Ankerplannen met opgeslagen instellingen maken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Ankerplannen met opgeslagen instellingen maken

Ankerplannen met opgeslagen instellingen maken

Ankerplannen zijn overzichttekeningen waarin de positie van ankers wordt weergegeven. U kunt in de Tekeningendatabase of met lint- of contextmenucommando's ankerplannen maken.

Tekla Structures selecteert de objecten die in het ankerplan worden opgenomen aan de hand van de volgende standaardvoorwaarden:

 • Het onderdeel is een kolom of een bijna verticale ligger.

 • Het onderdeel is het hoofdonderdeel van een samenstelling.

 • De samenstelling bevat een voetplaat die zich lager bevindt dan het hoofdonderdeel. Als de kolomsamenstelling meerdere onderdelen bevat die aan de regels voldoen, wordt het laagste onderdeel als de voetplaat beschouwd.

 • Op de voetplaat zijn bouten bevestigd.

 • De samenstelling wordt gesneden door het werkvlak.

 • Het kader van de voetplaat in de xy-richting snijdt het kader van de kolom.

Ankerplan maken

Hieronder maakt u een ankerplan met de Tekeningendatabase.

Maak een modelvenster in het XY-vlak voordat u het ankerplan maakt.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekeningen maken > Tekeningendatabase .

 2. Dubbelklik op de opgeslagen instellingen van een hoofdtekening die voor ankerplannen is gemaakt, bijvoorbeeld anchor_bolt_plan.

 3. Open het dialoogvenster Eigenschappen overzichttekening door op Tekeningeigenschappen bewerken... te klikken.

 4. Klik op Venster

 5. Zorg er op het tabblad Ankerplan voor dat de optie Ankerplan met 2 schalen op Ja is ingesteld.

  Definieer de tekening als een ankerplan wanneer u de tekening maakt. U kunt een overzichttekening niet achteraf naar een ankerplan converteren.

 6. Wijzig indien nodig de schaal van het vergrote onderdeelvenster.

 7. Stel indien nodig de optie Detailvensters maken in op Ja om aparte detailvensters te maken.

  Als u Nee selecteert, bemaat Tekla Structures de ankerbouten in het vergrote venster. Tekla Structures groepeert gelijksoortige detailvensters zodat gelijksoortige details slechts één keer worden getekend.

 8. Stel het Schaal detailvenster in.

 9. Klik op Opslaan om de wijzigingen in het bestand met opgeslagen instellingen op te slaan.

 10. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen hoofdtekening te sluiten.

 11. Klik op Tekeningen maken.

 12. Selecteer één venster in het xy-vlak.

  Als u een ander type venster of verschillende vensters selecteert, geeft Tekla Structures een waarschuwing weer en wordt het ankerplan niet gemaakt.

 13. Klik op Maken.

  Tekla Structures maakt het ankerplan.

  Tekla Structures maakt boutmaatvoering in het ankerplan in de richtingen van het coördinatensysteem van de boutgroep. Als de hoek tussen de boutgroep en de venstercoördinatensystemen niet orthogonaal is, voegt Tekla Structures de hoekmaatlijnen aan het detailvenster toe. Gebruik de variabele XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_USE_VIEW​​​​​​​​​​_COORDSYS_FOR_BOLT​​​​​​​​​​_​DIMENSIONS om de maatlijnen in de x- en y-richtingen van het hoofdaanzicht te maken.

Als details worden vergeleken, wordt er met de volgende aspecten rekening gehouden:

 • boutmaatvoering

 • kolomprofiel

 • kolomoriëntatie (coördinatensysteem)

 • plaatprofiel

Tip:

Ga in de gemaakte tekening naar het menu Bestand , klik op Instellingen en controleer of Ghost outline is geselecteerd en Tekening Kleurinstelling op Kleur is ingesteld. In tekeningen in kleur met een witte achtergrond worden verborgen objecten weergegeven als ghost outlines, als deze instelling is geselecteerd. In grijstint- en zwart-wittekeningen worden verborgen objecten niet weergegeven, zelfs niet als Ghost outline is geselecteerd.

Ankerplanonderdelen met tekeningfilters definiëren

 1. Maak de nodige overzichttekeningfilters in het subdialoogvenster Filtereigenschappen van het dialoogvenster Eigenschappen overzichttekening.

 2. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Variabelen en ga naar de categorie Tekeningeigenschappen.

 3. Voer de volgende waarden voor de volgende variabelen in:

Als u deze variabelen niet gebruikt, worden de standaardvoorwaarden voor het bepalen van de kolommen, voetplaten en ankers gebruikt die in het ankerplan moeten worden opgenomen.

Note:

Het gebruik van deze variabele is alleen van invloed op het maken van nieuwe ankerplantekeningen en heeft geen invloed op de bestaande ankerplantekeningen.

Merken in ankerplannen opnemen

Als u ankers op diverse peilmaten hebt, kunt u een overzichttekening op het niveau van de/het bovenste voetplaat/anker maken.

De uiterste grens van het ankerplan is omlaag gericht. Als de laagste niveau anker niet wordt weergegeven, past u de variabele XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_DRAWING_TOLERANCE aan.

U geeft de tolerantie als volgt op:

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Variabelen > Tekeningeigenschappen .
 2. Stel een waarde in voor de variabele XS_​ANCHOR_​BOLT_​PLAN_​DRAWING_​TOLERANCE.

  Definieer de afstand in millimeters. De standaardwaarde is 200 mm.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen