2019 Table of Contents

Een nieuw symboolbestand maken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een nieuw symboolbestand maken

Een nieuw symboolbestand maken

Naast de standaard symboolbestanden die met Tekla Structures worden geleverd, kunt u uw eigen symboolbestanden maken en deze bijvoorbeeld in de model-, bedrijfs- of projectmap opslaan.

Als u besluit om uw eigen bestanden te gebruiken, kunt u DXK_SYMBOLPATH in het bestand options.ini onder de modelmap toevoegen en daar uw eigen mappaden voor symboolbestanden definiëren. De symboolbestanden worden in een bepaalde zoekvolgorde gelezen.

  1. Klik in het menu Bestand op Editors > Symbool Editor .
  2. Klik op Bestand > Nieuw .

    U kunt ook een bestaand symboolbestand openen, dit bewerken en met een nieuwe naam opslaan.

  3. Maak het symbool in de Symbool Editor.
  4. Klik op Bestand > Opslaan en sla het symboolbestand op in de map die u voor het bewaren van uw symboolbestanden gebruikt.

    Als u een bestaand symboolbestand hebt geopend, gebruikt u Bestand > Opslaan als en geeft u het symboolbestand een andere naam.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen