn over de omtrek van het gebouwobject dat u wilt verbergen.

  • Dekkingspolygoon tekenen : Verberg snel omtrekken van gebouwobjecten in tekeningen. Als u deze functie wilt gebruiken, selecteert u het commando en schetst u een niet-transparante polygoon over de omtrek van het gebouwobject dat u wilt verbergen. U kunt de vorm van de polygoon wijzigen door de handles te verslepen.

  • Dekkingspolylijn tekenen : Verberg snel omtrekken van gebouwobjecten in tekeningen. Als u deze functie wilt gebruiken, selecteert u het commando en schetst u een niet-transparante polylijn over de omtrek van het gebouwobject dat u wilt verbergen. U kunt de vorm van de polylijn wijzigen door de handles te verslepen. U kunt een dekkingspolylijn ook in aparte rechte lijnen exploderen en dekkingspolylijnen in gesloten dekkingspolygonen combineren.

 2. Klik op OK of Toepassen.
 3. Schets het object door de instructies op de statusbalk te volgen.

Tijdens het gebruik van schetstools

 • Tijdens het tekenen van schetsobjecten worden er objectmaatlijnen weergegeven en u kunt de objecten ook selecteren.
 • U wilt orthogonaal snappen mogelijk inschakelen door tijdens het schetsen op O te drukken om orthogonale hoeken weer te geven. U kunt snapstappen en aangepaste hoeken opgeven in Snapinstellingen tekening ( Bestand > Instellingen > Snapinstellingen ).
 • Er wordt rekening gehouden met de aanzichtschaal wanneer u schetsobjecten van het ene aanzicht naar een andere kopieert, wat betekent dat de schaal van het object en de bijbehorende numerieke gegevens aan de schaal van het doelaanzicht wordt aangepast.

 • Er wordt in het algemeen bij maatlijnen van schetsobjecten rekening gehouden met maatlijninstellingen in tekeningen. Dit betekent bijvoorbeeld dat eenheden op dezelfde manier als voor de andere maatlijnen kunnen worden ingesteld.

 • U kunt ook de onderlinge volgorde van schetsobjecten (grafische objecten) en de onderlinge volgorde van schetsobjecten en gebouwobjecten wijzigen. U kunt schetsobjecten naar voren halen of voor andere schetsobjecten plaatsen of deze naar achteren of achter andere schetsobjecten sturen. U kunt schetsobjecten ook achter gebouwobjecten plaatsen of voor gebouwobjecten brengen. U kunt op dezelfde manier ook DWG's en afbeeldingen opnieuw rangschikken. Raadpleeg voor meer informatie Schetsobjecten in tekeningen opnieuw rangschikken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen