Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

Patroonlijnen in tekeningen maken en toevoegen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Patroonlijnen in tekeningen maken en toevoegen

Patroonlijnen in tekeningen maken en toevoegen

U kunt met behulp van patroonlijnen eenvoudig speciale en complexe lijnen aan tekeningen toevoegen. U kunt nieuwe patroonlijnen maken en bestaande patroonlijnen in de Patroonlijneditor wijzigen en de gemaakte patroonlijnen in tekeningen met het commando Patroonlijn toevoegen. Patroonlijnen kunnen symbolen, lijnen en afstanden bevatten. U kunt bijvoorbeeld patroonlijnen maken om snijlijnen, funderingen en laspaden of elektrische bedrading aan te geven.

Een patroonlijn maken

 1. Klik in het model of wanneer een tekening is geopend in het menu Bestand op Editors > Patroonlijneditor .

  Als u nog niet eerder een patroonlijn hebt gedefinieerd, zijn alle velden en containers in de Patroonlijneditor leeg.

 2. Klik op Bladeren... om naar een afbeelding te bladeren dat als voorbeeld voor de patroonlijn moet worden gebruikt.

  Als u geen afbeelding selecteert, wordt de standaardafbeelding gebruikt.

  De geselecteerde afbeelding wordt later ook weergegeven wanneer u in het dialoogvenster Patroonlijneigenschappen een patroonlijn selecteert.

 3. Voer een naam voor de patroonlijn Maak nieuw in. Als u een patroonlijn wilt wijzigen, selecteert u eerst de gewenste patroonlijn in de lijst.
 4. Klik in het gebied Begin element aan de rechterkant op Nieuw om een nieuw beginelement te maken. Het beginelement start de patroonlijn (rood gemarkeerd in het dialoogvenstervoorbeeld hieronder).

  Als u Symbool als het Elementtype selecteert, moet u het volgende doen:

  • Selecteer het symboolbestand in de lijst Bestand.
  • Voer in de lijst Index het nummer van het symbool in. Als u een symbool in een apart venster wilt selecteren, klikt u op Selecteren... en dubbelklikt u op het gewenste symbool.
  • Voer in Tussenruimte de afstand in millimeters in die aan het element wordt toegewezen.
  • Voer in Grootte de grootte van het element in millimeters in.
  • Selecteer in Type tussenafstand het type tussenafstand voor de elementen op de patroonlijn:

   Vast : de onbezette tussenafstand wordt niet verdeeld.

   Variabele : de onbezette tussenafstand wordt gelijkelijk verdeeld over de elementen met dit type tussenafstand.

   Oneindig : de blokken bezetten de gehele afstand tussen de twee punten. De tussenafstand wordt over vaste elementen verdeeld en de rest wordt gelijkelijk over de oneindige elementen verdeeld.

  • Selecteer in Kleur de elementkleur.
  • Voer in Verticale offset en Horizontale offset offsets voor de elementen in millimeters in.
  • Definieer in Roteren een rotatiehoek voor het element.

  Als u Lijn als het Elementtype selecteert, moet u het volgende doen:

  • Selecteer een lijntype in de lijst Lijntype.
  • Voer in Tussenruimte de afstand in millimeters in die aan het element wordt toegewezen.
  • Voer in Grootte de grootte van het element in millimeters in.
  • Selecteer in Type tussenafstand het type tussenafstand voor de elementen:

   Vast : de onbezette tussenafstand wordt niet verdeeld.

   Variabele : de onbezette tussenafstand wordt gelijkelijk verdeeld over de elementen met dit type tussenafstand.

   Oneindig : de blokken bezetten de gehele afstand tussen de twee punten. De tussenafstand wordt over vaste elementen verdeeld en de rest wordt gelijkelijk over de oneindige elementen verdeeld.

  • Selecteer in Kleur de elementkleur.
  • Voer in Verticale offset en Horizontale offset offsets voor de elementen in millimeters in.

  Als u Tussenafstand als het Elementtype selecteert, moet u het volgende doen:

  • Voer in Tussenruimte de afstand in millimeters in die aan het element wordt toegewezen.
  • Selecteer in Type tussenafstand het type tussenafstand voor de elementen:

   Vast : de onbezette tussenafstand wordt niet verdeeld.

   Variabele : de onbezette tussenafstand wordt gelijkelijk verdeeld over de elementen met dit type tussenafstand.

   Oneindig : de blokken bezetten de gehele afstand tussen de twee punten. De tussenafstand wordt over vaste elementen verdeeld en de rest wordt gelijkelijk over de oneindige elementen verdeeld.

 5. Klik in het gebied Einde element op Nieuw om een nieuw eindelement te maken op dezelfde manier als u dat voor het beginelement deed.

  Het eindelement wordt in het editordialoogvenster met rood gemarkeerd:

 6. Definieer op het tabblad Herhaalde en doorlopende elementen de elementen die zich op de patroonlijn herhalen (rood gemarkeerd in het editordialoogvenster).

 7. Definieer op het tabblad Herhaalde en doorlopende elementen de elementen die zich op de patroonlijn ononderbroken zijn getekend (rood gemarkeerd in het editordialoogvenster).

 8. U kunt de definities van uw patroonlijn en hoe de lijn eruitziet controleren door op de knop Voorbeeld te klikken.
  • Als u de voorbeeldoptie Automatisch hebt ingeschakeld, opent Tekla Structures automatisch een tekeningvoorbeeld dat de gemaakte patroonlijn met verschillende afstandsopties weergeeft die uit het dialoogvenster Patroonlijneigenschappen worden overgenomen. Als u al een tekening open hebt, vraagt Tekla Structures u of u de tekening wilt opslaan en sluiten voordat het voorbeeld wordt geopend.
  • Als u het voorbeeld wilt bijwerken door op de knopte klikken, selecteert u de voorbeeldoptie.
  • U kunt ook voorbeelden van andere opgeslagen patroonlijnen bekijken door een patroonlijn in de lijst aan de bovenzijde te selecteren.
  • Als u het voorbeeld wilt sluiten, klikt u nogmaals op de knop Voorbeeld .
 9. Sla uw patroonlijn op door op de knop Opslaan te klikken. De patroonlijn wordt in een .clp -bestand in de map \attributes onder de modelmap opgeslagen.

U kunt nu een tekening openen en een patroonlijn maken met de patroonlijn die u definieerde.

De symbolen in het volgende voorbeeld worden overgenomen uit het symboolbestand PatternLineSymbols.
 • Het symbool aan het linkeruiteinde is het beginelement, symbool #49.
 • Het symbool op het rechteruiteinde is het eindelement, symbool #48.
 • De blauwe kleur wordt gedefinieerd voor de begin- en eindelementen.
 • Het symbool #51 in rood wordt gebruikt als een herhaald element.
 • Twee SolidLines worden gebruikt als ononderbroken elementen met de verticale offsets 2,0 en -2,0.

Tip: Als uw patroonlijnen verspringen zoals in het onderstaande voorbeeld, moet doorlopende elementen in plaats van herhaalde elementen proberen.

Een patroonlijn in een tekening toevoegen

U kunt uit vooraf gedefinieerde patroonlijnen selecteren of uw eigen maken in de Patroonlijneditor.

Beperkingen

 • Patroonlijnen worden niet in een 2D-bibliotheek -detail opgenomen tenzij de patroonlijn is geëxplodeerd.
 • U kunt geen gemaakte patroonlijnen roteren of spiegelen.
 • U kunt patroonlijnen niet klonen.
 1. Houd in een geopende tekening de Shift ingedrukt en klik op Tekening > Lijn > Patroonlijn .
 2. Selecteer in het dialoogvenster Patroonlijneigenschappen de patroonlijn die u uit de lijst Patroonlijn wilt gebruiken. U kunt ook andere patroonlijneigenschappen laden door een eigenschappenbestand in de lijst bovenaan te selecteren en op Laad te klikken.
 3. Selecteer of Begin element en/of Einde element in de patroonlijn moet worden weergegeven. Het begin- en eindelement zijn gedefinieerd in de Patroonlijneditor.
 4. Selecteer hoe de elementen worden uitgelijnd en in Afstandsopties worden verdeeld:

  Links lijnt de elementen naar links uit.

  Rechts lijnt de elementen naar rechts uit.

  Gecentreerd centreert de elementen.

  Verdeeld gebruikt dezelfde afstand tussen de elementen.

  Best passend probeert zoveel mogelijk elementen met een minimale vervorming in te passen. Deze instelling beïnvloedt de elementgrootte en -afstand.

 5. Stel de Grootte van de patroonlijn in.
 6. Selecteer de gewenste optie Verschalen :

  Weergeven tekent de lijnen en elementen verkleind zodat deze in het aanzicht passen.

  Afhankelijk van vensterschaal tekent de lijnen en elementen verkleind zodat deze in de schaal van het papier passen.

 7. Voer indien nodig de Verticale offset in millimeters in. Een positieve waarde verplaatst de hele patroonlijn omhoog en een negatieve waarde omlaag.
 8. Selecteer de Kleur van de patroonlijn.

  De kleur is afhankelijk van hoe u de kleuren in Patroonlijneditor en Patroonlijneigenschappen hebt ingesteld.

  • Als u Standaard als de kleur zowel in Patroonlijneditor als in Patroonlijneigenschappen selecteert, zijn alle elementen zwart.
  • Als u de Standaard kleur in Patroonlijneditor selecteert en u een andere kleur in Patroonlijneigenschappen selecteert, wordt de in Patroonlijneigenschappen geselecteerde kleur gebruikt.
  • Als u een andere kleur dan Standaard in Patroonlijneditor selecteert en u een andere kleur in Patroonlijneigenschappen selecteert, wordt de kleur gebruikt die in de eigenschappen van Patroonlijneditor is geselecteerd.
 9. Als u de patroonlijneigenschappen in een eigenschappenbestand wilt opslaan, voert u een naam voor het bestand in en klikt u op Opslaan als.
 10. Klik op OK , wijs de punten voor een polylijn aan en beëindig de lijn door met de middelste muisknop te klikken. U kunt de handles in de toegevoegde patroonlijn selecteren en de delen van de polylijn verplaatsen door te verslepen.

Patroonlijnelementen

Een patroonlijn bestaat uit één of meer blokken elementen. Deze elementblokken zijn gerangschikt tussen twee opgegeven punten.

De onderstaande afbeelding geeft een patroonlijn weer die bestaat uit twee herhalende symboolelementen in drie blokken.

De symboolelementen hebben de volgende instellingen:

Tussenruimte = 1.5

Type tussenafstand = Vast

Grootte = 1

Kleur = het eerste element is blauw en het tweede element is rood

1. Blokgrootte

2. Onbezette afstand is de afstand die overblijft als de blokken tussen twee punten worden gerangschikt. Deze afstand wordt opnieuw verdeeld over de elementen die het afstandstype Variabele hebben.

De volgende afbeelding beschrijft de verschillende elementinstellingen. De letter E binnen een cirkel is een element:

1. Grootte van het element

2. Oorsprong

3. Horizontale offset vanaf de oorsprong

4. Verticale offset van de oorsprong

5. Afstand

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen